16.10.03

Pressemeddelelse til Lokalavisen førstkommende uge

Med venlig hilsen

Arne Hansen

 

Aktiviteter i Frh. Multietniske forening

 

Frederikshavn Multietniske Forening arrangerer på torsdag d. 23. oktober kl. 18-20,30

et møde for kvinder hvor sundhedskoordinator og sundhedsplejerske Britta Olsson vil holde oplæg over emnet  sex og sundhed . Mødet foregår i Frederikshavn Multietniske Forenings restaurerede lokaler i Danmarksgade 78,1 (over  Telebutikken men med indgang i gården bag Telebutikken).

 

Desuden opstartes lektiecafeen  med tilbud om lektiehjælp dansk og andre fag og træffetid for rådgivning mv  igen tirsdage kl. 16-18. Alle er velkomne – både for at lære og for at lære fra sig. Og der arbejdes på at få realiseret mange nye ideer, som interesserede frivillige er meget velkomne til at komme og give et nap med for at få realiseret.

 

Især er FMF interesseret i at skaffe nogle engagerede og udviklingsorienterede ingrationsmedarbejdere til at sætte gang i vores istandsatte lokaler. Frederikshavn Multietniske Forening  tilbyder også jobtræning.

 Så er du en frivillig  ildsjæl eller står du overfor aktivering og gerne vil have en meningsfyldt beskæftigelse med at arbejde med og sammen med andre mennesker fra forskellige etniske minoriteter - ikke mindst børn unge og kvinder - så henvend dig straks til formanden for Frederikshavn Multietniske Forening. Er man etnisk minoritet/nyfrederikshavner så er der gode muligheder for at udvikle sit danske sprog og er man indfødt frederikshavner så er der muligheder for at hjælpe nyfrederikshavnerne med at lære dansk, så de kan klare sig i udannelserne og blive til gavn og glæde for alle.

Alle interesserede - ikke mindst brave kvinder - er meget velkomne til at henvende sig efter fyraften til  formanden for Frederikshavn Multietniske Forening Sayed Olawi tlf 98434065, olawi01@yahoo.dk

I øvrigt kan man følge med i FMF-aktiviteter under http://www.arnehansen.net/index4.htm#3

 

Frederikshavn Multietniske Forening har frem til den 9. november måttet ”udlåne” sin sekretær til at organisere Dansk Flygtningehjælp indsamling i Frederikshavn, hvilket han også opfatter som et integrationsprojekt der kan fremme den etniske ligestilling gennem de etniske minoriteters deltagelse  som indsamlere sammen med behjertede indfødte frederikshavnere. Så han vil her benytte lejligheden til at spørge om nogle af Lokalavisens læsere på søndag d. 9 november vil give 2-3 timer af deres tid til at samle ind til nødlidende flygtninge ude i verden som hjælp til deres overlevelse og  for at støtte flygtningenes egen indsats for en bæredygtig fremtid ?

Dem der godt vil det bedes straks melde sig som indsamler hos Dansk Flygtningehjælp på telefon 88161688 eller  på www.flygtning.dk eller du kan ringe til den lokale indsamlingskoordinator. I Frederikshavn ringer man til nummer 98425542 eller E-mailer til post@arnehansen.net og så får du nærmere besked, slutter sekretær Arne Hansen.