Til danske journalister

Ifølge 8-radioavisen i dag d. 26/7 har

 

 Danmark nu påbegyndt deportation af afghanske flygtninge.

 

Jeg opfordrer jer nu til at overvåge de udviste menneskers skæbne idet jeg henviser til den nylige grundige Amnestyrapport der konkluderer, at situationen er alt for usikker til tvangshjemsendelse og bla. har undersøgt hvad der er sket med tidligere deportationer fra England og at for de flygtninge fra nabolandene der i høj grad er tvunget til at rejse til Afghanistan , der flygter de  nu væk fra Afghanistan , efter at have fristet en tilværelse som nogle af de hundredetusindvis internt fordrevne osv.

Det kan næppe være rigtigt at UNHCR har accepteret som det vist hed i radioavisen . nuancerne her omtales også i rapporten

 

http://www.arnehansen.net/030623Amnesty-rapport%20imod%20deportation.htm

 

Pga. rapporten og rygter om at Danmark havde gennemtvunget en aftale med afghanske regering om at modtage tvangsudviste så skrev jeg i flere omgange til de ansvarlige politikere både om asylsøgere men også om de asylmodtagere som nu har ventet i lang tid på at få permanent ophold efter de første 3 år og er ved at blive nervevrag af den lange ventetid i frygt, da de jo kender situationen i Afghanistan, så fik jeg svar fra Bertel Haarder som måske kan bruges i forbindelsen med overvågningen af Danmarks udvisnings/repatrieringspolitik

 

http://www.arnehansen.net/030707svar-fra-Haarder.htm

 

og specielt i forbindelse med ophævelse af asyl vil jeg henvise til en juridisk gennemgang af internationale regler af Nina Lassen DF

http://www.arnehansen.net/021107DF-ophoer-af-asyl.htm

 

I al hast

Arne Hansen, medlem af LDF, Pamelas Venner, Amnesty mm