25. november 2003

Frederikshavn d. 25.11.03

 

Til folketingsmedlem Jørgen Winther, formand  for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik. samt øvrige medlemmer og med kopi til de der administrerer under ansvar for Folketinget samt Folketingets kontrolinstans Ombudsmanden

 

Hermed opfordres  Retsudvalget til at tage en debat med ministeren eller i folketinget om den psykiske tortur som regeringen med sine tvangsudvisningstrusler og repressalier udøver over for irakiske og afghanske flygtninge  ved at stille dem over for DET UMULIGE VALG mellem at rejse hjem som de ikke tør i den nuværende kaotiske situation - ELLER at sige nej og så måske kan blive lidt længere i Danmark, mod så straks at få forringet levekårene for voksne og børn drastisk gennem regeringens afstrafning  med den reducerede madkasseordning  og med  tvangsflytning til Sandholmlejren.på ubestemt tid.

 

Vedr. irakiske flygtninge henvises til Dansk Flygtningehjælps pressemeddelelse nedenfor og for de afghanske flygtninges til

http://www.arnehansen.net/031118Om-afghan.underskriftkampagne.htm

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen , frivillig hjælper for irakiske og afghanske flygtninge

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn

 

 

On Tue, 25 Nov 2003 16:47:39 +0100, "Esben Geist" <esben.geist@drc.dk> wrote:

 

25. november 2003:

 

URIMELIGT AT PRESSE IRAKERE HJEM LIGE NU

 

På trods af den ustabile situation i Irak vil regeringen sætte afviste irakiske asylansøgere under ekstra pres for at rejse hjem. En uforståelig og alt for drastisk beslutning, mener Dansk Flygtningehjælp.

 

Læs kommentaren på www.flygtning.dk/nyhedsarkiv/artiklerogdebat/25112003  

 

 

Urimeligt at presse irakere hjem lige nu

Selvom situationen i Irak fortsat er yderst ustabil og FN derfor advarer mod at sende irakiske asylansøgere hjem – har den danske regering besluttet sig for at sætte afviste irakiske asylansøgere under ekstra pres for netop at rejse hjem. En uforståelig og alt for drastisk beslutning, mener Dansk Flygtningehjælp.

”Afviste asylansøgere skal selvfølgelig hjem, men ikke før situationen i deres hjemland tillader det. Og det gør situationen i Irak simpelthen ikke lige nu. Derfor bør den danske regering tage det menneskelige valg, og give disse mennesker et pusterum, i stedet for at sætte dem i en urimelig valgsituation,” siger Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Omkring 300 afviste irakiske asylansøgere, der har fået endeligt afslag på asyl, står overfor et meget svært ultimatum. Hvis de afviste irakiske asylansøgere inden for 14 dage siger ja til at rejse frivilligt hjem, får de en check på 18.000 kroner pr. voksen og 6000 kroner pr. barn. Siger de nej bliver de frataget den økonomiske støtte de får i dag, for i stedet at komme på den såkaldte madkasseordning. De overflyttes til Sandholmlejren, hvor de får udleveret mad og fornødenheder.

”Madkasseordningen anvendes normalt overfor afviste asylansøgere, når de nægter at medvirke til en hjemsendelse, der efter myndighedernes opfattelse er mulig. Problemet er, at situationen i landet er så meget ude af kontrol, at de amerikanske myndigheder i Irak værger sig mod at lade folk rejse ind. Og så hverken kan eller bør man presse på for at irakerne skal tage af sted,” siger Andreas Kamm.

Den danske beslutning om at lægge pres på de irakiske asylansøgere, sker i direkte modstrid med anbefalinger fra FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, der henviser til den ekstremt usikre situation i Irak netop nu.

”Den anbefaling burde Danmark høre efter. Hvis alle de lande, der i øjeblikket huser irakiske asylansøgere gjorde som os, ville de mange hjemvendende irakere lægge et urimeligt og uhåndterligt pres på Irak – og enhver der følger bare lidt med i nyhederne ved, at Irak har problemer nok, som det er,” siger Andreas Kamm.

Dansk Flygtningehjælp opfordrer derfor fortsat regeringen til at give gruppen af afviste irakiske asylansøgere midlertidigt opholdstilladelse. En opholdstilladelse der kan inddrages den dag, det igen bliver sikkert at sende folk tilbage til Irak.

”I stedet for at forsøge at presse 300 mennesker til at rejse hjem, burde Danmark udnytte, at de er her i landet, og give dem kompetencer, der kan øge deres muligheder for at gøre en indsats for at genopbygge deres land –når det engang bliver sikkert for dem at vende hjem,” siger Andreas Kamm.

Det er muligt at give irakerne midlertidig opholdstilladelse inden for rammerne af den danske udlændingelov.

Se også FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR's seneste anbefaling fra d. 14.11.: Iraqi asylum seekers: UNHCR urges continued temporary protection until further noticewww.unhcr.ch