Invitation af integrations-netværkere til at modtage integrationsprisen d. 12. februar

 

På Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk står der på forsiden under ”nyheder” følgende:

"Torsdag den 12. februar kl. 19.30 2004 uddeles kommunens første integrationspriser ved et offentligt arrangement på fabrikken Martin Professional A/S, Niels Bohrs Vej 2.
Modtagere af priserne er: Sekretær og kasserer for Frederikshavn Multietniske Forening, Arne Hansen og ansatte på Martin Professional A/S.
Der vil være taler v/ borgmester Erik Sørensen og formand for Integrationsrådet Mohammad Daneshjou.
Arrangementet krydres med kurdisk, tamilsk og dansk musik og sang. Alle er velkomne til at deltage i denne festlige aften.
Integrationsrådet"

I den anledning vil undertegnede gerne takke de integrationsrådsmedlemmer der mente jeg fortjente deres pris. Men jeg vil gerne her give udtryk for at jeg betragter min indsats som en del af en netværksindsats. Netværk hvor man hver især gjorde sit hvor man nu var, og til andre tider samtidigt fungerede som del af netværk, hvor man selv tog initiativer eller kunne aktiveres til nødvendige opgaver for at større projekter kunne realiseres og det derved kunne ses at vi gjorde en forskel. Og så faldt valget på mig - måske fordi jeg også påtog mig at operere i indiskrete roller i det offentlige rum som kritiker, forslagsstiller og journalist.

Derfor ønsker jeg hermed at invitere de netværk med som jeg har været en del af. Da jeg får prisen for indsatsen siden vi i 1986 dannede Frederikshavn Flygtningevenner så gælder invitationen også alle de jeg dengang og siden har samarbejdet med - også selvom det for længst kan være ophørt.

. Invitationen gælder selvfølgelig også alle jer jeg har samarbejdet med i Frederikshavn Multietniske Forenings regi både indadtil og udadtil siden 1995. Og det gælder især alle de flygtninge jeg kender fra de langstrakte sager jeg som rådgiver har haft med at gøre og lært at sætte pris på. Og allermest gælder det de 1-3 flygtninge fra hver flygtningegruppe, som troligt har holdt mig i beskæftigelsesterapi søgn og hellig, når landsmænd kom i klemme. Det gælder også samarbejdspartnere i Frederikshavn Multietniske Radios, nu Frederikshavn Lokalradios, regi siden 2001 – inklusive radioprogrammet Dialogs interviewofre, - og samarbejdspartnere i de årlige indsamlinger til flygtninge i verden siden 2001. Men også SFere, freds- flygtningeaktivister, Frivilligråd, gamle kolleger og elever samt godtfolk, der kender mig fra andre sammenhænge. Og det gælder også udenbys af slagsen.

Kom alle de der har lyst til at være med til at fortælle omverdenen og lokalsamfundet at I står ved jeres integrationsindsats – også i en tid hvor det kan koste at være flygtningeven – ikke mindst for de af jer der selv har været flygtninge. Sæt gerne straks kryds ved d. 12. februar og skriv kl.19,30 på Martin, Niels Bohrsvej.

Af hensyn til planlægningen af min deltagelse i arrangementet, så vil jeg gerne have besked på telefon 98425542 eller email post@arnehansen.net fra nogle af de der vil deltage, så de også kan blive en del af min præsentationen af de integrationsnetværk, som har givet mening til prisuddelingen. Husk også lige at spørge andre om de vil med?

Men ingen behøver komme for gammel netværks skyld. Den 12. februar kan det mest meningsfyldte for mange af jer være hverdagens forpligtelser fordi de peger mere fremad og bærer et større ansvar i sig end at være med til i fællesskab at modtage integrationsprisen.
Dog håber jeg at mange af jer har mulighed for at møde op torsdag d. 12.februar kl. 19,30 hos Martin på Niels Bohrsvej for at markere vores frivillige integrationsindsats betydning overfor offentligheden - og som eksempel til efterfølgelse i en barsk  tid. Jeg glæder mig til at se jer jeg kender, men også til at se nye flygtninge og flygtningevenner, som i al ubemærkethed gør sin daglige indsats for integrationen, der hvor de nu er,  og som den selvfølgeligste ting i verden.

Med kærlig hilsen til alle

Arne

 

PS

Jeg vil gerne også sige tak til de der i Nordjyskes portrætartikel nedenfor har sagt nogle venlige ord. (Selv for en indfødt vendelbo kan det være svært at skjule sin glæde over netop jeres påskønnelse.)

 

NB. Resten er kun for de der ikke læser Nordjyske:

 

 Da de fleste af dem jeg henvender mig til  ikke har haft mulighed for at læse Nordjyskes Østvendsyssel-sektion og da artiklen ikke har været bragt i Lokalavisen, så tillader jeg mig at være så uforskammet anti-jantelovsk ,  at jeg her bringer Nordjyskes portrætartikel (uden nødvendigvis at være enig i alt).

Men måske bliver det her lige nødvendigt at pointere, at jeg deltager i integrationsprisuddelingsshowet for at skabe mere interesse for etnisk ligestilling og integrationsarbejdet og håber at begivenheden d. 12. februar kan få så stor opbakning, at det kan blive startskuddet på en årlig tilbagevendende positiv begivenhed i integrationsrådets regi, hvor vi kan få lejlighed til at mødes og varme os lidt ved hinanden efter behov for at klare strabadser fremover.

 

Nordjyske Frh 18.01.04

 

Den livslange kamp for freden og flygtningene


Prismodtager: Man må gøre noget lokalt ved verdens problemer

Marianne Isen Email-adresse


FREDERIKSHAVN: Tænkt globalt- handl lokalt. Et kendt slogan, der på mange måder beskriver Arne Hansens liv.

I hele sit voksne liv har han kæmpet for freden og for at skabe værdige forhold for verdens flygtninge. L livsprojektet har haft sit udgangspunkt i Frederikshavn. Faktisk har arbejdet for flygtningene kun en gang bragt ham til Sri Lanka, hvor han var inviteret af en familie, som han som så mange andre flygtninge havde hjulpet i det danske system.

En usædvanlig ildsjæl, der nu modtager en pris for sin indsats.

Fest på Martin

12. februar modtager han som den første Integrationsrådets pris på 5000 kroner. Den uddeles på Martin, der også bliver hædret med Integrationsprisen for sit store arbejde med at tage flygtninge og indvandrere ind på arbejdspladsen. Fabrikken får et kunstværk mens Arne Hansen får penge.

Og hvem mon indstillede Martin? Det gjorde Arne Hansen.

- Hvis integrationen virkelig skal fungere, skal de etniske minoriteter ind på arbejdsmarkedet, og derfor bør Martins personale have prisen for den åbne måde, man tager imod de etniske minoriteter, forklarer Arne Hansen.

Han er meget glad for selv at få Integrationsprisen, som han opfatter som en anerkendelse af det netværk og det frivillige arbejde, der foregår i Multietnisk Forening blandt andet gennem Frederikshavn Multikulturelle Radio og et væld af aktiviteter som lektiecafé, jobsøgning på internettet, undervisning i bosnisk kultur, svømning kun for kvinder og meget mere.

Personligt glæder det ham at Integrationsrådet har valgt at give ham prisen, fordi han føler, at de værdsætter, at han er med til at holde dem til ilden.

- Jeg kommer tit med forslag til, hvad Integrationsrådet skal gøre noget ved og nogle gange har jeg også været kritisk overfor deres indsats. Men det siger de nu tak for.

Super engageret

Det er de færreste, der kan engagere sig så meget som prismodtageren.

- Han har til tider knoklet i døgndrift for at skabe forståelse blandt de etniske minoriteter for hvordan tingene fungerer i det danske samfund og tilsvarende forsøgt af få indfødte danskeres øjne op for den berigelse, som tilstedeværelsen af andre livsformer og kulturer har på det danske samfund, skriver Paul Rode Andersen, der sidder i Integrationsrådet og på dets vegne har indstillet Arne Hansen.

Esme Kalkan fra Integrationsrådet tilføjer, at Arne Hansen er den dansker, hun kender, der gør mest for de etniske minoriteter, både med aktiviteter, men også med at løse små problemer.

- Vi kan altid ringe til Arne, så går han ind til computeren, ringer nogle steder hen, og finder en løsning, fortæller Esme kalkan, der har kendt Arne Hansen siden 1984.

Et andet træk er hans retfærdighedssans.

- Han mener, at alle har ret til at være med, der er ingen forskel på om man som mig er kurder fra Tyrkiet eller anden, der er iraker. Han behandler alle lige.

Ligenu bruger han mere tid på afghanerne, fordi de ikke har været i Danmark så længe, og han synes de skal vide noget om Danmark. Men vi andre, der har været i Danmark længe, vi har heller ikke længere brug for hans hjælp, fortæller hun.

Paul Rode Andersen har kendt Arne Hansen i mange år. De er begge medlem af Socialistisk Folkeparti og indtil Arne Hansen gik på pension var de kolleger på gymnasiet, hvor de begge underviste i samfundsfag.

Paul Rode Andersen er også medlem af byrådet, men sådan en politisk karrierre har aldrig tiltrukket Arne Hansen.

- Han har valgt at tage sig af de store problemer i verden såsom freden og flygtninges forhold, så lader han os andre om kommunal skolepolitik eller pasningsforhold, siger PaulRode Andersen.

Mail til medierne

Kampen for fred og integration indebærer blandt andet en meget aktiv indsats på mail. Mange ansatte på medier og beslutningstagere har fået en mail fra Frederikshavn, når der var vigtige emner på dagsordenen. Med venlig hilsen www.arnehansen.net.

- Og Arne er faktisk meget kendt i SF. Når vi er til landsmøder og jeg fortæller at jeg er fra Frederikshavn, ved ingen hvem jeg er, men Frederikshavn, det er der Arne bor, fortæller Paul Rode Andersen, der kalder prismodtageren for en stor humanist.

Politik og verdens uretfærdigheder er faktisk umuligt at komme udenom, når man skal forsøge at portrættere flygtningenes ven. Og ifølge hovedpersonen også mere relevant at bruge spalteplads på end hans egen livshistorie.

Han nævner, at terrorangrebet mod USA 11. september 2001 har fået al for meget opmærksomhed og reaktionerne er fuldstændig overskruede. Der er andre og mere alvorlige problemer i denne verden forudsaget af undertrykkelse.

- Det kaldes strukturel vold, f.eks når der dør 30.000 børn om dagen på grund af sygdomme eller underernæring.

Krigen i Irak var han meget imod.

- Men efter at have talt med mange af mine flygtningevenner, så ved jeg at Saddams styre var et djævelsk regime, og det er godt, at han er væltet, men jeg er imod volden og krigen, som går udover befolkningen i Irak.

Flere danske aktive

Og netop samtalerne med mennesker fra andre lande, er en af de ting, han får ud af sit arbejde i multietnisk forening. Han mener, at mange frederikshavnere ville have stort udbytte af at komme i foreningen, der har cirka 100 medlemmer.

- Jeg kunne godt ønske mig, at der var flere danskere med. Jeg ville også gerne have nogle til at hjælpe mig. Det ville være nemmere. F.eks havde jeg en sag, som det varede fem år, før den faldt på plads.

Integrationsarbejdet har taget rigtig mange timer. I Mange år. Og han har faktisk været aktiv i flygtningearbejdet siden midten af firserne, hvor han var med til at danne Frederikshavn Flygtningevenner.

- Arbejdet har taget tid fra familien. Så derfor skal de 5000 kroner bruges på en ferie til mig og min kone.

Lagt på www.nordjyske.dk søndag d. 18-01-2004 kl. 04:00

 

Billede der var  i ovenstående artikel i Nordjyske Frh. d. 18.jan.(scannet)

………

 

Nå ja og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at erindre om  at en ny ung frivillig Simon Grundon, vil holde lektie- og internetcafe for unge hver mandag og tirsdag fra kl 14-19. i Frh. Multietniske Forenings ny restaurerede lokaler i Danmarksgade 78 .

 

Man kan også selv læse om disse og de øvrige tilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening på www.FMEF.dk

 

Arne Hansen