Kafkat 2005 til Fahmy Almajid
 
Dansk Retspolitisk Forening giver sin ærespris til en person, som i mere end 30
år stædigt og modigt har forsøgt at gå mod strømmen.
 
Overrækkelsen finder sted 9. april, kl. 13 i Indre Bys Medborgerhus i
Ahlefeldtsgade 33
 
DRF's Kafkat gives til Fahmy Almajid, fordi han holder fast i, at integration
ikke er ensbetydende med assimilation. En integration, som alle kan være tjent
med, forudsætter handling snarere end uforpligtende snak, ligeværdighed snarere
end bedreviden og gensidig respekt snarere end
"vi-vil-helst-have-at-I-kommer-at-ligne-os-mest-muligt."
 
Fahmy Almajid er uddannet på Filmskolen og Københavns Dag- og Aftenseminarium.
Han har arbejdet som modersmålslærer og tolk, som lærer i modtageklasser, som
foredragsholder, som forfatter og som medarbejder i DR's Indvandrerredaktion.
 
I dag optræder Fahmy Almajid mest som konsulent, igangsætter og kursusleder i
kommunerne. Med andre ord ved han, hvor skoen trykker.
 
Der er gratis adgang, og programmet ser således ud:
1.    DRF's formand Bjørn Elmquist overrækker prisen
2.    Fahmy Almajid har ordet
3.    Derefter seminar med de to nedenstående navne i panelet:
4.    Bente Rich taler om forholdene i asylcentre og flygtningelejre
5.    Ebbe Munk-Andersen, Dansk Røde Kors om samme emne
6.    Efterfølgende debat/spørgsmål fra salen
 
Venlig hilsen, på DRF's vegne, Jens Lyhne
 
Ring evt. for en uddybende snak på Bjørn Elmquist mobil: 51200776
 
Information om Retspolitisk Forening på http://www.retspolitik.dk/