Tilknytningskravet i Katteloven

 

On Sat, 13 Sep 2003 00:21:09 +0200, "Hicham Chouceir" <hicham@privat.dk> wrote:

 

Pressemeddelelse

 

Den 12. september 2003

 

Tilknytningskravet i Katteloven

 

I de sidste fire - seks år har mange iagttagere kunnet observere, at der bliver lavet love for henholdsvis majoriteter og minoriteter i Danmark.

 

Vi kender 24 års aldersgrænsen og kravet om tilknytning i familiesammenføringsloven: Loven er designet specielt til at ramme en bestemt gruppe danskere, men har desværre også ramt andre end den gruppe man havde tiltænkt loven. Mange danskere med aner helt tilbage til vikingerne blev ramt - og det var ikke meningen, siger mange af Folketingets politikere. Formålet var, at bekæmpe tvangsægteskaber blandt muslimer og bevare danskheden, tilføjer andre politikere.

 

Der er mange danskere som bor i udlandet og gerne vil flytte hjem til Danmark. Mange er gift med en fra udlandet og vil have deres ægtefæller til Danmark. De får at vide at deres tilknytning til Danmark er mindre end deres tilknytning til det land, deres ægtefæller kommer fra. Det er urimeligt, at danskerne ikke kan vende tilbage og bo i deres eget land. Det er også urimeligt, at danskerne tvinges til at bo i Malmø eller London, fordi de er gift med en udlænding.

 

Denne lov skal nu ændres, og politikerne vil lempe tilknytningskravet i familiesammenføringsloven. Men, hvordan?

 

Integrationsminister Bertel Haarder har efter en varm sommer, fået en god ide; mange danskere var nemlig i sommerens løb blevet ramt af tilknytningskravet og var begyndt at råbe højt - og her var det at integrationsministeren blev inspireret af Pia Kjærsgaards have og kattelem. Den smarte nye lovfidus går ud på, at det kun er de "hvide katte", der skal lukkes ind i Danmark.

 

Det betyder at det danske statsborgerskab ikke er det samme for alle, at der er forskellige grader af danskhed. En udenlandsk ægtefælle kan du således kun få her til landet hvis du er "ægte dansker" - den hvide kat - i praksis løst ved at kræve 24 års uafbrudt danskhed. Kun de aller færreste nye danskere (de sorte katte) kan nemlig påvise 24 års danskhed i slægtsbogen. Hertil skal der lægges de 9 års bopælspligt i Danmark der kræves førend der kan søges om dansk statsborgerskab, dvs. der går mindst 33 år inden den sorte kat kan bringe sin udkårne hertil.

 

På dansk betyder det, at der i Danmark laves love for "sorte" og "hvide" - det betyder også at nogle danskere i praksis har flere rettigheder end andre! Så meget lighed for loven!

 

Vi skal ikke finde os i det!

 

Denne lov er et tilbageslag for ligestillingen, demokratiet og for danskernes rettigheder.

 

Det gavner ikke integrationen i fællesskabet at lovgive og legitimere forskelsbehandling og hermed opdele danskerne i A og B danskere.

 

Langt de fleste danskere med en anden etniske baggrund har varme følelser og gode holdninger til Danmark - i lige så høj grad som andre danskere.

 

 

De fleste mennesker fra de forskellige etniske minoritetsgrupper jeg kender, føler at de har mere tilknytning til Danmark end de lande, de oprindeligt kom fra. Mine børn er danskere og er en del af det danske samfund og der findes ikke et land i verden de har mere tilknytning til end Danmark.

 

Derfor opfordrer jeg alle politikere og organisationer til at tage afstand fra forskelsbehandling og diskrimination ved at afvise den nye Kattelems-lov og at afskaffe tilknytningskravet.

 

Med venlig hilsen

 

Hicham Chouceir

Næstformand i Århus Kommunes Integrationsråd

www.aflysintegrationen.dk

TLF. 2920 9064