Også etniske minoriteter på efterskole?

 

 

Møde lørdag d. 7. februar kl.14

om efterskolen som et kostskole-alternativ

for minoritetsunge i 8., 9., og 10. klasse ?

 

 

Frederikshavn Multietniske Forening indbyder alle interesserede  såvel unge som deres forældre til møde i lokalerne i Danmarksgade 78 ,1 nu på lørdag d. 7. februar kl. 14 .

 

 

Lærer Ruth Kristensen, Stidsholt Ungdomsskole vil først vise os en video ”105 søskende og 18 forældre” som skildrer livet på en efterskole, hvor alle eleverne jo bor på skolen - og hvor både nydanske og danske elever fortæller om deres oplevelse af at være på efterskole.

 

Derefter vil Ruth Kristensen på baggrund af sin særlige uddannelse i Dansk som andetsprog på Danmarks Pædagogiske Universitet og egne erfaringer komme med et kort oplæg til spørgsmål og  debat om unges skolevalg og uddannelsesmuligheder.

 

Alle er velkomne. -     Arr: Frh. Multietniske Forening www.fmef.dk

 

 

Det er sådan at efterskolerne igennem deres fælles  forening, Efterskoleforeningen har lavet et  fremstød for at flere minoritetsunge kan komme på Efterskole.

Formålet er at forbedre de unges integration og muligheder i det danske samfund.

 

Ruth Kristensen vil fortælle, at man bliver bedre til at tale dansk når man er sammen med danske unge i 24 timer i døgnet. Man lærer noget om dansk kultur og om hvad det vil sige at være dansker og de danske elever lærer så også noget om hvordan det er at være nydansker med flygtningebaggrund. Der er altid lærere tilstede, som er i stand til at hjælpe en hvis man har problemer med lektierne.

 

De unge nydanskere får en masse venner som man kan danne netværk med og som man kan få god brug for efter skoleopholdet. Der gives også uddannelsesvejledning. Skolerne kan bruge ressourcer på nydanskere i nødvendigt takket være et målrettet tilskud fra Undervisningsministeriet.

 

Man kan finde yderligere oplysninger om efterskolernes tilbud  på deres fælles hjemmeside på  www.efterskole.dk , hvorfra der er links til de enkelte skoler. Her kan man så læse om de enkelte efterskolers særlige profil, da efterskolernes fagudbud og værdisæt kan variere. Her kan man også finde Stidsholt Ungdomsskoles hjemmeside på adressen www.stidsholt.dk  .

 

Man kan også forberede sig til mødet ved at høre det sidste indslag i søndagens Dialog kl 19,10 på 106,6 eller 103,5 MHz, som er et interview med netop samme Ruth Kristensen. Det er 10 minutter over 7 .

Eller man kan på et tidspunkt der passer en gå ind på internettet på adressen  www.arnehansen.net/radio/lydarkivdialog.htm og lytte til Ruth Kristensen.

 

Der findes også en pjece ”etniske minoriteter på efterskole” som er oversat til 6 af de etniske minoriteters modersmål samt engelsk. Man kan afhentes i Multietnisk Center, altså Frederikshavn multietniske Forenings lokaler i Danmarksgade 78 hver dag om eftermiddagen fra kl 14. eller ring til Arne Hansen tlf. 98425542 . (Man kan i øvrigt nu følge med i Frh Multietniske Forenings aktiviteter på www.fmef.dk ).

 

Altså er tilbuddet fra Multietnisk Forening at komme til møde på lørdag d. 7. febr. kl.14 i Danmarksgade 78 ,1. for at finde ud af om  efterskolen kan bruges som et kostskole-alternativ for minoritetsunge i 8., 9., og 10. klasse ?