http://www.arnehansen.net/radio/ljungberg-madkassesuppl040816.htm  kan interesserede høre et

 

Interview med Mona Ljungberg fra Støttekredsen for flygtninge i fare

om indsamlingen til madkasseramte børnefamilier.

 

 

Interviewet blev optaget d. 16. august 2004.

 

Vi får at vide hvorfor Mona Ljungberg med sin baggrund i halvandet års arbejde for Mellemfolkeligt Samvirke i bosniske flygtningelejre de senere år har kastet hele sin ildsjæl ind i arbejdet for at hjælpe de asylsøgere der bliver ladt i stikken i asylsystemet med den politik som det brede politiske flertal i Danmark i øjeblikket fører og har gjort de senere år.

 

Specielt fortæller hun om hvordan madkasseordningen fungerer som et af det politiske flertals instrumenter for at presse asylsøgere til at rejse som led i den overordnede politik om at begrænse antallet af flygtninge i Danmark. Det sker ved at sætte alle asylsøgere, som ikke vil ”samarbejde” på udlændingeadministrationens betingelser på madkasseordningen, dvs. fratage asylsøgerne deres kontante udbetalinger og erstatte det med en madkasse hver 14. dag . Det sker uanset asylsøgerne vægrer sig ved at underskrive de hjemrejsetilbud der tilbydes dem fordi de opfatter det , som at skulle ”underskrive deres egen dødsdom”.

 

Også mange irakere og afghanere som ikke kan sendes hjem bliver sat på madkasseordningen – og forbliver på madkasseordningen, selv efter at det viser sig at de ikke kan sendes til deres oprindelsesland fortæller Mona Ljungberg.

 

Derfor har Støttekredsen for Flygtninge i Fare startet en indsamling af penge til de madkasseramte børnefamilier. Foreløbigt har man samlet penge ind til at der er blevet uddelt 200 pr barn under 18 år i de madkasseramte familier. (Pengene til det sidste asylcenters børn er på vej). For børnene er i hvert fald uskyldige i den umulige situation deres Familie er havnet i, mener Mona Ljungberg.

 

Mona Ljungberg tager også en tur med ud i en diskussion af de danske politiske partiers holdninger til menneskerettighederne og herunder de nye europæiske argumenter for at sende alle asylsøgere tilbage til lejre i nærområderne, samt hvad der skal til blandt politikerne og befolkningen at få en mere human flygtningepolitik og for at begrænse antallet af flygtninge i verden. Bl.a. må politikerne gøre det mere gennemskueligt havde der er der foregår og kan gøres og vi må alle først og fremmest betragte hverandre som mennesker i samme verden.

 

Yderligere oplysninger om indsamlingen til madkasseramte børnefamilier findes på www.stoettekredsen.dk

 

Her får man bl.a. at vide at Bidrag til børnefamilierne kan indsættes på særskilt konto i Merkur Bank Reg. nr.: 8401 konto 1513 474

 

Man kan melde sig til støttekredsen ved at emaile til stoettekredsen@stoettekredsen.dk Eller ved alm. Post til "Støttekredsen til flygtninge i fare", Skoleholdervej 41, 1. t.v., 2400 København Eller pr tlf. 2883 1318 til Mona Ljungberg

 

 

Efterskrift d. 28.08.04

 

Det gør et stærkt indtryk at møde de madkasseramte børnefamilier og bl.a. høre hvor ulykkelige forældrene er på børnenes vegne over, at børnene må lide under, at de ikke kan give dem en sund og normal madpakke med i skolen og ikke kan klæde børnene ordentligt på.

 

Men man får også indtryk af den viljestyrke som familierne nødvendigvis må mobilisere for at bevare deres værdighed og håb om en fremtid for sig og børnene medens de må lide under den danske stats straffeaktion imod dem fordi ”de ikke vil skrive under på deres egen dødsdom”.

 

Mest bekymret er man over hvad ventesituationen i frygt for tvangsudvisning   kan komme til at betyde for børnene. Et barn sagde spontant "jeg håber vi får positiv".

 

”Du er den første dansker der har besøgt os her, så derfor må vi fortælle vores historie”

 

Jeg vil gerne videregive en tak til alle giverne til Støttekredsens indsamling til madkasseramte børnefamilier for at der kunne blive 200 kr. pr barn at gøre godt med og fortælle at det betyder noget for disse familier pludseligt at få en venlig hilsen, et lysglimt af håb,  fra det Danmark som de føler sig forladt af.

 

Jeg kommer til at tænke på Halfdan Rasmussens digt

 

”Ikke bødlen gør mig bange.

ikke hadet og torturen,

ikke dødens riffelgange eller skyggerne på muren.

Ikke nætterne,

når smertens sidste stjerne styrter ned,

men den nådesløse verdens blinde ligegyldighed.”

 

Derfor håber jeg at mange vil støtte indsamlingen, så det snart igen bliver muligt at vise, at mange danskerne ikke har glemt de  madkasseramte asylsøgere (og ej heller de folkevalgte, som må  bære det tunge ansvar for at lade mange flygtninge i nød ”gå planken ud”. Dem må vi fortælle hvad vi ønsker. )

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, Støttekredsen for Flygtninge i Fare.