28.11.04 

Sportstilbud for 2004-2005 fra Frh. Multietniske Forening

 

(Opstillet alfabetisk efter sportsgren)

 

Badminton på 2 baner  fredage kl. 17-19 i Gymnasiets Aula - til 17/6 2005. Henvendelse til Jeya Vadivel Jeyaratnaganthan vadivelpost@yahoo.dk

 

Badminton lørdage kl.15-17 i Hånbækskolens pigegymnastiksal  til og med 01.04.05 Henv. Ganesu Uthayakumaran kumarganesh35@hotmail.com

 

Badminton søndage kl 10-12 i Hånbækskolens pigegymnastiksal  til og med 01.04.05 Henv. Ganesu Uthayakumaran kumarganesh35@hotmail.com

 

Fodbold søndage kl. 18-20 i Bangsbostrand skoles Bangsbohal fra 07.11.04 til 27.03.05. Henvendelse Khaled Moneway

khaled1234@hotmail.com  

 

Svømmeundervisning for piger/kvinder ved Lisa Sørensen i Munkebakkeskolens svømmesal  mandage kl. 17-19 - til 15.06.05. Henvendelse til Lisa Sørensen post_lisa@hotmail.com  

 

Svømning for kvinder fredage kl 17-19 i Munkebakkeskolens svømmesal – til d.15.06.05. Henvendelse til  Samira Ehrari sadafdk@hotmail.com

 

Svømning for kvinder fredage kl. 17-19 i Hånbækskolen – til d. 15.06.05. Henvendelse til  Zahra Olawi olawi2003@yahoo.dk

 

Svømning for småbørnsfamilier lørdage kl. 10,30-12 i Hånbækskolen. Henv. Ganesu Uthayakumaran kumarganesh35@hotmail.com

 

Svømning for mænd og drenge lørdag kl.12-13,30 – til d. 05.06.05 i Hånbækskolen . Henvendelse til Sayed Olawi olawi01@yahoo.dk

 

Taekwondo-undervisning ved Shirindel Aziz tirsdage, torsdage og fredage kl. 16-18 i Hånbækskolens drengegymnastiksal – til 15.06.05. Henvendelse til Shirindel Aziz shirindels@yahoo.dk eller Sayed Olawi olawi01@yahoo.dk

 

Volley/badminton for familier i Ørnevejens skole aula  onsdage kl 17-19 og i Munkebakkeskolens aula fredage kl 18-21 frem til 1. april. Henvendelse til Amin Sharifi ali110303@yahoo.dk

 

Undervisning i modersmålet dari ved Sayed Olawi Mandage og Onsdage kl. 16.00 – 18.30 på Hånbækskolen, Hånbækvej

Henvendelse Sayed Olawi  tlf.: 98434065

 

NB FMF har fået tilbudt tid i Røde Kors Asylcenters hal i Aktivitellet, Knivholtvej 22. Så alle nye grupper eller etablerede hold der ønsker mere tid eller bedre tider er velkomne til at henvende sig til Lisa Sørensen post_lisa@hotmail.com (eller Arne Hansen tlf 98425542 post@arnehansen.net  )

 

Husk at den holdansvarlige skal henvende sig til pågældende skoles pedel i god tid før man vil begynde at bruge de bevilgede lokaler. Pedellernes tlf.numre og emailadresser og vagtselskabets telefonnumre er e-mailet. Hav dem på jer , så I kan ringe hvis der opstår problemer med at der ikke er lukket op. OG brug telefonen til at melde til pedellen i forvejen hvis hele holdet undtagelsesvist ikke kan holde. Hvis et hold helt stopper med at bruge de tildelte lokaler skal man også straks give besked til Arne Hansen – og inden d. 15. oktober, da vi ellers alligevel kommer til at betale til kommunen for lokalerne hele året.

 

Går der helt koks i det så henvend jer til Arne Hansen tlf 98425542 post@arnehansen.net  

 

På grund af  fraflytning fra Danmarksgade 78 og vi endnu ikke har fundet nye egnede lokaler til en rimelig pris, så er aktiviteterne i egne lokaler midlertidigt indstillet, desværre. Men vi arbejder hårdt på at skaffe nye velegnede lokaler til et nyt myldrende Multietnisk Center.

 

Vi vil opdatere hurtigst muligt her under www.fmef.dk  Henvend jer gerne til post@arnehansen.net eller 98425542 når der er behov  - ryk om nødvendigt.

 

(sidst opdateret  28.11.04  af Arne Hansen)