Frederikshavn d. 3.03.04

 

Kære medlemmer af Frederikshavn Multietniske Forening

 

Siden nytår har FMFs nye integrationsmedarbejder Lisa Sørensen sammen med frivillige i og udenfor bestyrelsen arbejdet hårdt for at igangsætte kvindeaktiviteter (med sykursus, svømmekursus, tegning, internet) og i øvrigt få internetcafe mv. i gang  for bl.a. de unge på 1. sal  i Multietnisk Center i Danmarksgade 78.

 

Læs selv om aktiviteterne på www.FMEF.dk ( I øjeblikket bidrager FMF også til den tværkulturelle udstilling på bibliotetet)

 

For at få gang i aktiviteterne har det været nødvendigt at indkøbe bl.a. symaskiner og computere mm. til lokalerne - udover den sædvanlige husleje - også for brug af kommunens lokaler til sportsaktiviteter.

Det er heldigvis lykkedes at få kommunale tilskud hertil. Dels fra integrationsrådet til integrationsaktiviteter og dels lokalestøtte fra Folkeoplysningsudvalget til børn og unges brug af lokalerne.

 

Men denne kommunale støtte får vi kun som hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at det til gengæld forventes, at hver især af alle os, der nyder godt heraf, også selv betaler et medlemskontingent.

 

På bestyrelsesmødet d. 25. februar besluttede Frederikshavn Multietniske Forenings bestyrelse at justere kontingentsatserne, så vi bl.a. vendte tilbage til familiekontingenter og gældende fra Januar kvartal.

 

Så nu vil jeg som kasserer bede alle der er aktive i nogen af Frederikshavn Multietniske Forenings aktivitetstilbud om straks at indbetale sit medlemskontingent for januar kvartal i Spar Nord på konto 9006 1305 6844 37 . (Husk at få skrevet jeres navn så jeg kan se hvem det er der har betalt)

Spar Nord har afdelinger  i Hånbækcentret, i Danmarksgade 48 og Søndergade. Eller I kan betale til den ansvarlige for den aktivitet i er med i,  (eller evt. direkte til kasserer Arne Hansen).

 

I kan se hvor meget I skal betale på www.arnehansen.net/040227FMF-Kontingentsatser.htm  

 

Som kasserer håber jeg at alle hurtigt vil betale. !!!

 

Så vil jeg nemlig blive fri for at bruge en masse tid på individuelle rykkere. Tid som ellers vil  gå fra mit arbejde med at udvikle multietnisk forening, rådgivning, radioarbejde mv. .

Og jo flere penge har vi at gøre godt med i Frh Multietniske Forenings arbejde.

Det var dejligt at mærke den store opbakning ved integrationsprisfesten. Jeg er også sikker på at I bakker op om foreningen ved at betale medlemskontingentet egen drift.

 

Alle der betaler har stemmeret til Frederikshavn Multietniske Forenings generalforsamling torsdag d. 22. april. Husk lige at sætte kryds i kalenderen.

 

Vil I godt printe denne mail ud sammen med kontingentsatserne og give til de brugere af Frh Multietnisk Forening som ikke har internet. samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at opfordre jer til at tage  jeres familie og bekendte med til at deltage i vore aktiviteter jf www.fmef.dk 

 

Kom også med jeres egne ideer til Lisa Sørensen tlf 61713311 eller formand Sayed Olawi tlf 98434065

 

Er der spørgsmål vedr. kontingent, så ring til mig på 98425542

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen , kasserer

Sønderjyllands Alle 35, tlf. 98425542, post@arnehansen.net