Nedenstående er videresendt til relevante bl.a indenfor statsadministrationen, Folketingets udvalg for Udlændinge og integrationspolitik,  medier og interesserede. Arne Hansen

---

 

On Mon, 5 Jul 2004 22:11:24 +0200, "flygtninge i fare" nyt@stoettekredsen.dk   wrote:

 

Pressemeddelelse

http://www.stoettekredsen.dk

Kontaktperson: Mona Ljungberg

tlf. 2883 1318

 

----------------------------------

 

Et par fakta om Bertel Haarders udtalelser om irakiske flygtninge og FN til medierne 5. juli :

 

1. Det er noget af et kunststykke, når Bertel Haarder kan nå frem til, at fordi Danmark har givet irakiske flygtninge afslag på asyl og opholdstilladelse, handler Danmark i  overenstemmelse  med konventionerne ved efterfølgende at tvinge flygtningene ud. Bertel Haarder forsøger hermed at legalisere et konventionsbrud med et andet. - At legalisere Et brud med alle de humanitære hensyn, som Danmark burde udvise til flygtninge.

 

   Der står ingen steder i flygtningekonventionerne, at asylsøgere, der er i fare i hjemlandet skal forsøges presset tilbage til deres

   hjemland. Heller ikke irakiske flygtninge. Konventionerne går jo netop ud på det modsatte. Nemlig, at asylsøgere, der grundet forfølgelse eller krig er i risiko i deres hjemland   bør have opholdstilladelse i det  land, hvor de har søgt tilflugt. De lande der har tilsluttet sig konventionerne, har også forpligtiget sig til at overholde dem, og udvise de humanitære hensyn som konventionerne opremser.

 

2. Fakta er også, at både UNHCR og USA ikke vil tillade tvangsudsendelserne. Derfor har regeringen gjort alt for, at tilbagesendelserne skulle se frivillige ud.

    I den ene pressemeddelelse efter den anden fra Bertel Haarder har vi hidtil hørt, at irakerne står i kø for at vende tilbage til Irak og presser på.

   

   Udover de helt fundamentale hensyn til flygtningene er fakta også, at man med tvangsreturnering af flygtningene underminerer mulighederne for genopbygning af Irak.

   Mange af dem der sendes tilbage, er fysisk og psykisk svækkede, kommer tilbage til ingenting og med stort set ingenting. De kommer altså tilbage og har brug for hjælp. Det er svært nok for hjælpeorganisationerne at komme ind og hjælpe de irakere som ellers befinder sig i Irak, og at hjælpe flygtningene i iraks nærområder.

   Tilbagesendelserne betyder altså en yderligere belastning.

 

3. Hvad angår den særlige repatrieringsstøtte, skal vi for god orden gøre opmærksom på, at en del irakere, der sendes ud, slet ikke får den særlige repatrieringsstøtte.

Dem der i bgyndelsen har  nægtet at skrive under, har mistet retten til den særlige støtte. Det ved de ikke altid, når de senere grundet sanktioner som madkasse, trusler om overflytning til  Sandholm og fængsel og tvangsudsendelse uden repatrieringsstøtte, underskriver at de vil medvirke til frivillig udrejse.

 

    I forbindelse med ovennævnte skal vi dog igen pointere, at de 18.000 ikke får flere irakere til at ønske at sætte deres liv på spil med en frivillig tilbagevenden.

    De får ikke lov til at vælge om de vil vende tilbage. De kan få 18.000 kr for at gå med på legen, der skal få det til at se ud som om, at en tilbagevenden sker af egen fri

    vilje, og vel at mærke, kun hvis de underskriver uden modstand.

 

I Støttekredsen fortsætter vi vores protester imod madkasseordningen.

 

De første 4 dage af indsamlingen til madkasseramte børnefamilier, er der kommet 3.949 kr ind i bidrag fra forskellige privatpersoner. (se links til kontonummer til indsamlingen her nedenfor)

 

Se også protestunderskrifter imod irakiske asylsøgere på madkasse: http://www.stoettekredsen.dk/irak.htm  

 

Med venlig hilsen

 

f. bestyrelsen

http://www.stoettekredsen.dk

 

Mona Ljungberg

tlf. 2883 1318

 

Se også om den aktuelle Indsamling til Børnefamilier på madkasse

Som Støttekredsen for flygtninge i fare har startet:

http://www.arnehansen.net/040628Indsaml-boern-madkasse.htm

 

Her står bl.a.

Bidrag kan indbetales til  en "Madkassekonto" vi har oprettet til formålet hos:

 

Merkur Bank, den almennyttige Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København

Reg. nr. 8401 konto: 15 13  474

(og hvis man betaler over  homebanking så er det 8401  0001513474 , hvor der (jo) kræves 10 cifre i kontonummeret, ah)