De svageste ryger længere ud


INTEGRATION: Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har indgået en ny aftale om integration af flygtninge og indvandrere i Danmark.

Charlotte Humphries og Anne Mette Videbæk


Aftalen har navnet "En ny chance for alle", og i aftalen lægges der ud med at fortælle, at det er et bærende princip, at den enkelte indvandrer mødes med samme forventninger og krav som andre borgere i Danmark. Indvandrere og efterkommere skal have de samme reelle muligheder som alle andre.

I Aalborg Kommune skal aftalen blandt andet føres ud i livet via Beskæftigelsesafdelingen - Integration. Dette er Aalborg Kommunes "socialkontor" for flygtninge/indvandrere. Her udbetales for eksempel kontanthjælp til dem, der er berettiget til det.

Vi, der er ansat som socialrådgivere i denne afdeling, er først og fremmest ansat til at yde støtte, hjælpe og presse på for at flygtninge/indvandrere bliver selvforsørgende.

Vi ved derfor også, at langt den største del af denne gruppe borgere har et stærkt ønske om at komme ud af kontanthjælpssystemet.

I den nye integrationsaftale foreslås det blandt andet, at "for ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, gælder det, at en ægtefælle, der ikke inden for de seneste to år har haft sammenlagt minimum 300 timers ordinært arbejde, bliver betragtet som reelt hjemmegående. Det betyder, at kontanthjælpen til den pågældende falder bort".

Resultatet bliver, at en familie, hvor begge forældre modtager kontanthjælp, og hvor f.eks. mor ikke kan påtage sig 300 timers ordinært arbejde inden for de seneste to år, for fremtiden skal leve af 11.397 kr. pr. måned. Dette beløb skal der betales skat af.

Det hjælper ikke, at mor passer sin skole eller aktiveringsprojekt og generelt har en positiv holdning til at blive integreret i Danmark. Familien mister halvdelen af sin indtægt!

Problemet for en del af de flygtninge/indvandrere, der i dag er uden arbejde, og derfor modtager kontanthjælp, er, at de ikke har de kvalifikationer, der reelt kræves på det danske arbejdsmarked.

Hvis man fra hjemlandet aldrig har gået i skole, aldrig har lært at læse og skrive sit eget sprog, d.v.s. det, vi kalder analfabeter, og har haft tilsvarende svært ved at lære det danske, er det svært at finde et ufaglært job. For eksempel kræver et rengøringsjob i dag ofte et kursusbevis, blandt andet på grund af regler om sikkerhed og arbejdsmiljø, og hvis man slet ikke kan læse dansk, kan man ikke fa et kursusbevis.

Der findes arbejde i Danmark, hvor mange udelukkende klarer sig med en god fysik og et godt helbred, men mange af de flygtninge/indvandrere, som stadig er i kontanthjælpssystemet, har hverken god fysik eller godt helbred.

En stor del af gruppen lider af helbredsproblemer efter krigsoplevelser eller hårdt fysisk arbejde i hjemlandet.

For nogle kvinder har mange børnefødsler også sat deres fysiske spor.

Disse mennesker er i høj grad begrænset i deres muligheder for at påtage sig ordinært arbejde.

De omtalte regler gælder også for danske ægtepar, der modtager kontanthjælp, men det er vores erfaring, at flygtninge/indvandrerfamilier på kontanthjælp står bagest i køen, når det gælder muligheden for at opnå ordinær beskæftigelse.

Dette skyldes både flygtningenes problemer med hensyn til sprog, helbred og kvalifikationer, men også fordi en stor del af det danske arbejdsmarked stadig har berøringsangst i forhold til at ansætte flygtninge/indvandrere.

Vi ved, at vi her har en gruppe medborgere, der reelt ikke kan få eller varetage et ordinært arbejde i Danmark. I lovens forstand er deres arbejdsevne dog ikke så begrænset, at de falder uden for målgruppen, som omfattes af "En ny chance for alle".

Resultatet bliver, at nogle af de allersvageste medborgere i vores samfund bliver endnu mere marginaliserede, end de allerede er.

Dette har katastrofale konsekvenser for integrationen af dem og deres børn, og man opnår dermed det modsatte af det, der skulle være formålet med aftalen "En ny chance for alle".

Lagt på www.nordjyske.dk onsdag d. 13-07-2005 kl. 19:10

Læs og hør om det kursus Ccharlotte Humphries skal have i Frederikshavn Multietniske Forening med start d. 20. august 2005 på http://www.arnehansen.net/050722kursusiretogpligt.htm