Opdateret d.  26.04.05 

Sport og andre aktivitetstilbud i Frh. Multietniske Forening  2004-2005

 

(Opstillet alfabetisk efter sportsgren)

 

Badminton i Ørnevejens skole aula  onsdage kl 17-19 og  på 2 baner  fredage kl. 17-19 i Gymnasiets Aula - til 17/6 2005. Henvendelse til Jeya Vadivel Jeyaratnaganthan vadivelpost@yahoo.dk 

 

Badminton lørdage kl.15-17 og søndage kl. 10-12 i Hånbækskolens pigegymnastiksal  til og med 01.04.05 Henv. Ganesu Uthayakumaran kumarganesh35@hotmail.com

 

Fodbold søndage kl. 18-20 i Bangsbostrand skoles Bangsbohal fra 07.11.04 til 27.03.05. Og fra 7. januar 2005 også i Ravnshøj Skoles hal kl 21-23 indtil d. 1.03.05 og fra d. 1.03.05-30.04.05 i tidsrummet kl. 19-21. Henvendelse til Abdul Wahid Muhebi  eller Khaled Monewar khaled1234@hotmail.com  

 

Udendørs-fodbold onsdag , fredag og søndag kl 17-19 på Abildgårdskolens bane fra maj

 

Svømmeundervisning for piger/kvinder ved Lisa Sørensen i Munkebakkeskolens svømmesal  mandage kl. 17-19 - til 1.05.05. Henvendelse til Lisa Sørensen post_lisa@hotmail.com  

 

Svømning for kvinder fredage kl 17-19 i Munkebakkeskolens svømmesal – til d.15.06.05. Henvendelse til  Samira Ehrari sadafdk@hotmail.com

 

Svømning for kvinder fredage kl. 17-19 i Hånbækskolen – til d. 15.06.05. Henvendelse til  Zahra Olawi olawi2003@yahoo.dk

 

Svømning for småbørnsfamilier lørdage kl. 10,30-12 i Hånbækskolen. Henv. Ganesu Uthayakumaran kumarganesh35@hotmail.com

 

Svømning for mænd og drenge lørdag kl.12-13,30 – til d. 05.06.05 i Hånbækskolen . Henvendelse til Sayed Olawi olawi01@yahoo.dk

 

Taekwondo-undervisning ved Shirindel Aziz tirsdage, torsdage og fredage kl. 16-18 i Hånbækskolens drengegymnastiksal – til 15.06.05. Henvendelse til Shirindel Aziz shirindels@yahoo.dk eller Sayed Olawi olawi01@yahoo.dk

 

Volley/badminton for familier i Munkebakkeskolens aula fredage kl 18-21 frem til 1. april. Henvendelse til Amin Sharifi ali110303@yahoo.dk

 

Volleybal mixed på Haanbækskolen i dr. Gymnastiksal fredage kl 18-20 fra d. 4. februar og til og med fredag d. 29. april. Henvendelse til Esme Kalkan tlf 98410595

 

Undervisning i modersmålet dari ved Sayed Olawi Mandage og Onsdage kl. 16.00 – 18.30 på Hånbækskolen, Hånbækvej

Henvendelse Sayed Olawi  tlf.: 98434065

 

Ønsker om nye aktiviteter eller tider kan hele året rettes til Nader Kheirieh på tlf 27326714,

kheirieh.nader@get2net.dk  (eller post@arnehansen.net eller 984255542.)

 

VIGTIGT!

Frh Multietniske Forening skal aflevere ønsker om brug af kommunens lokaler til sportsaktiviteter i skoleåret 2005-2006  inden 30 maj .

Så alle hold der ønsker at fortsætte sine sportsaktiviteter i skoleåret 2005-2006 og hvis man har ideer til nye aktiviteter, de skal senest d. 20. maj aflevere deres ønsker med lokaletider og steder samt start og ophørstidspunkter og holdansvarlige til  Nader Kheirieh på tlf 27326714, kheirieh.nader@get2net.dk , Rimmens Alle 105, 3 th (eller evt. post@arnehansen.net , tlf 984255542)

 

NB FMF har fået tilbudt tid i Røde Kors Asylcenters hal i Aktivitellet, Knivholtvej 22. Så alle nye grupper eller etablerede hold der ønsker mere tid eller bedre tider er velkomne til at henvende sig til Lisa Sørensen post_lisa@hotmail.com (eller Arne Hansen tlf 98425542 post@arnehansen.net  )

 

Husk at den holdansvarlige skal henvende sig til pågældende skoles pedel i god tid før man vil begynde at bruge de bevilgede lokaler. Pedellernes tlf.numre og emailadresser og vagtselskabets telefonnumre er e-mailet. Hav dem på jer , så I kan ringe hvis der opstår problemer med at der ikke er lukket op. OG brug telefonen til at melde til pedellen i forvejen hvis hele holdet undtagelsesvist ikke kan holde. Hvis et hold helt stopper med at bruge de tildelte lokaler skal man også straks give besked til Arne Hansen – og om muligt inden d. 15. oktober, da vi ellers alligevel kommer til at betale til kommunen for lokalerne hele året. Hvis et hold stopper i utide efter d. 15 oktober , så skal den holdansvarlige under alle omstændigheder straks give besked om det til Arne Hansen

 

Går der helt koks i det så henvend jer til Arne Hansen tlf 98425542 post@arnehansen.net 

 

På grund af  fraflytning fra Danmarksgade 78 i august 2004 og vi endnu ikke har fundet nye egnede lokaler pga. afvisning fra ejeres eller naboers side , så er aktiviteterne i egne lokaler midlertidigt indstillet, desværre.

 

Dog er man mht. Rådgivning - inkl. studievejledning, konfliktløsning, konsulenttjeneste, videreformidling af  facts og synspunkter, henvisning til relevant ekspertise eller aktiviteter,  matchning af  f.eks. tilbud om lektiehjælp, kontaktperson med (evt. uartikulerede) behov  mv. - velkommen til at henvende sig til bl.a. Arne Hansen på post@arnehansen.net, tlf  98425542 eller Sønderjyllands Alle 35.

 

Lektiehjælp tilbydes bl.a. af læreruddannet på op til gymnasialt niveau i matematik og fysik og  dansk på op til 10-klasses niveau henvendelse til Nader Kheirieh på tlf 27326714,

kheirieh.nader@get2net.dk  eller post@arnehansen.net eller 984255542. Det må foregå i hjemmene indtil FMF igen får lokaler.

 

Men vi arbejder hårdt på at skaffe nye velegnede lokaler til et nyt myldrende Multietnisk Center. I øjeblikket håber FMF på kommunal støtte til at købe et hus til et nyt multietnisk center for hele kommunen? Budgetejerpartierne har sendt ansøgningen til høring i Integrationsråder d. 19. april, som støtter at FMF får egnede lokaler. Og så skal økonomiudvalget endeligt beslutte d. 09.05.2005 (og evt i Byrådet d. 23.05.2005.?)

 

Og så kan flere også komme til at lave radio til at udsende i Frederikshavn Lokalradio jf  Arne Hansens Dialog søndage kl 18 på 106,6 MHz  og som også lægges på www.arnehansen.net/dialog , og som vi gerne hører respons på post@arnehansen.net

 

Tirsdag d.19. april  kl 16-19 på Kallstorvet i gågaden samlede vi  underskrifter i Amnesty-regi for at kræve et tortur-forbud  indført i den danske civile og militære straffelov. Det kan stadig nås til generalforsamlingen d. 26. april.

 

Husk generalforsamling d. 26. april kl 19 i Skolegade 8 (på hjørnet af Parallelvej skråt overfor  bibliotek og svømmehallen) jf  indkaldelse med dagsorden på http://www.arnehansen.net/050403Indkaldtilfmfgeneralforsamling.htm

 

Invitation til 1. majfest på Knivholt fra  kl 13 hvor FMF deltager med bod med bl.a udstilling af malerier af Sabah Bawaki mm

 

Lørdag d. 21. maj kl. 11.00 - 15.00  er der igen i år i Hånbækdagen med deltagelse af FMFs taekwondohold under ledelse af Shirindel Aziz (planlægningsmøde d. 25. April kl. 19.00 i
UGH, Rømøvej 8. (Ungdomsgården Hånbæk vel)

Vi vil opdatere hurtigst muligt her under www.fmef.dk  Henvend jer gerne til post@arnehansen.net eller 98425542 når der er behov  - ryk om nødvendigt.

 

Gør gerne andre opmærksom på denne oversigt

 

(sidst opdateret  26.04.05 af Arne Hansen)