Frederikshavn d. 26.04.05

 

Bestyrelsens  beretning

til generalforsamlingen i Fr.havn Multietniske Forening d. 26. april 2005 kl 19 i Skolegade 8,

jf   punkt 2 på generalforsamlingens dagsorden jf http://www.arnehansen.net/050403Indkaldtilfmfgeneralforsamling.htm

 

Bestyrelsens arbejde.

Efter generalforsamlingen d. 22.04.04 bestod bestyrelsen af 

Sayed Olawi, Næstformand: Anton Alvision, Sekretær

Steen Filskov, Kasserer Arne Hansen. Forretningsudvalget udgøres af de 4 ovennævnte

Minna Pedersen, Murat Pektas, Nader Kheirieh, Hussein Al-Ali, Saed Poordaryai, Shan Subramaniam, Shirindel Aziz. Og bestyrelsessuppleanter som deltager i bestyrelsesarbejdet Amin Sharifi, V.Jeyaratnaganthan, Hisham Ali A. al Jebory, Sabah Rashid .

(Bilal Arslan og Ziya Arslan forlod bestyrelsen umiddelbart efter konstitueringen og senere Saed Poordaryai)

 

Bestyrelsens hovedopgave blev at finde nye lokaler og i dag d. 20.04.05 ved vi stadig ikke om det vil lykkes . Ejendomsselskabet Colosseum skulle finde andre lokaler, men efter rykkere fik vi at vide , at det måtte vi selv finde. FMF blev opsagt til udflytning til august , men fik med  juridisk bistand af  advokat Bjarne Overmark overbevist  den nye ejer om at vi havde 6 mdrs. opsigelse altså til 1. nov. 2004. byggekonsortiet var interesseret i at forhandle en aftale om at FMF skulle flytte før tiden  og til august mens FMF med Steen i spidsen prøvede at finde nye lokaler , så vi vidste hvad flytningen ville koste også på længere sigt hvis vi måtte betale mere i husleje for nye lokaler, som viste sig at være tilfældet.

Det lykkedes ikke at finde nogle velegnede lokaler som kunne rumme alle de persongrupper og aktiviteter vi havde i Danmarksgade 78 Og efter at vi skulle smides ud af Danmarksgade efter at vi lige havde renoveret lokalerne, så var der ikke flertal for at bruge penge og energi på at bygge korridorer i nogle lejede lokaler vi fik tilbudt . Og  slet ikke da der var frygt for at varmeregningen ville blive stor da det viste sig at den skulle være efter forbrug. Og så var der heller ikke udsigt til Cloostårnet, som var forudsætningen for at kunne sende radio fra lokalerne.

 

 På grund af at lejekontrakten var indgået før den seneste ændring i erhvervslejeloven var der tvivl om hvor stærkt FMF stod med et erstatningskrav for at flytte. Så selv om vi ikke havde nye lokaler Så slog Arne  på FMFs vegne til da vi havde fået presset erstatningskravet fra 25.000 til 77.500 kr. . En aftale om erstatning var også nødvendig for at FMF turde indgå en lejeaftale, da Ejendomsselskabet Colosseums advokater først  forsøgte at skræmme os til at slå til ved 30.000 kr. ved at hævde at ellers ville vi ikke få en rød øre og vi ville komme til at betale sagsomkostningerne ved en retlig afgørelse.

 

Vi flyttede ud lørdag d. 8. august under lidt kaotiske forhold idet det var meningen at vi i mangel af bedre så skulle flytte i en lille 3 værelses lejlighed i Lodsgade. Men møblerne kunne slet ikke være der og man skulle igennem køkkenet for at komme på toilettet, hvilket betød at vi kunne glemme alt om kvinders brug af lokalerne. Det blev så efter en rådslagning besluttet at få møblerne opmagasineret og så intensivere lokalejagten . Det måtte jo være muligt med så mange tomme lokaler i Frederikshavn!.

 

Men det var det ikke. Hverken henvendelser til alle byens 6 ejendomsmæglere eller annoncering i Lokalavisen og Frederikshavn Lokalradio eller henvendelser til kommunen eller boligforeninger eller med assistance fra Tove sommer i teknisk forvaltning hjalp.

På et tidspunkt måtte vi udvide til at prøve at købe et hus, hvor vi kunne bruge flytteerstatningen til udbetaling jf et eksempel på annonce:

”Foreningslokaler købes eller lejes. Fra 100kvm med 5-6 rum og spisekøkken,

2 toiletter med selvstændige adgange (fra korridor). 2 indgange udefra.

Beliggende i midtbyen, den sydvestlige midtby (minus Søndergade)

eller Hånbækområdet, med antenneudsigt til Cloostårnet, busnærhed og P-muligheder.

Gerne i 2 etager, handicapvenligt, og med have…..”

 

Vi fik godt nok tilbudt et rækkehus , men efter at der af en af naboerne blev organiseret naboklager, så afslog Plan og Miljøudvalget at give tilladelse til at bruge huset til foreningslokaler.

Det lykkedes næsten også Arne at leje velegnede og centralt beliggende lokaler til en relativ rimelig pris på 76.500 kr. plus forbrug i Th Bergsgade når 12, 1 sal – indtil Nordea-administratoren fik at vide at Det var Frederikshavn Multietniske Forening. Det var den samme historie som ejendomsmæglerne kunne berette

Endelig hen ved juletid fik vi fra  Nybolig tilbudt Højrupsvej 59 med 2 etager og lagerlokaler beliggende i et industriområde (se nettet under www.fmef.dk .  D.. 17. januar 2005 ansøgte vi så kommunens økonomiudvalg om et lån til at betale de resterende 1.458.000 kr. idet vi selv kunne betale 100.100 kr. kontant i udbetaling (fra erstatningen på 77.500 kr. + opsparet tilskud) Denne gang godkendte Plan og miljøudvalget og efter lang sagsbehandling i forvaltningen bl.a. pga. at sagen skulle i budgetpartierne til afgørelse inden formel behandling i økonomiudvalget , så sendte budgetejerpartierne ansøgningen til høring i integrationsrådet. FMF-ansøgningen blev behandlet på integrationsrådets møde d. 19. april 2005

På bestyrelsesmødet d. 18. april drøftede de nyvalgte  integrationsrådsmedlemmer Sayed, Nader og Sabah drøftede med bestyrelsen, hvad der var væsentligt at få frem på integrationsrådsmødet .

 

Integrationsrådets høringssvar lyder uautoriseret  på, at man støtter at Frh Multietniske Forening skal have egnede lokaler. SIDSTE d. 26/4 klippet fra kommunens hjemmeside: Beslutning i Integrationsrådet den 19-04-2005:

Integrationsrådet kan anbefale Frederikshavn Multietniske Forenings ansøgning vedr. etablering af egnede lokaler til foreningens aktiviteter.

Vi må så regne med, at økonomiudvalget vil tage den logiske konsekvens heraf , at yde lån til FMF så vi kan købe Højrupsvej 59, der jo efter nu 1 års søgning har vist sig som den eneste mulighed.

Integrationsrådet havde en lang drøftelse for at opnå enstemmighed , som er vigtig for at økonomiudvalget vil lytte til høringssvaret. Herunder  blev det flertal i integrationsrådet, som ønskede at integrationsrådet skulle udtale en konkret støtte til at kommunen lånte FMF det ønskede beløb til køb af Højrupsvej 59, til sidst nødt til at acceptere et kompromis for at opnå enstemmighed.

Og gennem at så også  de  integrationsrådsmedlemmer, der også var byrådsmedlemmer, stod bag integrationsrådets udtalelse, så har de samtidigt også forpligtet sig til at arbejde i deres partis byrådsgruppe og påvirke deres partis repræsentanter i økonomiudvalget til at bakke op om at FMF skal have lokaler.

Det må så vise sig d. 09.05.2005  om økonomiudvalget vil låne os penge til at købe Højrupsvej 59?

 

Men  den påtvungne flytning fra Danmarksgade 78 har under alle omstændigheder så kostet os 20.000 kr. i opmagasinering og flytteomkostninger hidtil som vi desværre ikke kan få lov at bruge af det tilskud til fra Folkeoplysningsudvalget, som vi har opsamlet i den lokaleløse tid.

Så nu har vi redegjort for sagen overfor integrationsrådet til deres møde d. 19.april og søgt om at få den sædvanlige støtte til – udover aktiviteter – også at dække flytteomkostningerne og til udbetaling på hus

 

 Men Integrationsrådet bevilgede i første omgang kun knap halvdelen  idet resten måtte vente til lokalesituationen var afklaret.

 

Det var meget om lokalesøgning som da virkelig også har taget meget tid jf de talrige e-mails med kopier undervejs til orientering.

 

Derfor har en væsentlig del af bestyrelsesarbejdet da også bestået i at se og læse om mulige lokaler og især afslag. Og det har taget kræfterne fra at igangsætte nye initiativer og lokaleusikkerheden forbød at tænke langsigtet. (På det seneste har der dog været bestyrelsesmøder 3 uger i træk, dog desværre med konstant fravær for nogle af bestyrelsesmedlemmernes vedkommende. )

 

Dog ansøgte vi i sensommeren integrationsministeriet om at få Lisa Sørensen genansat i et kvinde-unge –frivillige projekt jf  http://www.arnehansen.net/040914ansoegning-Lisa-S-i-kvinde-boerne-ungeprojekt.doc  (efter at vi måtte sige farvel til Lisa d. 15. juni fordi kommunen opsagde alle i offentlig jobtræning og jobtræningspladsen i FMF.)

Vi venter stadig spændt på svar (og om vi i givet fald vi vil have lokaler til ramme om projektet)?

 

Arne har haft kontakten til de ansvarlige for de forskellige sportsaktiviteter (dog Sayed til Shirindel) og skaffet kommunale lokaler til sportsaktiviteter efter behov.

Det er nu besluttet at Nader Kheirieh , Rimmens Alle 105, 3.th tlf 27326714, kheirieh.nader@get2net.dk

gradvist vil overtager disse opgaver. 

 

Generelt er erfaringen at bestyrelsen og især forretningsudvalget kun kan fungere tilfredsstillende, hvis alle medlemmer normalt tjekker e-mails dagligt og normalt deltager i bestyrelsesmøderne og ellers sørger for at melde afbud.

 

Pga. manglende foreningslokaler er Bestyrelsens kontakt med medlemmerne især sket gennem e-mails, som der har været ringe respons på (ellers god træning i skriftlig dansk)

 

Øvrige aktiviteter i årets løb  siden sidste års beretning til generalforsamling afsluttet d. 6. april 2004 og frem til d. 20. april 2005

 

I foråret 2004 i den sidste periode med lokaler og med Lise Sørensen ansat i jobtræningsstilling var der i lokalerne(jf. http://www.arnehansen.net/040611FMF-aktiviteter.doc  ) følgende tilbud :

 

Lektiecafeer mindst 4 ½ time om ugen.

Internetcafe mindst 16 timer om ugen  og normalt med de 3 computere i sving da de tiltrak mange især børn og unge. Og derudover EDB-kursustilbud  efter behov ved Minna

Sykursus, tegnekursus ved Sabah Bawaki  (og med Jytte Schaltz som stedfortræder, da Sabah  Bawaki blev beordret på aktivhuset for at skille tv-apparater)

Skakkursus ved Steen Filskov

 

Rådgivning med 2 timers fast træffetid om ugen og med akut tilkaldelse/henvendelse (også om gratis konsulentydelser på integrationsområdet (også til kommunale og integrationsrådet) samt vejledning af skoleelever til projektopgaver). Typisk adskillige henvendelser om ugen.

 

Desuden værested med samvær om f.eks spil på 2. sal (uden aktivitetstvang ) med typisk 8-16 daglige deltagere. Bilal havde nøglen og ansvaret for den kaffekasse, som ikke er blevet bogført, hvilket har foranlediget  FMFs revisor til en bemærkning om mangelfuld bogføring og desværre uden nærmere begrundelse.

FMF udlånte også gratis  lokaler sundhedsplejerskes efterfødselsgruppe for især minoritetsmødre.

 

Lokalerne holdtes åbne i ca. 34 timer om ugen bl.a. med indsats af  Minna, Murat, Hussein, Sabah , Lis, Lisa, Said, Ibrahim, Ibrahim og Arne

 

Udenfor lokalerne arrangerede den daværende jobtræningsansatte Lisa Sørensen (indtil kommunen nedlagde bl.a. FMF som jobtræningsplads) desuden følgende kvindeaktiviteter:

Cyklekursus for kvinder ugentligt på munkebakkeskolen med 5-10 deltagere (jf. http://www.arnehansen.net/040716NS.Detcyklerforkvinderne.htm)

Og løbetræning i Bangsboskoven (jf. http://www.arnehansen.net/040705Multietniskmotionshold.htm ) med 35 deltagere.

 

Lisa Sørensen havde altså fortsat gang i kvindeaktiviteter og her skal for en detaljeret gennemgang henvises til http://www.arnehansen.net/040914ansoegning-Lisa-S-i-kvinde-boerne-ungeprojekt.doc  punkt 7

 

På generalforsamlingen d. 26. april 2004 blev FMF-vedtægterne ændret med tilføjelse af §5.1.2, (jf  http://www.arnehansen.net/040422FMF-vedtaegter.htm ) så det blev muligt at danne en separat kvindebestyrelse for kvindeanliggender, som så skulle samarbejde med FMFs forretningsudvalg indtil der var kvinder nok parate til at lade sig vælge til bestyrelsen.

 

Aktuelt har der i januar kvartal 2005 været optalt 141aktive medlemmer med tilsammen 216 aktiviteter (+ evt. gæstedeltagere)

Disse fordeler sig med 152 på sportsaktiviteter, (jf. bilaget ” Sportstilbud m.v. for 2005 fra Frh. Multietniske Forening” (jf.   http://www.arnehansen.net/041128sportstider2004-05.htm ) også vedlagt som bilag. Og her kan man læse hvem de aktivitetsansvarlige er – og som vi alle skylder en stor tak for deres frivillige uegennyttige indsats for os andre i FMF.

FMF-sportsgrenene er  hhv. aerobic- og svømmeundervisning for kvinder (Se venligst Lisa Sørensens årsrapport  til sidst som bilag) - 4 andre svømmehold ,

- taekwondoundervisning  , - indefodbold ,  - 2 volleyballhold og  2 badmintonhold

Desuden har FMF-medlemmer deltaget i andre aktiviteter: 10 medlemmer på radio/interviews, - 4 gæstelærere, - 6 mødevirksomhed ,  - 7 rådgivning, - 23 indsamlinger og 14 bestyrelsesaktiviteter.

 

FMF deltog i 1. maj på Knivholt med en bod opstillet og bemandet af Arne

 

Shirindels  taekwondohold deltog i Hånbækdagen i maj 2004

- og igen d. 17. september 2004 i folkeskolernes foreningsdag  for 4. klasserne.

 

I juni var FMF vært for  den afghanske flygtning Tamim Shakeel på hans løb Danmark rundt i taknemmelighed over at have fået asyl

 

14. september rundsendtes en mail med links til kommunens hjemmeside til en kommunal brugerundersøgelse på integrationsområdet. Man finder den på http://dagsorden.frhavnkom.dk/813dag10.nsf/2da678b2d5d41fe1c1256671002a2a04/4b0502af67e51c10c1256f02002cdeea?OpenDocument  også klik på ” bilag3A.DOC  Konklusion er kort fortalt. ” Sagsbehandling og sagsforløb er overvejende oplevet positivt

Men med en meget lav besvarelsesprocent på kun 27 (af 99 skemaer) har undersøgelsen kun værdi i form af de konkrete enkeltsvar der var på de åbne spørgsmål. Undersøgelsens svarprocenter som sådan bliver helt værdiløse og hvad der er værre endog misvisende, når man så nu hører at anonymiteten ikke var/ikke oplevedes som sikret og mange derfor undlod at svare fordi de var bange for at deres svar så ville komme dem til skade. Skal undersøgelsen accepteres kræver det at man har nogle gode argumenter imod denne hypotese om skævhed i den kæmpe bortfaldsprocent  med manglende svar på 72% af de udsendte skemaer - pga frygt for at svar ville stille svareren dårligere.? Og at FMF-bestyrelsen jf nedenfor har bedt integrationsrådet drøfte sagsbehandlingen og at kommunernes revision har kritiseret sagsbehandling i integrationsafdelingen (jf http://www.frederikshavnlokalradio.dk/byraad050425.htm ) støtter vist ikke brugerundersøgelsens konlusion?

 

Brugerundersøgelsen var oprindeligt foreslået af FMF overfor integrationsrådet et par år tidligere.

Men FMF har heldigvis ikke noget medansvar for resultatet, men tværtimod er repræsentanter for integrationsrådet i radioprogrammet Dialog  i december 2003 blevet spurgt hvordan man metodisk ville sikre repræsentativiteten og der blev direkte foreslået at lave opfølgende dybdeborende kvalitative interviews med nogle af de udspurgte for at kunne afdække de egentlige årsager til de evt.  interessante gennemsnitssvar på lukkede spørgsmål man havde fået. Og disse dybdegående interviews kan man jo stadig lave – og bør vel lave når de nu stilles spørgsmål ved undersøgelsens kvalitet.?

Dialog-indslagene er desværre ikke tilgængelige på nettet i øjeblikket pga der endnu ikke har været tid til at lægge på igen efter servernedbruddet sidste år.

 

D. 14. november deltog mange FMF-medlemmer i Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge

 

Og igen fra d. 26. december assisterede FMF ved de lokale tamilers spontane husstandsindsamling til deres tsunamiramte landsmænd.

 

FMF var engageret i fremskaffelse af kandidater til integrationsrådets suppleringsvalg d. 29. januar 2005, hvor de 2 FMF-bestyrelsesmedlemmer  Nader og Sayed blev valgt samt FMF-medlemmet Sabah Bawaki

 

I  februar deltog FMF-medlemmer aktivt i vælgermøde med spørgsmål til Pia Kjærsgaard og Marianne Jelved.

Mødet blev optaget og udsendt i Frederikshavn Lokalradio og lagt på internetadressen www.arnehansen.net/dialog . Frederikshavn  Lokalradios dialogprogram, som kan høres på 106,6 og 103,5 MHz dækkede også mange af de øvrige aktiviteter som Frederikshavn Multietniske Forening deltog i, så det kunne høres i det meste af Vendsyssel og lagt på internettet som tilbud til verdens dansktalende .

 

FMF-medlemmer deltog i Integrationsrådets integrationsprisuddelingsfest og ligeledes i teaterstykket Yrsa og Yusra mm

 

Ca. 7 medlemmer af FMF driver spontan rådgivningsvirksomhed overfor egne landsmænd.

Bl.a. på baggrund af erfaringer herfra har bestyrelsesmødet d. 12. april bedt integrationsrådet tage 3 klassiske problematikker op til drøftelse og videre foranstaltning af rette vedkommende: Børnenes trivsel i skolen, de voksne flygtninges danskundervisning og kommunens sagsbehandling

Da tiden  er for kostbar til igen i år at skrive en lang smøre om rådgivningsaktiviteterne  så vil undertegnede for sin egen omfattende rådgivnings- mediations og konsulentvirksomhed (og for at skåne læserne for den deprimerende læsning) blot henvise til sidste års grundige rapportering jf.  http://www.arnehansen.net/040406beretning.htm  punkt b.2. Rådgivning , - som i hovedtrækkene også gælder for 2005.

I øvrigt så er Peter Madsens statskundskabsspeciale som bl.a. bygger på  en undersøgelse af Frh Multietniske Forenings virksomhed i vinteren 2004 nu blevet udgivet som bog : Videnskabens Rapportserie nr. 23/2004 , Peter Grün Madsen: Frivillige foreninger  - en magisk løsning på integrationsgåden? En komparativ analyse af frivillige foreningers betydning  for etniske minoriteters integration i det danske samfund, speciale. Bogen koster 100 kr.  Bogen er måske udbygget i forhold til specialet, men det er til gengæld  lettilgængeligt og gratis at læse på http://www.arnehansen.net/040812PM-FMF.doc

 

Mht Frederikshavn Multietniske Forenings kontakt og samarbejde med aktører i lokalsamfundet  så må pga tidnød her henvises til følgende sider i beretningen for 2004 som dækker i store træk:

2.c. Samarbejde med ydre aktører: offentlige, foreninger og virksomheder                   s. 8

2.c.1.a. Integrationsrådet                                                                                                       s. 9

2.c.1.b. Kommune/stat: Skole-fri.projekt, bibliotek, gæstelærere, FMF undersøge               s. 9       

2.c.2. Foreningslivet: FLR, FUF, Frivilligråd, Indsamling, Røde kors m.fl.….                          s. 10

2.c.3. Private virksomheder: Martin… - 3. Afslutning                                                             s. 11

De kan findes på http://www.arnehansen.net/040406beretning.htm  

 

Dog skal aktuelt nævnes, at Integratiosnrådet på sit næste møde d. 25. maj 2005 på sin dagsorden sikkert har følgende 3 punkter indsendt af FMF-bestyrelsesmødet d. d. 5.04.05:

 

1. På baggrund af  flere modtagelsesklasseelevers og deres familiers udtrykte frustrationer over trivselen så foreslår Frederikshavn Multietniske Forening at Integrationsrådet  tager en grundig drøftelse af situationen – og gerne (senere) med deltagelse af berørte og relevante personer. Evt. kan Integrationsrådet om det viser sig nødvendigt foranstalte en uvildig interviewundersøgelse med den nødvendige tolkebistand og her kan man i øvrigt overveje hvor bredt et felt af personer indenfor den kommunale skoleverden der skal inddrages.

 

2. På baggrund af  mange sprogskoleelevers vidnesbyrd om deres oplevelser af  et drastisk fald i lærernormeringerne i den senere tid  med deraf følgende konsekvenser for indlæringen, samt oplevelse af mangel på svar på spørgsmål om sprogskolens fremtidige situation, så ønskes på mødet en redegørelse fra de ansvarlige personers eller myndigheders side om sprogskolens fremtidige undervisningsindsats i Frederikshavn kommunes regi. 

 

3. På baggrund af  flygtninges gentagne oplevelser af manglende oplysninger fra sagsbehandlerside  om gældende regler og herunder en manglende brug af tolkning, så foreslår Frederikshavn Multietniske Forening at Integrationsrådet drøfter situationen og tager et møde med de ansvarlige med henblik på sammen med brugerne at gøre en indsats for at  optimere situationen.

 

 

Da spørgsmålet om kommunen vil låne til FMF, så FMF  kan købe lokaler endnu ikke er afklaret, så skal afslutningsvis opremses de argumenter for nødvendigheden af faste foreningslokaler som vi har brugt i forhandlingerne og som vi håber alle medlemmerne vil bruge i dagligdagens politiske debat!

20.04.05 

 

20 argumenter for faste foreningslokaler til Frederikshavn Multietniske Forening

jf. Frederikshavn Multietniske Forenings ansøgning til økonomiudvalget om lån til køb af Højrupsvej 59 til foreningslokaler. Integrationsrådet støtter nu at Frh Multietniske Forening får velegnede foreningslokaler. Derfor har vi i  FMF nu store forventninger til at økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune d. 9. maj følger op støtter ansøgningen fra FMF, som bygger på følgende argumenter:

 

1. Frederikshavn Multietniske Forening ser sit arbejde som det springbræt, som den nye flygtning kan bruge efter behov til sit afsæt længere ind i det danske samfund.

Frederikshavn  Multietniske Forening  opfatter vores  integrationsarbejde  som første led i den langvarige og svære integrationsproces, som alle flygtninge må igennem som medborgere i det danske samfund. Vi arbejder for at skabe rammer, der kan give tryghed og fællesskab et sted, hvor man kan forstå hinanden sproglig og  mentalt og gennem dette og samvær med positive danskere kan man så  efterhånden skabe selvtillid, mod og  kvalifikationer til at gå ud og ”banke på døren” til danskerne.

Her kan henvises til FMFs formål jf. vedtægternes § 3 jf. http://www.arnehansen.net/040422FMF-vedtaegter.htm

 

2. Og specielt behovet for faste lokaler: (og ikke kun  til låns et par dage om ugen)

” Vi vil gerne pointere hvor væsentligt det er med et fast aktivitetssted og indlæringssted for danskkundskaber, danske normer og forståelse for et demokratisk samfunds funktionsmåde.

Det er væsentligt at

 a. skabe muligheden for at folk fra de forskellige etniske minoriteter – og ikke mindst  unge, kvinder og børn -  kan  mødes med såvel danskfødte som udenlandsfødte ildsjæle, der gerne vil bygge broer på tværs af kulturerne

 

b. Erfaringerne har vist at det er nødvendigt for en multietnisk forenings overlevelse (jf.  lokaleløse Frh. Flygtningevenners skæbne)

 

Først da vi byggede om i Danmarksgade kom det til at fungere så der var

c. plads til alle de vidt forskellige grupper med vidt forskellige behov og særlige vaner

 

d. og forestillinger om ”de andre”/det andet køn som i lang tid kræver egne lokaler medens man ser hinanden an. Jf søren Kierkegaard jf. http://www.arnehansen.net/011014Kierkegaard.hjaelpe.htm

 

og e. plads på  de tider hvor man kunne samle dem pga. af andre gøremål som arbejde, skolegang og aktivering. 

 

f. Og specielt kræves permanent åbne lokaler hele ugen for at tiltrække de foreningsløse unge som et sted man kan gå hen og dyrke sine spontane interesser

 

 g. Og det gælder også hjemmegående ældre kvinder  og især ældre mandlige minoriteter som gerne vil bruge lokaler  hver dag ugen rundt.

 

h. For kurser skal rekvisitter kunne opbevares i f. eks maling , syning ,. Og  computere må have eget permanente og aflåselige rum.

 

i. I Højrupsvej 59 er der plads til at dyrke sport.

 

J. nærhed til mange brugere i Hånbækblokkene, når lokalerne ligger på Højrupsvej

 

3.a. specielt med sit multietniske og multikulturelle udgangspunkt og inkludering af alle nytilkomne, indeholder Frh Multietniske Forening store udviklings- og  integrationspotentialer gennem det dynamiske kulturmøde med håndtering af de nødvendige konflikter på en demokratisk og konstruktiv måde.

 

3.b.– Men af samme grunde er FMF sårbar, hvorfor den fortsatte eksistens vil bero på ressourcestærke multikulturelle frivillige ildsjæle som brobyggere  jf. Peter Madsens statskundskabsspeciale jf. http://www.arnehansen.net/040812PM-FMF.doc

 
3.c. Og det er afgørende for de frivillige aktive ildsjæles engagement i Frederikshavn Multietniske Forening, at foreningen igen får faste foreningslokaler som arena for kulturmødet for alle etniske minoriteter inklusive flertalsfrederikshavnerne –  da det er nødvendigt for at FMF kan være bæredygtig på længere sigt.
 
4. Aktuelt forventer FMF at få bevilget ansættelse af Lisa Sørensen i kvinde-ungeprojekt, (med oplæring af kvindelige frivillige for at sikre kontinuiteten), hvilket kræver faste foreningslokaler.

 

5. Et inkluderende multikulturelt center i FMF-regi kan være et dynamisk aktiv i byrådets nye strategi med den åbne internationale værtsby

 

4 grunde til at kommunen bør være interesseret i at låne penge til køb af lokaler: 

 

6.- at kommunens økonomiske fordele på ca. 45.000 om året ved at støtte Frh Multietniske Forenings lokalekøb frem for at betale tilskud til husleje, -

 

7. men, at det  faktisk ikke er muligt at leje lokaler til en multietnisk forening efter vores forsøg i et år

 

8. - og kommunens forpligtelser over for den forening man var medvirkende til at gøre husvild gennem godkendelse af nedrivning af de tidligere lokaler ..

 

9. - og specielt da kommunen ved modtagelse af bloktilskud/udligning forpligter sig til en integrationsindsats,

 

9.b - også på fritids og kulturområdet hvor FMF er eneste permanente aktør, da de statsbetalte projekter med lønnede medarbejdere jo som regel dør når lønningskassen er tom. Aktuelt har FMF har da også i sin ansøgning tilbudt at huse den nu nedlagte Hånbæk-familiecafe, hvis FMF får lokaler i nærheden på Højrupsvej (59)

 

9.c –og integrationsrådets evt. alternative indsats er næppe realisabel, da rekrutteringen af etniske minoriteter til Integrationsrådet historisk set altid har været afhængig af  eksistensen af  en velfungerende Frh. Multietniske Forening.

 

Bilag: ”Sportstilbud m.v. for 2005 fra Frh. Multietniske Forening ”  (jf.  

 http://www.arnehansen.net/041128sportstider2004-05.htm ) og denne beretning ligger nu også på http://www.arnehansen.net/050423BeretningtilFMF-generalfosamling.htm  til læsning og udprintning Frederikshavn Multietniske forenings bestyrelse d. 23. april 2005 ved Arne Hansen, tlf 98425542

Lisa Sørensens årsrapport  for

FMEFs tilbud om Svømmeundervisning v/Lisa. Sæsonen 2004 - 05

 

Der har siden efteråret været tilmeldt 27 unge piger og kvinder til svømmeundervisning på Munkebakkeskolen mandage.

I foråret har der dog kun været ca 10 til hver svømmeundervisning.

 

Vi har i denne sæson lært både rygcrawl, brystsvømning og lært at flyde på ryggen på vandet.

De fleste har også lært at dykke under vandet efter dykkerringe som ligger på bunden.

 

Jeg har været glad for undervisningen, fordi alle de unge piger og kvinderne har været meget flittige og har lært meget i denne sæson.

 

Vi slutter sæsonen til 1. maj i år.

I år slutter sæsonen med at inviterer alle børnene med i svømmesalen.

Og den sidste svømmegang uddeles også SVØM LANGT diplomer,

Til alle svømmerne som var med til at svømme langt.

På SVØM LANGT DAGEN blev der i alt svømmet  2 kilometer.

 

Vi starter den nye sæson i september.

Inden ny sæsonstart kontakter jeg de tilmeldte unge piger og kvinder