8. sept. 2005

Frederikshavn Multietniske Forening tilbyder alle deltagelse i

 

KURSET

”Hvad er min ret og hvad er min pligt”

med socialrådgiver Charlotte Humphries.

 

lørdag d. 10. september kl. 10-13

(en fortsættelse af møderne d. 20 og 27. august)

 

Kurset finder sted i Th. Bergsgade 6 (rødt hus vest for Fona)

Alle er velkomne og kurset er gratis.

 

På baggrund af at mange nyfrederikshavneres har udtrykt behov for at få mere at vide om deres rettigheder og pligter i forhold til myndighederne, så har  Frederikshavn Multietniske Forening nu arrangeret kurset "hvad er min ret og hvad er min pligt"

 

Kursusleder er den erfarne Charlotte Humphries fra Aalborg kommunes integrationsafdeling. På den sidste kursusdag d. 10. september bliver der rig lejlighed til at man kommer med sine egne konkrete spørgsmål samt foreslå nye emner, som vi kan tage op.

 

Alle er velkomne til allerede nu at emaile spørgsmål og forslag til emner til post@arnehansen.net som så videreformidler, så Charlotte Humphries så kan inddrage emnerne.

 

Kurset vil også dreje sig om at lære hvordan man selv kan prøve at skaffe sig pålidelige oplysninger bl.a. på internettet.

 

Og husk at fortælle datoen d. 10. september kl 10 i Th Bergsgade 6 til alle der kan være interesseret i kurset "Hvad er min ret og hvad er min pligt".

Arne Hansen og andre rådgivere i Frederikshavn Multietniske Forening mener at især de mange der igennem tidens løb har søgt rådgivning bør benytte denne enestående lejlighed til at prøve få ordentlig besked på hvad de går og tumler med. 

 

Optagelser fra de 2 første kursusdage kan nu høres på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050820chhumphries-retogpligt64kbps.htm

 

Et tidligere interview med Charlotte Humphries fra 11. august kan høres på 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050811Charlottehumphriesintrotilkursus64kbps.htm

 

Og på  http://www.arnehansen.net/050713CHumphries.svagesteryger..ud.htm kan læses en artikel af Charlotte Humphries: De svageste ryger længere ud , som er en kommentar til den seneste integrationsaftale mellem regeringspartierne, DF og Socialdemokraterne

 

Bestyrelsen i Frh Multietniske Forening glæder sig til at mange nye benytter tilbuddet lørdag d. 10 september kl. 10 i Th Bergsgade 6, som er Frederikshavn Multietniske Forenings nye lokaler.

 

Vi skal også over en pizza drøfte hvordan vi nu kommer videre? 

Skal vi måske invitere forvaltningen og politikerne og integrationsråd til et dialog-møde?

Skal vi lave spørgsmål til byrådskandidaterne på integrationsrådets vælgermøde om inklusion, etnisk ligestilling og integration d. 8 . oktober?

På vegne af Frh. Multietniske Forening ved Arne Hansen tlf 98425542, post@arnehansen.net