(lagt på på eget initiativ uden at spørge AK, ah)

On Wed, 07 Jul 2004 10:48:22 +0200, "Andreas Kamm" <Andreas.Kamm@drc.dk> wrote:

 

Vedr.: Jeg antager at DFs Andreas Kamm blev "cuttet" tirsdag aften d. 6.07.04 i TV-avisen for at journalisterne kunne få en historie

 

Kære Arne Hansen

 

Ja, der er ikke altid klippene yder os retfærdighed. Vi og jeg har i lang tid peget på det forhold, at det bliver stadig vanskeligere for flygtninge at slippe væk fra forfølgerne. Grænserne kontrolleres mere og mere og mange restriktive tiltag gøres.

 

Vi svigter således de fordulgte med mindre vi griber til andre måder at yde beskyttelse på. Her peger vi normalt på tre ting. 1. Meget mere hjælp ude i konfliktområderne, hvor de mange flygtninge befinder sig og fortsat vil befinde sig. 2. Bredere kvotesamarbejde og højere kvoter. Europa kunne f. eks. efter vores vurdering godt tilbyde UNHCR mere end 100.000 genbosætningspladser hvert år - det ville batte noget. 3. Andre former for kontrollerede indrejseprocedurer for særligt sårbare grupper, eksempelvis gennem vore ambassader.

 

Men uanset at vi somme tider klippes i stykker, ja, så fortsætter vi for fuld kraft og håber de fleste godt kan se, hvad vores holdning er.

 

Hilsen

 

Andreas

 

>>> Arne Hansen <post@arnehansen.net> 06-07-04 22:53 >>>

 

kære Andreas Kamm

JEg antager at du blev "cuttet" tirsdag aften i TV-avisen for at

journalisterne kunne få en historie ud af at prætendere uenighed

mellem DF og Amnesty og at DF kunne se ud til at være enig i Haarders

bastante udlægning af det faldende antal asylmodtagere som blot en

konsekvens af færre flygrtninge (og internt fordrevne?) i verden.

Der er vist behov for en nuancering . hvorfor skulle vi ellers samle

ind til at give flygtninge en fremtid ?

 

Tidligere på dagen greb Haarder jo med kyshånd din velplacerede

opfordring til at gøre mere i nærområderne (når nu Europa havde lukket

grænserne)men ikke din  opfordring til at tage flere

FN-kvote-flygtninge.

 

Det er på tide at kræve at Danmark tager flere

FN-kvoteflygtninge.

 

med venlig hilsen

Arne HAnsen, DF-indsamlingskoordinator

--

Arne Hansen  

E-mail: post@arnehansen.net, Tlf.(+45)98425542

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn, Danmark

Hjemmeside: www.arnehansen.net