Frederikshavn d  27.02.03 (bemærk dato, opdateringer løbende også snart på  Internettet på www.fmef.dk  )

 

Sports- og aktivitetstilbud samt indsatser

 

i Frederikshavn Multietniske Forening

 

Svømmeundervisning for kvinder hver torsdag kl 20-21 i Hånbækskolens svømmesal

Evt henvendelse til Arne Hansen 98425542, post@arnehansen.net eller Sarah Olawi

 

Svømning for kvinder lørdage kl 12-13,30 på Hånbækskolen

 

Svømning for kvinder fredage kl 17-18 på Munkebakkeskolen

 

Svømning for familier i Hånbækskolens svømmehal, Hånbækvej 32 B på lørdage  kl. 10,30-12,00 Nye er velkomne til at henvende sig til Arne Hansen 98425542 post@arnehansen.net eller Ganesu Uthayakumaran tlf. 98 43 94 98.              kumarganesh35@hotmail.com

 

 Volleyball Mandag kl. 20-22 i Munkebakkeskolens gymnastiksal (Olfert Fischersvej 35).

Onsdag kl. 17-19 er i Øjnevejens skoles aula (Ørnevejen 1),

Og fredag kl. 18-20 er i  Munkebakkeskolens aula.

Henvendelse til Amin Sharifi sharifi@oncable.dk  eller til Omid Ali Hosseini, hosseini@oncable.dk  tlf. 29412138

 

Badminton mixed Lørdage kl. 15-17 i Hånbækskolens pigegymnastiksal. kontaktperson  Kumar kumarganesh35@hotmail.com

 

Viser der sig interesse for andre sportsaktiviteter  eller på andre tider, så vil vi prøve at skaffe lokaler. Henvendelse til Arne Hansen tlf. 98425542 eller  post@arnehansen.net

 

Lektie Cafe

Frederikshavn   Multietniske Forening inviterer til LEKTIE CAFE'  med lektiehjælp og socialt samvær hver tirsdag fra 16-18 i Frederikshavn Multietniske Forening, Danmarksgade 78,1

(indgang i gården bag telebutikken) 

Her er der også mulighed for rådgivning, internetadgang og evt. andre aktiviteter efter interesse hos de der møder frem.

Nogle danskfødte - kvinder som mænd - har meldt sig som frivillige til lektielæsning (bl.a. lærere i dansk og matematik), besøgsvenner, rådgivning mv. Vi kan sagtens bruge flere frivillige - såvel nye som indfødte frederikshavnere. Interesserede er velkomne til at kontakte straks på  tlf. 98425542, post@arnehansen.net 

                                                                                                                                             

Undervisning i   bosnisk kultur for børn og unge søndage kl. 10,30-12,30 i FMF=s lokaler , Danmarksgade 78. Lærere er Semso Hodzic

                                                                                                                                                            s. 2

Mødestedet i Frederikshavn Multietniske Forening:                                                                    

Alle er velkomne til socialt samvær og selvudfoldelse hver dag i  Frederikshavn Multietniske Forenings åbne Foreningslokaler i Danmarksgade 78,1 hver dag  mindst fra kl. 12-18. Pga. mangel på frivillige kan det desværre ikke påregnes at lokalerne er åbne regelmæssigt om aftenen til kl. 22.. Ønsker brugerne længere åbningstid, er man frivillig, som gerne vil være med til at holde lokalerne åbne,  så er man velkommen til at henvende sig til Arne Hansen tlf. 98425542 eller  post@arnehansen.net  eller Bilal Arslan 98435624. Det gælder også hvis man i øvrigt oplever problemer med at bruge lokalerne.

Telefon til lokalerne er 98428857. Lokalepasser er i øjeblikket Moh. Mahmoud Abdullah tlf. 24248444

 

- Når det forhåbentligt igen lykkes at holde stabilt aftenåbnet, så vil foreningslokalerne hver fredag og lørdag aften forbeholdt de unge på de unges præmisser

 

- Lokalerne har også en internetcafe (Alle skal følge de skriftlige og mundtlige anvisninger, da det er et stort og frivilligt arbejde for Henrik Lyk at holde dem Aoppe@)

 

- Og der er et mødelokale på 2. sal, som  ikke mindst er et tilbud til kvinderne. Man kan reservere dette lokale til møder og andet samvær ved henvendelse til lokalebestyreren eller Arne Hansen 98425542. Dette lokale skal være på evt. ikke-rygeres præmisser.

 

Planer om  at lave aktivitets- og samværsaftener på faste ugedage alt efter interesser. F. eks lektiehjælp, rådgivning eller efter særlige grupperingers interesser som f. eks. unge, kvinder, etniske grupper - eller om fælles interesser på tværs af disse.

 

NB. For alle disse ovenstående aktiviteter gælder, at der tredje gang man deltager i en eller anden aktivitet så skal man betale kontingent til Frederikshavn Multietniske Forening for at vi kan få dækket vore udgifter. Betalingen skal ske til den ansvarlige for aktiviteten, et bestyrelsesmedlem fra den pågældende etniske gruppe, hos kassereren Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, tlf. 98425542, eller i Spar Nord på Frh. Multietniske Forenings konto (9006) 1305 684437

 

Frederikshavn Multietniske Forenings  internethjemmeside  www.fmef.dk

er åben for dine ideer, informationer og assistance.

 

FMF udgiver bladet  Multietnisk Fred=shavner-Dialog  - også på internetadressen  www.fmef.dk  Vil du være med til at lave blad? Så kontakt Arne Hansen 98425542, post@arnehansen.net

 

Kontaktformidling mellem nye asylmodtagere og Agamle@ frederikshavnere. F.eks. som besøgsven, kontaktfamilie mm.  Henvendelse til Arne Hansen 98425542,  post@arnehansen.net

                                                                                                                                                       

Tilbud om individuel rådgivning, vejledning, bisidning, mægling, informationsformidling mv. på tlf. 9842 5542, Sønderjyllands Alle= 35, post@arnehansen.net , eller via www.arnehansen.net Også evt. viderehenvisning. Der er et stort behov for flere frivillige til at deltage i dette væsentlige arbejde i en situation, hvor statens og måske kommuners politik kan være med til at skabe problemerne frem for at løse dem. Efter behov laves Dokumentation og afhjælpning af evt. etnisk baseret diskrimination og fordomme.

Og der laves målrettede positive tiltag for fremme af etnisk ligestilling indenfor uddannelse og på arbejdsmarkedet o.a.                     

 

NB FMF kan også videreformidle konkret fremsatte og velbegrundede ønsker, som snarere ligger indenfor det konkrete kommunale integrationsansvar. Henv. 98425542, post@arnehansen.net

 

Efter bestyrelsens behovsvurdering og især medlemmernes ønsker arbejdes der med at lave

-  Aktiviteter af eller for særlige grupper/(nytilkomne) de forskellige  etniske mindretal, unge, kvinder og ældre efter lyst/interesser og behov. Men interesserede er nødt til selv at være med til at lave det praktiske arbejde.

- Offentlige tværkulturelle oplysnings- og debatmøder

- Flerkulturelle foreningsfester/sammenkomster for medlemmer - og åbenthus-arrangementer, - gerne sammen med andre

-  Forbedring af foreningens lokaler, bl.a. med oprettelse og vedligeholdelse af et bibliotek

-  Opmuntre medlemmerne til udadvendte aktiviteter og engagementer i samfundet/frivilligt socialt arbejde.

-  Deltagelse i dansk, nordisk og internationalt tværkulturelt samvær og samarbejde. Bl.a. gennem medlemskab af POEM, Paraplyorganisationen for de Etniske Mindretal

 

Alle er  i øvrigt velkomne med egne ideer til aktiviteter og arrangementer på tlf. 98425542,  post@arnehansen.net. Især er der behov for at flere fra de forskellige etniske minoriteter vil gå ind i bestyrelsen  og gøre et stykke arbejde til fælles bedste, men også til at gå i spidsen for deres minoritetsgruppes brug af foreningsfaciliteterne. Det gælder også den etniske majoritsgruppe af danskere.

 

Frederikshavn Multietniske Forening deler lokaler med Frederikshavn Multietniske Radio og samarbejder  med de frivillige i den reklamefri græsrodsradio om optimal udnyttelse af  ressourcerne til gavn for den lokale (og globale) integration og etnisk ligestilling. Radio FMR sender således hver søndag kl. 18-20 programmet Dialog og musik, som behandler aktuelle emner , som er centrale for integration og etnisk ligestilling, - samt flygtningearbejde, og freds- og udviklingsarbejde med fokus på de lokale flygtninges oprindelige hjemlande. Dialog genudsendes uden musik om mandagen kl. 17 (hver 3. mandag dog først efter byrådstransmissionen, som også bør ses som et integrationstiltag.

Radio FMR kan høres på 106,6 MHz på østkysten, på 103,5 MHz i det centrale Vendsyssel og på kabelnet på 94,9 i Frederikshavn og 91,5 MHz i Sæby. Og alle nye Dialog-indslag kan høres på internettet på www.radiofmr.dk/lydarkiv.htm  og efterhånden på www.radiofmr.dk/dialog der er opdelt i en flygtninge/integrationsdel, en fredsdel og en lokal del. Man kan nemmest finde noget bestemt ved at bruge søgemaskinen på forsiden af www.radiofmr.dk

 

Radio FMR søger konstant medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund til at danne minoritetsredaktioner, som kan sende både på dansk og modersmålet og udvikle sig til et informationsaktiv for nye flygtninge og til at være et talerør for de nye frederikshavnere. Indfødte integrationsaktive frederikshavnere er også meget velkomne. Henv. Henrik Lyk eller Arne Hansen.

 

På vegne af bestyrelsen i Frederikshavn Multietniske Forening og med venlig hilsen fra sekretær

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, tlf. 98425542, post@arnehansen.net  www.arnehansen.net