Kommunal annoncering af Suppleringsvalg til Integrationsrådet lagt på her  d. 5. januar 2005 af Arne Hansen (med fodnote):

 

Suppleringsvalg til Integrationsrådet

 

Tilhører du en etnisk minoritet, og vil du være med til at præge integrationsarbejdet i Frederikshavn kommune? Så mød op til valgmøde til Integrationsrådet, hvor repræsentanterne for de etniske minoriteter skal suppleres op. Valgmødet afholdes torsdag den 27. januar 2005 kl. 19.00 i byrådssalen på rådhuset

 

For at kunne stemme og/eller stille op som kandidat til Integrationsrådet, skal du være mindst 18 år, være af udenlandsk herkomst og bosiddende i Frederikshavn kommune. Der skal vælges 3 repræsentanter og 3 suppleanter af og blandt de etniske minoriteter til Integrationsrådet.

 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte Bente Heisel, tlf.: 96 22 50 73, e-mail: bheisel@frederikshavn.dk. Du kan også hente pjecen ”Tilhører du en etnisk minoritet” på biblioteket.

 

                                                                                       Frederikshavn byråd

(ligger også på adressen. http://www.frederikshavn.dk/6349

 

 

Pjecen ”Tilhører du en etnisk minoritet” kan også læses her: (med Words forvandling af layouten)

   

Valg til Integrationsrådet

Torsdag den 27. januar 2005 kl. 19.00

i byrådssalen, Rådhus Allé 100

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Vær med til at gøre en forskel…

- stil op som kandidat til Integrationsrådet

 

Vil du være med til at præge integrationsarbejdet i Frederikshavn Kommune? Så mød op til valgmøde torsdag den 27. januar 2005 kl. 19.00 i byrådssalen på Rådhuset.

 

For at være stemmeberettiget og/eller kunne opstille som kandidat til Integrationsrådet, skal du være mindst 18 år, være af udenlandsk herkomst og bosiddende i Frederikshavn kommune.

 

På mødet kan du melde dig som kandidat til rådet. Hvis du ikke selv har lyst til at sidde i Integrationsrådet, kan du alligevel gøre din indflydelse gældende ved at stemme på en kandidat, som du kunne tænke dig skulle være medlem af rådet.

 

 

Formålet med Integrationsrådet

 

Integrationsrådet skal være med til at fremme integrationen af etniske minoriteter i Frederikshavn kommune.

                                                                

 

Rådet skal endvidere være et forum for dialog mellem:

 

¨  etniske minoriteter

¨  arbejdsmarkedets parter

¨  foreningslivet

¨  kommunale embedsmænd og politikere

 

 

 
                                                                               

 

 

 


 

Integrationsrådets opgaver kan f.eks. være at:

¨  have høringsret over for alle forslag, der vedrører etniske minoriteter

¨  formulere oplæg til en kommunal integrationspolitik

¨  diskutere kommunens varetagelse af integrationsarbejdet

¨  evaluere boliganvisningen, sprogcenterets undervisning og modersmålundervisningen

¨  skabe kontakt til det lokale arbejdsmarked og foreningslivet

 

Integrationsrådets sammensætning:

 

Rådet kan bestå af max. 15 medlemmer, og det tilstræbes, at de etniske minoriteter skal udgøre et flertal.

 

Rådet har følgende sammensætning:

 

¨  Op til 8 repræsentanter for de etniske minoriteter, således at rådet afspejler sammensætningen af de etniske minoriteter i kommunen

¨  1 repræsentant for arbejdsmarkedets parter udpeget af LO

¨  1 repræsentant for foreningslivet udpeget af FUF/SIFK

¨  kommunaldirektøren

¨  3 politikere udpeget af byrådet

 

Til hver repræsentant skal der vælges en stedfortræder.

 

På grund af frafald blandt de etniske minoriteter, skal der afholdes et suppleringsvalg for igen at opnå 8 repræsentanter.

Der skal derfor vælges 3 repræsentanter og 3 suppleanter af og blandt de etniske minoriteter på et valgmøde torsdag den 27. januar 2005 kl. 19.00 i byrådssalen på rådhuset.


 

 

 

 

 

 
Frederikshavn Byråd                    

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

tlf. 96 22 50 00

e-mail: kommunen@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk

 

 

Fodnote af Arne Hansen:

Er man interesseret i oplysning om tidligere integrationsrådsvalg og diskussion heraf så kan man læse på http://www.arnehansen.net/041209vedr.suppl.valg.integrationsraad-2001-mat.htm om valget  i 2001

 

Og på http://www.arnehansen.net/041212integrationsraadsetabler.ogvalgokt.2000.htm kan man læse

Materiale vedr. Etablering og valg af integrationsråd d. 24. oktober 2000

 

Man kan læse kortfattede referater fra integrationsrådets møder siden 2002 på http://dagsorden.frhavnkom.dk/813dag10.nsf/dagsordner+(kun+aabne+punkter)?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=1.1   

 

(Desværre kan man pga. computernedbrud ikke i øjeblikket høre FLR-Dialogs interviews med integrationsrådsmedlemmer fra integrationsrådsmøder i tidens løb på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/ )

 

Integrationsrådenes paraplyorganisation Rådet for etniske Minoriteter findes på http://www.etniskeminoriteter.dk/graphics/Synkron-Library/Dokumenter/repmode2004.pdf

 

 

Bør du stille op som kandidat til integrationsrådet?

Arbejder du i forvejen med integration f. eks  med at hjælpe nye flygtninge til bedre vilkår og med at forbedre de generelle vilkår for integration igennem uddannelse og arbejde eller i fritidslivet - f.eks. igennem at være aktiv i Frederikshavn Multietniske Forening eller andre steder,  så vil du være en oplagt kandidat til integrationsrådsvalget.

 

Og så bør du bruge denne mulighed for at blive valgt til integrationsrådet og så prøve at bruge integrationsrådet til at få større indflydelse på kommunens integrationspolitik og forøge frederikshavnernes accept af etnisk ligestilling!

(Integrationsrådet kan godt nok ikke behandle den enkelte konkrete personsag, men nok drøfte og udtale sig og henstille generelt på baggrund af et antal lignende sager man er blevet informeret om.)

 

Hvis du er en kvinde bør du især bruge  chancen for at blive valgt, da kvinderne bør være repræsenteret i integrationsrådet. Ikke mindst når det er dem der reelt har det største ansvar for børnenes opvækst og familiens trivsel. Stil op sammen med en veninde, der også vil gøre et stykke arbejde.

 

Stil især op til integrationsrådsvalget, hvis din etniske gruppe slet ikke er repræsenteret i Integrationsrådet.

 

Og det gælder især hvis du er en nytilkommen flygtning, da det er deres integrationsbehov som det er integrationsrådets fornemste opgave at varetage, og det kræver at integrationsrådet får dem at vide fra dig.

 

Og det gælder især hvis du i forvejen nyder respekt for din mangeårige uegennyttige indsats for andre og helheden (og måske også har opsamlet  behov for at ”prøve kræfter med systemet”)

 

Og hvis du opfylder flere af de kvalifikationer nævnt ovenfor så er du garanteret også en person der vil møde op til alle integrationsrådsmøder. – Selvfølgeligt forudsat at du efter et års tid stadig kan se en mening i at møde op .

 

Og husk her, at din egen indsats er den første forudsætning for at et integrationsrådsmøde kan komme til at fungere meningsfyldt.

 

Stil konkrete forslag om forbedringer på de områder hvor du og de der har valgt dig har et ønske om at integrationsrådet skal gøre det bedre.

Træk på den sekretærhjælp som kommunen gerne stiller til rådighed.

Bed sekretæren hjælpe med at finde relevante byrådssager på emneområder, hvor det er naturligt at give integrationsrådet høringsret.

Sørg for at I får mulighed for at deltage i relevante kurser og lad jer så inspirere og genbruge ideer fra andre integrationsråd.

 

Der er ingen andre til at gøre det nødvendige arbejde har det gang på gang vist sig. Så stiller du ikke op, så bliver det altså ikke gjort. Og så er der heller ingen der gider høre på evt. beklagelser over integrationsrådets og kommunens manglende indsats.

 

Der er intet at frygte for dig (Integrationsrådsmedlemmerne er venlige mennesker) men noget at vinde for os alle sammen og det danske demokrati.

 

Jeg håber du efter denne opsang er opildnet og parat til at stille op som kandidat til integrationsrådsvalget d. 27. januar.

Og er du i tvivl om du kan magte det, så vil jeg opfordre alle de der kender dig og gerne ser dig i Integrationsrådet, om at opfordre dig til at stille op. Ja andre kan også foreslå dig allerede nu, så du kan opleve du har opbakning.

 

Og så vil Frederikshavn Lokalradios Dialogredaktion gerne markedsføre dig overfor de stemmeberettigede etniske minoriteter/frederikshavnere af anden etnisk herkomst. Du får lov at fortælle hvem du er , hvad du har lavet og hvad du vil arbejde for i Integrationsrådet . Også dine evt. anbefalere får mulighed ofr at fortælle hvorfor netop du bør vælges ind i integrationsrådet. Og hvordan de vil støtte dig bagefter som baggrundsgruppe som du kan trække på i dit arbejde i Integrationsrådet.

 

Henvendelse skal ske hurtigst muligt på tlf 98425542 eller post@arnehansen.net eller på Sønderjyllands Alle 35

 

(ovenstående står helt for Arne Hansens ansvar)