On Mon, 28 Jun 2004 23:38:39 +0200, "nyt.stoettekredsen" <nyt@stoettekredsen.dk> wrote:

----------------------------------------------------------------------

 

Indsamling til Børnefamilier på madkasse:

 

 Informationerne om at den danske regering straffer selv flygtningebørn med "madkasseordning" har vakt forargelse hos mange danskere. Flere har rettet henvendelse til Støttekredsen  med tilbud om at yde et kontantbidrag til børnefamilierne. Støttekredsen har tidligere ydet et kontant tilskud til asylsøgere på madkasse. Vi er glade for de henvendelser vi har fået nu, og har besluttet at sætte en indsamling i gang.

 

Bidrag kan indbetales til  en "Madkassekonto" vi har oprettet til formålet hos:

 

Merkur Bank, den almennyttige Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København

Reg. nr. 8401 konto: 15 13  474

(og hvis man betaler over  homebanking så er det 8401  0001513474 , hvor der (jo) kræves 10 cifre i kontonummeret, ah)

 

Alle bidrag der indsættes på ovennævnte konto vil gå ubeskåret til madkasseramte børnefamilier, og vil blive udbetalt til de pågældende  i kontanter.

 

Baggrund for indsamlingen:

 

  a.. Det vækker forargelse, at regeringen forsøger at ramme forældre ved at straffe deres børn. Det er det regeringen gør ved at fratage afviste asylsøgere kost- og lommepenge, og tildele i stedet tildele dem en madkasse. Børnene får al for  ensidig kost, og børnene kan aldrig som andre børn få en is, en tur i biffen eller andet der hører barndommen til. Den slags koster penge. Det drejer sig om børn, der ofte kun har oplevet  krig og en tilværelse på flugt, og som intet har at vende tilbage til andet end krig og en risikabel tilværelse.

 

  a.. Mange asylsøgere på madkasse kan reelt ikke vende tilbage til de lande som de kommer fra, og har levet i årevis på flugt, nogle af årene på danske asylcentre. Vi skal ikke udelukke, at der på madkasseordningen måske befinder sig et par asylansøgere, der reelt kunne vende tilbage til et eller andet land i verden. Skulle det være tilfældet, mener vi ikke at man med nogen ret kan straffe deres børn. Et barn  på 8, 10 eller 17 år  kan ikke bestemme over sine forældre eller bare selv tage af sted.

 

  a.. Oh, Danmark:

  Under krigen i Bosnien, var Danmark et af de lande, der kritiserede Kroatien for de nedværdigende og ydmygende forhold man bød de bosniske flygtninge. Forsøgene på at presse flygtningene tilbage til de områder, som de ikke kunne være i. Den evige rykken rundt af flygtninge fra et sted til et andet, så de altid blev fastholdt i usikkerheden "hvor er jeg i morgen". Flygtninge, der blev presset sammen i små rum, der gjorde det umuligt at have et privatliv. De mange, der skulle deles om et køkken og et toilet. Fængslinger og de små daglige chikanerier i hverdagen, der skulle gøre livet for flygtningene endnu mere surt og usikkert end det var i forvejen at have mistet alt, og at være tvunget til at overleve på andres nåde og velgørenhed.

Kroatien var dengang i krig og yderst fattigt. Kroatien var ledet af en diktator. Vi er et par stykker, der arbejdede i de kroatiske flygtningelejre dengang. I dag må vi konstatere, at den danske  regering udsætter flygtninge for de samme ydmygelser, som Danmark engang kritiserede Kroatien for og med god grund.

 

Danmark er hverken ramt af krig eller fattigdom. Den danske "madkasseordning" er en skamplet. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt at byde flygtninge.

 

Flygtninge Danmark afviser:

 

  a.. Ombudsmanden i Kosovo har den 18. maj 2004 anmodet bl.a. den danske regering om ikke at udvise etniske minoriteter til Kosovo. Danmark har igennem længere tid udsendt flygtninge til Kosovo, heraf en hel del romaer. Ombudsmanden fra Kosovo har dels begrundet sin  anmodning af 18. maj  med den generelle armod efter krigen, dels med at minoriteterne, især romaer, forfølges på livet.

 

  a.. Flere hundrede irakiske flygtninge i Danmark er på madkasse, fordi de ikke vil vende frivilligt tilbage til Irak med risiko for deres eget og deres børns liv. UNHCR har indtrængende anmodet de vestlige lande om ikke at tilbagesende irakiske flygtninge.

 

  Hver dag i kan vi i medierne se og høre, hvorfor.

  a.. Hvor meget krigen i Irak end overskygger situationen i Afghanistan, er situationen i Afghanistan ikke meget bedre end i Irak. Der er kampe og sker angreb på både besættelsesstyrker og civilbefolkningen. Kvinder er generelt lige så undertrykte som  under Taliban. De henrettes ikke, men rådner op i fængsler. Kvinderne straffes med fængsel, hvis de vil ud af et ægteskab. Eller hvis deres ægtemand vil af med dem. Kvinder straffes med fængsel, når de udsættes de for voldtægt. En enlig kvinde uden familie er jaget vildt. Børn, især børn af enlige, fanges ind og sælges som slaver. 

Kvinder sætter ild til sig selv som den eneste vej de ser ud af de undertrykkende forhold. Om de får hjælp af deres ægtemænd og familie til selvbrændingen, har vi ikke kunnet finde oplysninger om.

 

 Men vi ved, at vi står med en enlig mor og 3 børn, som Danmark vil udvise til Afghanistan. En kvinde, der har begået ægteskabsbrud ved at forlange skilsmisse fra en voldelig ægtemand. Skal man tro rapporterne fra UNHCR, Amnesty og Human Rights Watch, i øvrigt også Udlændingestyrelsens egen fact finding rapport, vil denne enlige mor og hendes børn ikke overleve mange dage, når de først er sendt ud til Afghanistan.

 

·        Statsløse palæstinensere fra Gazastriben og Libanon forsøges sendt ud. Begge steder foregår fortsat tilfældige arrestationer og tortur. Libanon nægter ofte at modtage flygtningene.

 

  a.. I de lande hvor krige officielt er afsluttet, er det ikke så enkelt at statsborgerne bare kan få udleveret nogle mursten, bygge sig et hus og dyrke nogle marker for at skaffe sig  føde i maven. Eller at der kommer en lastbil med nødhjælp, så de kan starte op. Eller at alle siger, krigen var i går, i dag lader vi som alt er glemt og begynder at elske hinanden.

Miner, krigens ødelæggelser af broer og veje, gør det besværligt og til tider umuligt for genopbygningshjælpen at nå frem. Miner gør det besværligt og umuligt bare at slå sig ned i en eller anden ruin, minerne skal først fjernes. Ødelagte elforsyningsværk og vandværk vanskeliggør genopbygning, og skal også bygges op. Hvor mange danskere ville kunne klare sig uden elektricitet i hverdagen, endsige vand, når nu der ikke var penge til coca cola.

 

Kampen om den smule der er, skaber grobund for fortsatte etniske forfølgelser og

 

uroligheder, og angreb på det der forsøges bygget op.

 

 Ved at sende flygtninge, der har brug for hjælp, tilbage til et land hvor der i forvejen stort set ikke befinder sig andet end borgere, der har brug for hjælp, belaster man altså yderligere, og underminerer landets muligheder for at opnå stabilitet.

 

Med venlig hilsen

 

Støttekredsen for flygtninge i fare

 

http://www.stoettekredsen.dk

 

Kontaktperson: Mona Ljungberg

tlf. 28 83 13 18

 

 

Senere:

 

Læs også på http://www.arnehansen.net/040705stoettekreds-kritiserer-Haarder-udvisning.htm om

 

Et par fakta om Bertel Haarders udtalelser om irakiske flygtninge og FN til medierne 5. juli 2004