Apartheid mod skolebørn med indvandrerbaggrund i Høj Taastrup!

 

On Mon, 10 May 2004 23:59:25 +0200, "Nahid" < nahid@mail.danbbs.dk  > wrote:

 

Af: Nahid Riazi

Socialpædagog og forældre til et "tosprogede" barn

( og koordinator for kvindeorganisationen IKIR)

nahid@mail.danbbs.dk

Apartheid mod skolebørn med indvandrerbaggrund i Høj Taastrup!

 

Som første kommune i Danmark vil Høj Taastrup kommune lave en ordning, hvor de tosprogede børn skal isoleres fra danske børn. Begrundelse er, underligt nok, det at man på den måde bedre kan integrere børn i det danske samfund!

 

At isolere børn fra øvrige børn i samfundet og kalde det for  integration er blot ødelæggelse af disse børns chancer for at overhovedet kunne integreres i det danske samfund. Her vil selv de velintegrerede børn blive isoleret fra deres danske kammerater og sættes i bås som " ikke integrerede børn". Her skal børn sotreres, alt efter hvilke navne og etniske baggrund de har, og så skal de puttes i forskellige skoler! Hassan og Fatima på den ene skole og Jens og Hans på den anden!! Dette er ren apartheid mod børn med indvandrerbaggrund, hvilken man i Høj Taastrup kommune er på vej til at skabe!

 

Selv de børn, som har problemer med sprog og integrationen kan ikke integreres i samfundet, før de får mulighed for at være i fysisk og socialt kontakt med øvrige børn. I stedet for at give disse børn flere muligheder for at kunne mødes med deres danske kammerater, hvilket gør en naturlig integration muligt, vil man adskille børn med indvandrerbaggrund og isolere dem fuldstændigt fra samfundet!

I stedet for at forhindre koncentration af børn med sprog - og integrations problemer på samme sted, hvilken fratager børn muligheden for at kunne fungere i det danske samfund og lære de danske normer, vil man nu putte børn med samme problemer i samme skole og på den måde forstærke disse børns problemer.

Børn kan meget nemt lære af hinanden, hvis de får mulighed for det. Indvandrerbørn kan også meget nemt lære både sproget og en masse andre normer og værdier, som har betydning for integrationen, hvis de får lov til at mødes med danske børn. Hvordan har man ellers tænkt sig at integrere disse børn?

 

Indtil nu var det kun på de etniske og islamiske skoler, hvor børn blev isoleret fra resten af samfundet. Nu vil folkeskoler også begå det samme svigt mod børn med indvandrerbaggrund. Det skal ikke blive accepteret hverken af forældrene eller lærerene eller dem, som i virkeligheden ønsker integration af børn med indvandrerbaggrund og tager afstand fra ghettodannelse, adskillelse og apartheid på baggrund af borgernes navne eller hudfarve! 

Nahid Riazi

 

Indlægget ligger også på  www.irandwr.org  hjemmeside for Den internationale organisation for Iranske kvinders rettigheder

 

PS:

Jeg har tilladt mig at bevare dette væsentlige indlæg fra en af de forældre "der har skoen på" på http://www.arnehansen.net/040511NahidRiaziApartheidmodskoleboern.htm

til brug i den aldeles væsentlige diskussion om hvordan vi bedst bruger vores uddannelses- og dannelsesinstitutioner i en multikulturel integrationsproces  i det nødvendige langsigtede perspektiv (uden forfald til nem accept af nogle politikeres ansvarsløst kortsigtede pseudo-løsninger ) ?

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen