Fra:    Helle Frehr  "helle jacob" <sundahl2@post.tele.dk>

Sendt:  3. april 2003 11:31

 

Skræmmekampagne skal få flygtninge til at rejse

>

> Flygtninge på asylcentret på den gamle kaserne, Langvangen 8 i

> Randers, bliver udsat for en veritabel skræmmekampagne fra de danske

> myndigheder i et forsøg på at få dem til at forlade landet frivilligt.

>

> Foreløbigt har hele gruppen af flygtninge fra eks-Jugoslavien

> samt nogle af kosovoalbanerne fået et brev fra Udlændingestyrelsen med

> en kort udrejsefrist. I brevet opfordres de til at skrive under på, at

> de vil samarbejde om hjemsendelsen. Hvis de ikke gør det, vil de blive

> tvangsforflyttet til Sandholmlejren, oplyser brevet.

>

> - En tvangsforflytning af flygtningene til Sandholmlejren vil

> være formålsløs, da ingen af landene tager imod hjemsendte flygtninge

> fra Danmark for tiden, siger advokat Bjarne Overmark, Randers.

>

> - Brevene hviler derfor på et usagligt grundlag, tilføjer

> advokaten.

>

> Han vil klage over den behandling, flygtningene udsættes for,

> sammen med advokat Hans Boserup, Sønderborg, der har en række lignende

> sager med flygtninge, der har fået udrejsepåbud.

>

> Udrejsepåbudet er absurd, fordi ingen af disse flygtninge i

> Danmark kan sendes hjem i øjeblikket, da modtagelandene ikke stoler på

> de danske myndigheders helbredsoplysninger om enkeltpersoner. Det

> skyldes, at der har været eksempler på, at de danske myndigheder har

> fortiet flygtningenes helbredstilstand for modtagelandene.

>

> Således har FN's overgangsadministration, UNMIK-regeringen, i

> Kosovo stoppet for modtagelse af hjemsendte flygtninge fra Danmark,

> efter at man er blevet opmærksom på, at Danmark sender alvorligt syge

> flygtninge hjem til et land, hvor de ikke kan få den fornødne psykolog-

> og lægehjælp.

>

> Forudsætningerne for at modtage flygtninge her i Danmark efter

> Kosovonødloven var ellers netop, at de skulle hjemsendes i sikkerhed og

> værdighed, og være ved godt helbred på hjemsendelsestidspunktet.

>

> - Det er almindeligt kendt, at de danske myndigheder - ud fra en

> bevidst politik - udvalgte de dårligste flygtninge til at komme til

> Danmark. Derfor er det beskæmmende, at Danmark ikke sørger for at disse

> mennesker får den psykolog og lægehjælp, de har så stærkt brug for. I

> stedet forsøger man at lukke øjnene for deres helbredstilstand, når man

> vil af med dem igen, siger advokat Bjarne Overmark.

>

> Ca. 40 kosovoalbanere, serbere og montenegrinere har to gange været

  samlet til et fælles møde om situationen. Foreløbigt har en

> håndfuld af kosovoalbanerne og alle eks-jugoslaver fået brev med

> udrejsepåbud og trusler om tvangsforflyttelse til Sandholm, hvis de ikke

> samarbejder.

> Mange af de flygtninge, der har fået udrejsepåbud er alvorligt

> syge. Og mange - både børn og voksne - lider af dybe psykiske traumer

> som følge af krigen, eller har været udsat for voldtægt eller tortur.

> Initiativet til mødet lørdag var taget af en ny støttegruppe for flygtninge truet af hjemsendelse.

> - Det bekymrer mig, at myndighederne tilsyneladende ikke er ordentligt ajour med de enkelte asylansøgeres helbredstilstand, siger socialrådgiver Karen Laursen, der er medlem af den nye støttegruppe.

 

Støttegruppen råder derfor asylansøgerne til selv at få udleveret deres papirer fra læge, psykolog og psykiater, og gå til deres advokat og sikre sig, at dokumentationen bliver sendt videre til rette myndighed.

 

Støttegruppen er også blevet opmærksom på, at flere flygtninge har været så længe i Danmark, at de er berettiget til at søge humanitært ophold efter en paragraf i om hjemsendelseshindring.

 

Hjemsendelseshindring foreligger, når flygtningen ikke har kunnet sendes hjem i over 18 måneder efter at have fået endeligt afslag på ophold.

 

Flere af de flygtninge, som er berettiget til at søge opholde efter denne regel, har alligevel fået besked på at udrejse omgående af myndighederne, - og er ligesom de øvrige brevmodtagere blevet truet med Sandholmlejren.