Leif Bork Hansen:

Haarders ministerium bryder tavshedspligt og forværrer afghanske flygtninges situation

 

From: "Leif Bork Hansen" <bork.hansen@mail.tele.dk>

Date: Tue, 30 Nov 2004 13:24:05 +0100

Der har været en afghansk delegation i Danmark, og Danmark har ladet dem

udspørge asylansøgere.

Hermed overtræder Danske myndigheder deres 'tavshedspligt' over for

afghanske asylansøgere.

Jeg vedlægger en klage til Bertel Haarder, hvor jeg har fjernet

asylansøgernes navne.:

Mange hilsener

Leif

 

Lyngby den 22.november 2004

 

Integrationsminister Bertel Haarder

 

Holbergsgade 6

12057 København K

 

Vedr. Udl. ...

 

De afghanske asylansøgere...

 

Klage over brud på tavshedspligten fra Ministeriet for Flygtninge,

Indvandrere og Integration over for Afghanske myndigheder

 

Anmodning om fritagelse fra madkasseordning samt ansøgning om genoptagelse

af asylansøgning

 

Kære Bertel Haarder

 

Det fremgår af 'asylansøgningsskemaet' til de afghanske asylansøgere n.n. og

n.n., at "De danske myndigheder har pligt til at behandle dine oplysninger

strengt fortroligt."

 

Familien til de afghanske flygtninge n.n.og n.n. lever fortsat skjult i

Afghanistan af frygt for forfølgelser fra muhajedin.

 

Jeg skal hermed - på de afghanske asylansøgeres vegne - klage over at

ministeriet har brudt 'tavshedspligten' og ladet en delegation fra

Afghanistan - hvoraf to af delegationens medlemmer skulle tilhøre

muhajedin - få adgang til de afghanske asylansøgere. Delegationen har fået

oplyst både asylansøgernes navn og fødselsdato. "De stillede en række

spørgsmål om familien i Afghanistan," oplyste n.n.. Han sagde baggrund af

konfrontationen med den afghanske delegation i Danmark: »De kan finde ud af

alt!«

 

Ikke bare har ministeriet brudt sin tavshedspligt, men bragt familien i

Afghanistan i en forværret situation, og umuliggjort n.n.og n.n.s

tilbagesendelse til Afghanistan.

 

Jeg skal derfor anmode om, at n.n. og n.n. tages ud af madkasseordningen og

at deres ansøgning om asyl genoptages.

 

For god ordens skyld vedlægges fuldmagt.

 

Med venlig hilsen

 

Leif Bork Hansen

Sognepræst

Rustenborgvej 5

2800 Lyngby

 

------------

 

Date: Tue, 30 Nov 2004 19:20:36 +0100

 

Jeg er helt enig.

 

Det var et rystende brud på den tavshedspligt, som Bertel Haarder ellers har brugt som begrundelse for ikke at lade ansøgningerne blive prøvet ved en domstol.

 

Og som borger i Roskilde skuffer det mig, at borgmesteren ikke forudså risikoen.

 

Med venlig hilsen Bente Rich.

 

Man må sige at Nordjyske Stiftstidende har fingeren på pulsen når bladet d. 1. december

 giver  samaritanen Leif Bork Hansen æren at starte Nordjyskes julelys-stafet

jf   http://www.arnehansen.net/041201NS-julestafet.LeifBorkHansen.htm

 

 

PS

Afghanistan-kendere med noget på hjerte er velkomne til at kontakte

mig med henblik på interview til Frederikshavn Lokalradio og

www.arnehansen.net/dialog  .

 

Desværre er kun det nyeste med på , www.arnehansen.net/dialog da

serverens katalog med stier til Dialog brød sammen så lydfilerne nu

ligger i en høstak der kræver et arbejdskrævende puslespil.

 

Men til gengæld vil der nu også ske en emneopdeling på  hhv fred(og

krig) , - flygtninge og integration. , - samt lokalt, så der altså nu

er mulighed for at sætte bogmærke (og for webmastere at linke) mere

præcist efter det emne man er interesseret i at høre om .

 

Det betyder faktisk noget at nogen gider linke til de nye adresser for

at Dialog-udsendelserne på nettet kan  score  i søgemaskinen Google,

siger de der ved noget om det.

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen