Invitation til

Symposium

 

Fredag d. 7. marts

kl. 14-15.30

 

På Institut for Religionshistorie,

Artillerivej 86, lok. 034

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Islam i bevægelse

 

I forbindelse med udgivelsen af bogen ”Islam i bevægelse” redigeret af Mona Sheikh, Fatih Alev, Babar Baig og Noman Malik inviterer vi til symposium på Københavns Universitet, Institut for Religionshistorie.

 

Talere:

 

Mona Sheikh, bach.scient.pol.,

Københavns Universitet

 

Tim Jensen, religionshistoriker,

lektor ved Center for Religionsstudier, Syddansk Universitet.

 

Michael Irving Jensen, forsker,

Institut for internationale Studier, København

 

Mustafa Hussain, sociolog,

lektor ved Institut for Samfundsvidenskab, RUC

 

 

Med venlig hilsen

Akademisk Forlag A/S

 

 

 

København, den 20. februar 2003

Pressemeddelelse

 

 

 


Debatbog: Islam i bevægelse

 

 

Islam i bevægelse redigeret af Mona Sheikh, Fatih Alev, Babar Baig og Noman Malik lægger op til offensiv debat om, hvordan det at være muslim og demokratisk medborger kan harmonere.

 

Bogen viser, hvordan islamdebatten hungrer efter fremadrettede bud på såvel konfliktløsning som en positiv integration i relation til islams tilstedeværelse i Vesten. Muslimer har for længst pakket deres bagage ud i Danmark, hvorfor der ikke blot er behov for et opgør med betændte fjendebilleder, men en ny dagsorden.

 

Bogens redaktører, der består af et hold omdiskuterede unge nydanske muslimer, har indbudt en række eksperter til at bidrage med deres analyser af debatten om islam i vestlig og særlig dansk sammenhæng. Bidragyderne har forskellige akademiske baggrunde men det til fælles, at de alle har en professionel berøring med islam og bevægelser inden for det muslimske samfund. Dette giver en række nye og interessante perspektiver på debatten om islam i Vesten.

 

Bogen demonstrerer, at på trods af de senere års offentlige debat og den endeløse række af bøger og artikler om islam er der et stort behov for oplysning. I sin helhed  afslører bogen, hvilke mekanismer, der opretholder myten om en monolitisk og ubevægelig islam, og lukker samtidig op for en  verden af mangfoldighed og spændingsfyldt dynamik. Redaktørerne og bidragyderne sætter samtidsrelevante spørgsmål om troende muslimers forhold til såvel Grundloven, demokratiet, medborgerskabet og forholdet mellem religion og politik i perspektiv.

 

 

Blandt bogens bidragydere er: Anders Jerichow, Tim Jensen, Jørgen Bæk Simonsen, Aminah Tønnsen, Connie Carøe Christiansen, Mikkel Rytter, Garbi Schmidt, Peter Hervik, Mustafa Hussain og Michael Irving Jensen.

 

 

Islam i bevægelse

Redigeret af

Mona Sheikh, Fatih Alev, Babar Baig og Noman Malik

280 sider, 248 kr.

ISBN 87-500-3735-8

Bogen udkommer d. 10. marts 2003