Regeringens  umenneskelige flygtningepolitiske stramninger

 

VC-Regeringen stoppede fra juli 2002  for asyl til f.eks. kvinder udsat for kønsrelateret forfølgelse og til desertører som stod til henved 15 års fængsel ved udvisning.  Og regeringen fjernede også muligheden for at søge asyl fra ambassader i udlandet hvilket rammer de forældreløse mindreårige søskende til asylmodtagere i Danmark . Og sammen med Haarders administrative stramninger har det medført at asylgodkendelsesprocenten er faldet dramatisk til kun 1/6 eller  9% af asylsøgere og antallet af flygtninge der har fået asyl er faldet til under en tredjedel. Derfor søger flygtningene i stedet til vore nabolande, så det årlige antal af asylsøgere i Danmark nu er faldet til kun 1/3. Regeringens usolidariske og menneskefjendske asylpolitik er væsentligt valgkampemne.

 

Vi skal også have belyst de utålelige nedskæringer i asylsøgernes levevilkår på asylcentrene som sammen  med de lange sagsbehandlingstider og store sandsynlighed for afvisning og trusler om at blive sat på madkasseordning eller cafeteriaordning gør dem syge.  Haarder traumatiserer asylsøgere ved at stille selv børnefamilier overfor det umulige valg mellem meget dårligere levevilkår for familien uden rede penge og med trussel om hurtig hjemsendelse - eller på den anden side at skrive under på lade sig hjemsende til hvad de skrækslagne flygtninge opfatter som at underskrive deres egen dødsdom. At Haarder kører videre med madpakkeordning selv om udsendelse til Irak og Afghanistan ikke kan effektueres må bare stoppes.

 

Asylsøgerne bliver syge og traumatiseret mere end de var i forvejen. Og med gennemtvingelse af denne ydmygende nedværdigende og grusomme behandling af asylsøgere overtræder  Regeringen og Dansk Folkeparti  FNs konvention mod tortur

 

Og så har vi slet ikke talt om den diskriminerende lave starthjælp til asylmodtagere på kun godt halvdelen af  kontanthjælp uanset om de er traumatiseret eller det er umuligt at finde arbejde. Eller om den evindelige offentlige mobning over en bred kam af danskere af anden etnisk herkomst, som Pia Kjærsgaard og desværre også integrationsminister Haarder er blevet så populære på og er steget dem så meget til hovedet, at de bliver fornærmede, hvis nogen drister sig til at fortælle dem det.

 

Arne Hansen, frivillig flygtningerådgiver, Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn