Claus Andersen ” Opgør med forsørgermentaliteten ”

 

Dato: 27-05-2005 11:54 og læst i Arbejderen d. 11.juni 2005 her kopieret fra

 

http://www.bupl.dk/web/internet.nsf/0/96690CC3364D86B0C125700E00366ED6?OpenDocument

 

Arbejdsmarkedspolitik 

Opgør med forsørgermentaliteten 

Med sit nye integrationsudspil "ny chance til alle" vil VK-regeringen gøre op med forsørgermentaliteten. Opgøret vedrører ikke kun indvandrere, men også ledige danskere. Nu skal det være slut med omklamrende socialrådgivere og klientgørelse i stedet for tilbud om reelt arbejde. Mere kontrol og flere sanktionsmuligheder overfor de arbejdsløse. Hyp, alle mine heste, sagde Store Claus og smældede med pisken. Nu har en anden Claus fundet en endnu større pisk frem og hans heste er de ledige. Med Louise Gade på kuskesædet, der som formand for partiet Venstres interne integrationsudvalg, har haft direkte indflydelse indholdet, svinger de pisken. (kilde JP Århus 12.5). Kæphesten er noget for noget. Hvis du ikke yder noget til samfundet, så skal du leve på eksistensminimum og din socialrådgiver skal resultatlønnes. Børnechecken skal fratages familier, hvis deres børn forlader skolen og ikke finder sig et arbejde. Unge skal have SU og uddannelse og fratages kontanthjælp. Det samme skal gifte arbejdsløse, hvis de ikke opfylder kravet om mindst to måneders arbejde indenfor to år. Kommunerne skal straffes økonomisk hvis de lader de ledige gå passive. "Vi ved det kan lade sig gøre", siger beskæftigelsesministeren som svar på en brev fra borgmestrene fra de seks største byer om de er ved at drukne i administrative opgaver og ikke har ressourcer og økonomi til at holde de lovpligtige samtaler hver 3. måned. Den omklamrende socialrådgiver drukner i bureaukrati og kontrol. En sagsbehandler kan have op til 150 sager og er under konstant kontrol om de nu får den ledige i aktiveringstilbud. Socialrådgivernes arbejdsmiljø er elendigt og de må sygemeldes på grund af stress. Mads Bilstrup, fællestillidsmand for socialrådgiverne i Århus Kommune pegede allerede sidste år på misforholdet mellem kravene til det sociale serviceniveau og de midler, der afsættes til formålet (kilde læserbrev JP 1.10 2004).

 

Det er forstemmende

Arbejdsmarkedspolitik er for beskæftigelsesministeren overskrifter, slagord og floskler, men han gør intet for de svageste af vores ledige. Der blev skabt 3.000 nye job i 2004, siger ministeren, men glemmer at fortælle, at der er blevet 4.000 flere på fleksjob eller andre job med støtte. Der er ikke skabt nye job i Danmark under VK-regeringen, men vi har parkeret næsten 11.000 fleksjobbere på ledighedsydelse. "Claus Andersens utrættelige læserbrevsmølle kværner igen og maler helt af H til og fornuften kværnes sønder og sammen. Det er forstemmende", siger beskæftigelsesministeren (Fyns Stiftstidende 21.5).

 

Nej det er forstemmende at have en beskæftigelsesminister, der tror at der bliver flere arbejdspladser, når der bliver flere ansøgere. Det er forstemmende at påstå starthjælp får flere i arbejde, når ministerens egne eksperter siger, at de "positive" tal dækker over at en ægtefælle er kommet i arbejde. Det er forstemmende, at der er 800.000 på overførselsindkomst og alligevel mener ministeren, der er mangel på arbejdskraft. Det er forstemmende, at der er over 100.000 ledige indvandrere og ofte uden uddannelse. Alligevel skæres der ned på uddannelse og skolepraktik, der især rammer vores nydanskere. På et år risikerer helt op til 4.000 unge at ryge helt ud af uddannelsessystemet. Det er forstemmende at hver 4. ung aldrig får en kompetencegivende uddannelse. Det er forstemmende at tro, at økonomisk fattigdom skaber flere job. Nej, det skaber flere fattige familier. Det er forstemmende at atomisere beskæftigelsesindsatsen med 91 jobcentre med fokus på et snævert kommunalt arbejdsmarked med sogneråds interesser og begrænsninger af kommunegrænser, valgperioder og socialpolitik. Med et skrækscenarium om de største kommuner bliver såkaldte C-forsøgskommuner. Randers ønsker et C-center, hvor de ledige så kan være forsøgskaniner og arbejdsmarkedets parter er sat uden for døren. Det er forstemmende, at beskæftigelsesministeren kraftigt kritiserer kommunernes beskæftigelsesindsats og samtidig ønsker beskæftigelsesindsatsen skal forankres i kommunerne.

 

Kæphesten noget for noget

Læserbrevsmøllen vil fortsat kværne så længe vi har en beskæftigelsesminister, der højt på hest svinger sin nihalet pisk og kæphest over de svageste ledige. Noget for noget. Et menneskesyn, hvor han tror alt kan vejes og måles og belønner dem, der kan arbejde, men straffer dem, som ikke kan. Ja, det er forstemmende og skammeligt.  Opgør med forsørgermentaliteten

 

Se debatoversigten "Ordet er frit"

 

Forfatter: Claus Andersen

Dato: 27-05-2005 11:54