Danmark d. 18.11.03

 

KÆRE FLYGTNINGEVENNER:

 

STOP HJEMSENDELSEN AF AFGHANSKE FLYGTNINGE!

 

Vi er nogle forskellige mennesker der er mødtes i fælles forfærdelse over den umenneskelige behandling som vi har oplevet at vore myndigheder giver afviste afghanske asylsøgere. Vi vil protestere mod regeringens planer om at udvise afghanske flygtninge fra Danmark, - senest aktualiseret af Dansk Folkepartis krav herom i finanslovsforhandlingerne. Og det på trods af krig, kaos og lovløshed i Afghanistan – netop understreget af dagens meddelelse om at FN trækker sine flygtningemedarbejdere ud af store dele af Afghanistan efter Talebans drab på en medarbejder.

 

Vi er flere, der ønsker at arbejde sammen for at skabe mere fokus på den uværdige behandling af afghanske flygtninge, og det kan gøres ved at indsamle underskrifter imod hjemsendelsen. Vedhæftet denne mail er en UNDERSKRIFTSLISTE. Vi vil opfordre alle der er enige med os til at gå ud og bruge listen til at samle underskrifter på skoler, arbejdspladser og hvor man ellers færdes. Send den udfyldte underskriftliste hurtigst muligt til Integrationsministeriet, att. Minister Bertel Haarder, Holbergsgade 6, 1057 København K Og send samtidigt en kopi til Ida H. Jakobsen, Lollandsgade 75 st., 8000 Århus C

 

Hvis nogen har andre gode eller supplerende ideer, så mail det tilbage til afsenderadressen. Og ligeledes, hvis nogen af jer barsler med et læserbrev/åbent brev til politikere om dette emne, så send gerne en kopi til post@arnehansen.net , som så vil videresende indlægget i ønsket omfang til medier, politikere og interesserede på en NETVÆRKS-MAILINGLISTE. Er du interesseret i at komme på mailinglisten for at blive informeret om kampagnen og bruge listen til selv at rundsende og udveksle meddelelser, så send en mail til post@arnehansen.net  og fortæl også andre interesserede om listens muligheder.

 

Den oprindelige appel fra os findes på  internettet

Og underskriftslisten kan også hentes på HER 

Nyheder fra kampagnen som f.eks. læserbreve, udtalelser, medieomtale mv. vil blive lagt på internettet under adressen http://www.arnehansen.net/index3.htm#1

 

I øvrigt kom initiativet straks i Kristeligt Dagblad d. 4. november. Og den oprindelige appel STOP HJEMSENDELSEN AF AFGHANSKE FLYGTNINGE! blev også drøftet på Danmarks Sociale Forum, der blev afholdt i København for nylig

 

Med venlig hilsen

Leif Bork Hansen

Julie Goldschmidt

Arne Hansen

Ida H. Jakobsen

 

 

Tidligere henvendelser til offentligheden i sagen i øvrigt, og evt. reaktioner:

Se under http://www.arnehansen.net/index3.htm#1 (i kronologisk orden med de yngste øverst)

 

Bemærk bl.a.06.11.03 Socialdemokratiet vil ikke acceptere hjemsendelse af afghanere på det foreliggende grundlag + § 20 spørgsmål til Bertel Haarder , mailer Anne-Marie Meldgaard, Integrationsordfører Socialdemokratiet

 

20.11.03 på P1-debat: http://www.dr.dk/p1debat/debat.asp?action=showcommentuser&id=2139

 

 

Aktuelt i kampagnen for at stoppe hjemsendelsen af afghanske flygtninge: (nyeste øverst)

 

03.12.03 Tvangshjemsendelse til Afghanistan ? Yaqub Waziri orienterer om situationen i Afghanistan.

 

21.11.03 Leif Bork Hansen fortæller hvorfor han går i aktion for de udvisningstruede 7-800 afghanske flygtninge i Danmark

 

 

 

Links til nyheder og baggrundsoplysninger om Afghanistan

 

Afghan Online Press http://www.aopnews.com/

 

BBC http://newssearch.bbc.co.uk/cgi-bin/search/results.pl?tab=news&q=Afghanistan&scope=newsifs

 

Ecoi.net http://www.ecoi.net/documents.php?gp=1&country=AF&iflang=en

 

Afghan News Network http://www.myafghan.com/

 

IRIN UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

http://www.irinnews.org/AsiaFP.asp?SelectRegion=Central_Asia&SelectCountry=Afghanistan

 

Yahoo News http://news.yahoo.com/fc?tmpl=fc&cid=34&in=world&cat=afghanistan

 

Rapporter:

Amnesty-rapporten Afghanistan Out of sight, out of mind:
The fate of the Afghan returnees http://web.amnesty.org/library/index/engasa110142003

 

Human Rights watch-rapport “Killing You is a Very Easy Thing For Us”:
Human Rights Abuses in Southeast Afghanistan http://www.hrw.org/reports/2003/afghanistan0703/

 

Avisartikler:

The Independent, 25 May 2004: Afghanistan, the war the world forgot:

 http://www.arnehansen.net/040525Afghanistan-thewar-theworld-forgot.htm