Frederikshavn d. 9. marts 2005 (opdateret 11.03.05 med tilføjelser)

                                           

Frederikshavn Multietniske Forening

ved Arne Hansen, kasserer for Frederikshavn Multietniske Forening

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn

Tlf 98425542, post@arnehansen.net

                                           

Kære byrådssekretær Finn Vangsted

Til spørgsmålet om hvor mange medlemmer foreningen har pt. ?, så kan jeg oplyse følgende:

 

Frederikshavn Multietniske Forening har i øjeblikket (i marts 2005 )147 betalende medlemmer. Heraf er de 92 under 25 år og heraf  er igen de 78 under 18 år gamle.

(Hertil kommer gratister bestående af snesevis af personer som over året også har deltaget aktivt i FMF-aktiviteter i en længere gratis opstartsperiode, men som er udeblevet (i periode?)når det blev alvor med at man skulle betale medlemskontingentet. Desuden har FMF i øjeblikket mistet en snes medlemmer som især brugte det lokaletilbud, som ikke findes i øjeblikket)

 

 

Og mht.

hvilke aktiviteter har man gennemført i de seneste år og med hvor mange deltagere pr aktivitet”?

 

Så kan det oplyses at der  i øjeblikket er 141aktive medlemmer med tilsammen 216 aktiviteter (+ evt. gæstedeltagere)

Disse fordeler sig med 152 på sportsaktiviteter, (jf. bilaget sportstilbud pr 13.02.05 eller http://www.arnehansen.net/041128sportstider2004-05.htm )

Det er hhv. aerobic- og svømmeundervisning for kvinder med 28 deltagere, 4 andre svømmehold med 37, taekwondoundervisning med 28, indefodbold med 28,  2 volleyballhold  med 11+15 og  2badmintonhold med 8+8.

Desuden 10 på radio/interviews, 4 gæstelærere, 6 mødevirksomhed , 7 rådgivning, 23 indsamlinger og 14 bestyrelsesaktiviteter.

 

I foråret 2004 i den sidste periode med lokaler og med Lise Sørensen ansat i jobtræningsstilling var der i lokalerne(jf. igen vedlagte 7-siders aktivitetsoversigt jf. også http://www.arnehansen.net/040611FMF-aktiviteter.doc  ) desuden følgende tilbud :

 

Lektiecafeer mindst 4 ½ time om ugen. Blev  i mindre omfang (pga det kommunale skole-fritidsprojekt-alternativ?)

 

Internetcafe mindst 16 timer om ugen  og normalt med de 3 Pcere i sving. Og derudover  kursustilbud til kvinder m. fl. efter behov

 

Rådgivning med 2 timers fast træffetid om ugen og med akut tilkaldelse/henvendelse (også om gratis konsulentydelser på integrationsområdet (også til kommunale og integrationsrådet) samt vejledning af skoleelever til projektopgaver). Typisk adskillige henvendelser om ugen.

 

3 Sykursus i håndarbejde i 6 ½ time og med 5-10 deltagere

Tilbud om tegnekursus og skakkursus

Desuden værested med samvær om f.eks spil på 2. sal (uden aktivitetstvang ) med typisk 8-16 daglige deltagere

FMF udlånte også lokaler vederlagsfrit til en sundhedsplejerskes efterfødselsgruppe for især minoritetsmødre.

 

Lokalerne holdtes åbne i ca. 34 timer om ugen .(Tidligere -når der kunne skaffes frivillige lokaleansvarlige nok - har lokalerne været åbne op til 77 timer om ugen)

 

Udenfor lokalerne arrangerede den daværende jobtræningsansatte Lisa Sørensen desuden følgende kvindeaktiviteter:

Cyklekursus for kvinder ugentligt på munkebakkeskolen med 5-10 deltagere (jf. http://www.arnehansen.net/040716NS.Detcyklerforkvinderne.htm)

Og løbetræning i Bangsboskoven (jf. http://www.arnehansen.net/040705Multietniskmotionshold.htm ) med 35 deltagere.

 

I øvrigt har Frederikshavn Multietniske Forening igennem årene også brugt lokalerne til bl.a.

Undervisning i bosnisk om søndagen og kurdisk kultur om lørdagen gennem flere år (indtil renoveringsrod og toiletproblemer )

 

Udover bestyrelsesmøder har lokalerne også jævnligt været anvendt til offentlige møder til belysning af  aktuelle integrationsproblematikker med typisk fra 5-50 deltagere (men møderne blev optaget og sendt ud i Frederikshavn Lokalradios dialogprogrammer der kan høres i det meste af Vendsyssel og lagt på internettet som tilbud til verdens dansktalende jf. http://www.arnehansen.net/dialog/

 

Lokalerne blev også brugt ved de lokale indsamlinger til verdens flygtninge, som Frh Multietniske Forening arrangerede for Dansk Flygtningehjælp

Og der blev lavet radio

 

Man kan læse mere om aktiviteter i 2003-04 i bestyrelsens beretning til generalforsamlingen, som tidligere er fremsendt (jf. http://www.arnehansen.net/040406beretning.htm )

 

Jeg håber ovenstående er et tilstrækkeligt svar ellers står jeg til rådighed.

 

Mht. at tage udgangspunkt i FMFs oprindelige ansøgning så vil jeg nævne at i den sidste mail af  24.02.05  tilbyder Frederikshavn Multietniske Forening at gå ind i et samarbejde med kommunen om en videreførelse af den nu nedlagte familiecafe i Hånbæk i det nærliggende Højrupvej 59, hvis…

 

Denne henvendelse fremsendes både som mail med linkshenvisninger og som alm. brev vedlagt oversigt over de aktuelle sportsaktiviteter samt FMF-pjecen af 11.06.04

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, kasserer for Frederikshavn Multietniske Forening

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn

Tlf 98425542, post@arnehansen.net