Den 25. april 2004

Pressemeddelelse:  Kronprinsebryllup, statsansatte og flygtninge på starthjælp     

 

Kronprinsebryllup – en festdag for alle

 

Fredag den 14. maj siger kronprins Frederik og Mary Donaldson ja til hinanden. Det bliver en stor dag for de to og for Danmark. Vi vil allerede nu gerne sige hjerteligt til lykke.

 

Finansminister Thor Pedersen finder denne begivenhed så historisk enestående, at han den 14. maj giver de statsansatte en halv fridag, så de kan følge hele brylluppet i fjernsynet – uden løntræk. For, som han har udtalt, hvornår får vi mulighed for at opleve noget tilsvarende igen? Det er sandt, at det nok bliver de færreste af os beskåret at opleve endnu et tronarvingsbryllup i Danmark. Mange af os oplevede ganske vist Margrethes og Henriks TV-bryllup i 1967, men det var ikke i farver! Vi under de statsansatte denne oplevelse.

 

Men samtidig finder vi det aldeles urimeligt, at denne gestus fra finansministeren kommer til at koste samfundet 800 mill. kr. Småpenge i den store husholdning? Svaret kommer meget an på, hvor i samfundet, man befinder sig.

 

Således er vi bl.a. på landets sprogcentre rigtig mange mennesker, der synes, det er utrolig mange penge. Ikke mindst, når vi dagligt kan se, hvor hårdt vores kursister kæmper for at klare dagen og vejen på den skændigt lave introduktionsydelse. Den er ikke noget at skrive til Australien om, langt under det ellers vedtagne eksistensminimum – bistandshjælpen - som den er.

 

Som en beskeden gestus vil ansatte på Sprogcenter Himmerland derfor opfordre til, at rigtig mange  – uanset faggruppe - giver halvdelen af deres dagløn d. 14. maj til ”Starthjælpsnetværket”. Starthjælpsnetværket har til formål at tage fælles initiativer, koordinere og udveksle information mhp. at afskaffe den lave starthjælp for flygtninge og dermed fjerne de elementer, der fører til forskelsbehandling af flygtninge.

 

Bidraget vil være en dråbe i havet, men det vil falde på et tørt sted – og det vil med sikkerhed varme. Støtten formidles konkret ved at sende beløbet til Socialpolitisk Forening, Dortheavej 61, 3., 24 NV, gironr. 7 35 44 52, mrk. ”Starthjælp”.

 

 

Initiativtagere:

Ansatte ved Sprogcenter Himmerland

 

 

 

Kontaktperson:

Carl Aage Jönsson

Nørre Allé 33

8000 Aarhus C

Tlf.: 86 18 18 53

E-mail: jcaa@tiscali.dk