Frederikshavn  d. 19.03.05

 

Vedr. Frederikshavn Multietniske Forenings ansøgning til Frederikshavn kommunes Økonomiudvalg om støtte til køb af Højrupsvej 59 til at bruge som foreningslokaler…

 

Så vil jeg gerne på vegne af Frh Multietniske Forenings bestyrelse hermed  (inden sagen antageligt kommer til behandling i økonomiudvalget d. 11. april ) gøre opmærksom på 3 forhold.

 

1. - at så vidt vi i Frh. Multietniske Forening kan vurdere så kan Frederikshavn Kommune spare ca. 45.000 kr. årligt ved at give et rente- og afdragsfrit lån til FMF i forbindelse med Frh Multietniske Forenings evt. køb af Højrupsvej 59 og derved samtidigt spare den alternative støtte (via Folkeoplysningsudvalget og Integrationsrådet) til Frh Multietniske Forenings huslejeudgifter til evt. lejede lokaler. (Se gerne uddybning nederst)

 

2.- at der herudover gør sig det forhold gældende, at vi (bl.a. undertegnede) nu i et år forgævedes har søgt på alle måder at leje foreningslokaler til Frh. Multietniske Forening. (og oven i købet med vis assistance fra Tove Sommer, teknisk Forvaltning), samt at et tidligere forsøg på at købe et hus i et boligkvarter (Højrupsvej 36) blev stoppet af naboklager, hvorfor vi anser FMFs køb af Højrupsvej 59 (som nu er godkendt af P&L-udvalget) som den eneste realistiske mulighed for at skaffe foreningslokaler til Frh Multietniske Forening, som med tilskud fra Integrationsrådet i væsentligt omfang er med til at virkeliggøre Frederikshavn kommunes integrationsforpligtelser på fritids- og socialområdet.

 

3. Endelig skal nævnes, at baggrunden for at Frh Multietniske Forening som følge heraf  har været uden foreningslokaler siden fraflytningen fra Danmarksgade pr 8. august 2004 også er at Plan og miljøudvalgets godkendelse af Ejendomsselskabets Colosseums nedrivning af vore daværende lokaler i Danmarksgade 78, 1+2 skete uden at forpligte Ejendomsselskabet til at sikre genhusning af  Frh Multietniske Forenings lokalebaserede aktiviteter, hvilket for FMF har betydet hårde og langvarige forhandlinger med den nye ejer inden forlig med fraflytningserstatning på  77.500 kr. ,( minus advokatsalær, flytte- og nu opmagasineringsomkostninger på ca. 20.000 kr.). Derfor ser Frederikshavn Multietniske Forening frem til at dette beløb forhåbentligt snarest kan bruges til udbetaling i et hus til de foreningslokaler FMF nu har savnet siden august 2004.

 

AD. 1 Beregning af  kommunal besparelse på ca. 45.000 kr. årligt:

Iflg. Finn Vangsted kunne kommunen låne de 1.458.000 kr. (der er tilbage af købsprisen på  1.558.000 kr. efter FMFs udbetaling på 100.100 kr.) til en årlig rente på  ca. 2½%. Dvs. ved køb er kommunens årlige renteudgifter på 2,5% af 1.458.000 = 36.450 kr. om året

Hertil kommer driftsudgifter på Højrupsvej 59  som ifølge Nykredits opstilling (ved ejendomsmægler Hans Skovgaard) i øjeblikket er 38.479 kr. årligt

Da FMF lokaleudgifter(som basis for FMFs  integrationsaktiviteter) udover medlemskontingenter på højst 20000 kr. (pga. starthjælps og kontanthjælpsmodtagere) er helt afhængig af kommunal støtte, så må vi sige, at driftsudgifterne til varme vand el renovation grundskatter også i praksis skal betales af kommunen (som tilfældet har været tidligere)

 

Dvs. at kommunens udgifter pr år bliver på 38.479 kr. til drift og 36.450 kr. til renter. Dvs. i alt 74929 kr. eller 75.000 kr. ved at støtte FMFs køb at Højrupvej 59 (dvs. altså mindre end de ca. 80.000 kr. som FMFs tidligere lokaler i Danmarksgade 78,1+2 kostede)

 

 

Det skal så sammenholdes med kommunens omkostninger ved alternativt at finansiere nye lejede lokaler til FMF (forudsat at det havde været muligt)

 

Nu har jeg gennemgået mine notater/e-mails om lejetilbud.  Det bedste tilbud var Th Bergsgade 12,1 på 76500 kr og ca 90-100000 inklusive forbrug (men det gjaldt jo så bare indtil udlejeren Nordea hørte at det ikke var en hr Hansen personligt,  men Frederikshavn Multietniske Forening, som ville leje!)

 

Inklusive forbrug har lejemålene typisk ligget på 100.000-120.000 kr med forbruget som usikker faktor. Og da det jo ikke hidtil har været muligt at leje, så er 120.000 kr det mest realistiske om overhovedet, når en forening der væsentligst har medlemmer fra etniske minoriteter åbenbart står så svagt på markedet i Frederikshavn

 

Med en bruttoleje på 120.000 kr. som udgangspunkt (og vi antager det muligt at FMF kan leje?), så bliver Frh Multietniske Forenings lejeudgiftregning til kommunen altså på 120.000 kr. (via Folkeoplysningsudvalget og integrationsrådet jf. hidtidig praksis, og  da medlemskontingenterne stadig  ikke forslår og i øvrigt vil blive de samme)

 

Altså kan kommunen spare ca. 45.000 kr. (120.000 minus 75.000 kr.) ved at låne FMF rente- og afdragsfrie lån til køb af Højrupsvej 59

 

Frederikshavn Multietniske Forening står gerne til rådighed for at give yderligere oplysninger

 

På vegne af  bestyrelsen i Frederikshavn Multietniske Forening

Med venlig hilsen

Arne Hansen, kasserer i Frederikshavn Multietniske Forening

Sønderjyllands Alle 35

Tlf 98425542, post@arnehansen.net