Frederikshavn d. 10.05.05

 

Til den kommunale forvaltning ved teknisk direktør Mikael Jentsch

 

Jf  oplysning fra byrådssekretær Finn Vangsted angående at økonomiudvalget har bedt forvaltningen om at gøre en  indsats for at finde egnede lokaler til Frh Multietniske Forening, så vil bestyrelsen i Frederikshavn Multietniske Forening forsamlet d. 10. maj 2005 hermed gerne informere den kommunale forvaltning om vores lokalebehov …

 

Først er her den komprimerede annoncetekst som FMF gentagne gange har indrykket  i Lokalaviser og Frederikshavn Lokalradio og præsenteret for alle byens ejendomsmæglere og som tidligere er afleveret til teknisk forvaltning.

 

”Foreningslokaler købes eller lejes. Fra 100kvm med 5-6 rum og spisekøkken,

2 toiletter med selvstændige adgange (fra korridor). 2 indgange udefra.

Beliggende i midtbyen, den sydvestlige midtby (minus Søndergade)

eller Hånbækområdet, med antenneudsigt til Cloostårnet, busnærhed og P-muligheder.

Gerne i 2 etager, handicapvenligt, og med have…..”

 

Og dernæst følger så her en uddybet redegørelse for de særlige lokalebehov som Frh Multietniske Forening har erfaret at have (og som er afspejlet i ovenstående annonce) og som FMF hermed gerne vil stille til rådighed for den kommunale forvaltning , idet det samtidigt er vigtigt for FMF at pointere at FMF til en hver tid står til rådighed for et samarbejde for at finde de bedst egnede lokaler billigst muligt.

 

Det drejer sig om  at Frh Multietniske Forening  dels har behov for effektiv adskillelse mellem  hhv. rygerum og øvrige ikke-rygerum , - men også har behov for adskillelse mellem decideret kvindeområde (spisekøkken, kvinderum og ene toilet) og  de voksne/ældre mænds domæne i rygerrummet og herretoilettet.

 

Derudover er der behov for rum nok til separat (eller i vis nødvendig udstrækning i fællesskab) at dække følgende funktioner:

 

Spisekøkken til kvindernes madlavning(skursus) ca. 20 kvm

Kvinderum med aflåselige skabe til private sytøj mv. og  fælles rekvisitter som f.eks. symaskiner med udstrakt åbningstid, og med plads til småbørn (eller i tilknytning til separat legerum) 20-30 kvm

(og maleatelier og /eller andet mixed eller kvinde-værksted)

 

Et aflåseligt EDB-rum med internetopkobling til 6 PC-arbejdspladser til undervisning og ellers fri brug

og evt. radiorum til redigering. 15-20 kvm

Mixed Møderum og studererum uden baggrundsstøj som skal kunne bookes til bestemte aktiviteter. 12-15 kvm

 

Mixed Fællesrum med støjaccept fra musikanlæg/levende musik  eller TV (fra TDC-kabelnet) mest for unge og med fri adgang fra og til og udstrakt åbningstid (og med plads til 50 personer ved inddragelse til større (offentlige) møder og evt. til skemalagte sportsaktiviteter). Ca. 50 kvm

 

Rygersummet for ældre mænd der dyrker spil, som skal kunne udluftes og være beliggende isoleret i forhold til de andre lokaler så disse ikke generes af røg ved f.eks. toiletbesøg. Udstrakt åbningstid. Ca. 20 kvm

Evt.  mandeværksted til manuelle sysler f.eks. i et udhus eller kælder

 

JF ovenfor skal der være etableret TDC-kabeltv, etableret internetopkobling, handicapvenlige adgangsforhold. Etableret solid yderdør med solidt låsesystem (af hensyn til folk med racistisk adfærd). Postkasse. Der skal være reglementeret nødudgang. 

 

Ovenstående ideelle krav til lokaler er det jo næppe muligt at opfylde til punkt og prikke i de frederikshavnske realiteters verden. Men vi mener de kan danne et godt udgangspunkt for søgningen efter de samlet set bedst mulige foreningslokaler.

 

Vi har tidligere nævnt lokalerne i Thomas Bergsgade 12 , 1 som de mest velegnede lokaler vi kunne finde frem til (men som Nordea jo ikke ville leje ud til FMF)

 

Vi ser frem til et samarbejde om at finde frem til egnede lokaler.

 

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i

Frh. Multietniske Forening

Ved Nader Kheirieh, formand

Rimmens Alle 105,3th, 9900 Frederikshavn, Tlf.: 27326714, kheirieh.nader@get2net.dk

Og  Arne Hansen, kasserer og sekretær/referent, Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn, Tlf.: 98425542 (tlfsvarer), post@arnehansen.net