Referat af generalforsamling i Multietnisk Forening

 

Torsdag d. 22/ 4 2004- 

1. Mødeleder Lisa Sørensen, ref. Sten Filskov

 

2. Bestyrelsens beretning godkendt i enstemmighed.

Formanden Sayed Olawi efterlyste mere sammenhold og

hjælpsomhed med det praktiske,  brochurer, så foreningen kan blive mere

synlig, og mere fasthed ved kontingentopkrævning.

Arne Hansen fortalte at der er meget arbejde med rådgivning, som er meget vigtigt, og som foreningen får penge for. Sayed har gjort et stort arbejde , og

         en evt. ny formand  skal være dynamisk og gennemføre de ting, der bliver besluttet.Lisa

         har fået Internettet op at stå, og startet sykursus mandag og onsdag, samt

         svømmeundervisning for kvinder om mandagen. Der bliver indkaldt til kvindestormøde

         snarest.. Der er cykelkursus for kvinder d. 2. maj på Munkebakkeskolen. Der tænkes

        på gymnastik og løbetræning.

3. Regnskabet godkendt enstemmigt.

4. Kontingent fortsætter med de nuværende takster.

5. Det kommende års hovedlinier; Sayed ønsker nogle virksomhedsbesøg. Der bliver deltagelse på l. maj mødet på Knivholt. Familierne må medtages. Sidste år blev der udstillet med billeder på vores stand. Sayed ønsker at danskerne i bestyrelsen viser og fortæller på  l. maj mødet ,

-og også fortæller på deres arbejdspladser om foreningen.

Bilal  foreslår at lave en kulturfest for at vise danskerne hvem vi er, og på den måde få flere medlemmer og for at stoppe racismen.

Ziya  fortalte om den nye multietniske fodboldklub, der er startet på Fodboldvej i samkvem med Erik Graves og skolerne.

Lisa: kommunen vil sikkert give tilskud til foreningskontingenter for minoriteter. Den 12/6 er der fælles integrationsråd i det Musiske Hus, hvor vi giver Taekwondo- og evt, danseopvisning. Arne fik Sherindels ja til at  Taekwondo-hold  optræder d. 15/5 ved Hånbækblokkkene.

Arne på skriftlige dagsorden: deltagelse i projekt om kontakt og møde med minoritetsunge  fra andre nordiske lande,

foredrag af manu sareen ”når ægteskab bliver til tvang og et kvindemøde om projekt Pigeliv

 

6. Indkomne forslag;  2-3 kvinder ønskes til kvinderepræsentation, som kan mødes og forhandle med et par repræsentanter repræsentanter for bestyrelsens forretningsudvalg Vedtaget enstemmigt Lisa indkalder til kvindemøde snarest.

 

7. Valg af bestyrelse:  Sayed ( Afghaner) Nader (Iran) og Bilal (kurder) er ikke på valg.                                    

 Følgende blev foreslået og valgt:  Minna (dansk) Arne (dansk) Sten (dansk) Saed (Iran) Murat (kurder) Ziya (kurder) Anton (tamil) Shan ( tamil) Hussein ( Irak) Shirindel (Afghaner) Se  i adresseliste om der er fejl eller mangler ?

 

8.Valg af revisor: Revision Nord fortsætter.

 

9.Eventuelt: l. bestyrelsesmøde mandag d. 26/4 kl. 19

 

Generalforsamlingen havde godt 20 deltagere