Hjælp til flygtninge beskæres

Fremtidsudsigterne for rehabiliteringscentret for flygtninge i Aalborg ser ikke lyse ud. I bedste fald får centret penge til 14 pladser mod de nuværende 50

  3. september 2005   Printervenlig udgave af siden  Send linket og en kort beskrivelse af denne artikel videre til en ven


Ansatte og brugere på Rehabiliterings- og RevalideringsCenter for Flygtninge (RRCF) i Aalborg ser med stor spænding og frygt frem til de forestående budgetforhandlinger i Nordjyllands Amt.

Den 1. september blev RRCF underlagt sygehusloven og kom dermed til at høre under Nordjyllands Amt.

- Vi har indstillet, at der i 2006 afsættes 1,5 millioner kroner, så der bevares 14 pladser, udtaler Bent Pedersen (S), formand for amtets social- og psykiatriudvalg til Nordjyske Stiftstidende.

Han gør samtidig opmærksom på, at en indstilling fra udvalget ikke er det samme som, at pengene er hjemme. Amtet mangler således 200 millioner kroner, for at alle udvalgenes ønsker kan blive tilgodeset.

Finder amtspolitikerne ingen penge, må RRCF i yderste konsekvens nøjes med de syv pladser, som staten yder tilskud til.

Selv en bevilling på 1,5 millioner kroner svarende til 14 pladser vil ligge langt fra centrets nuværende 50 pladser.

Det vil ramme den lille gruppe flygtninge, som lider under psykiske og helbredsmæssige eftervirkninger og skader efter krig, tortur, organiseret vold, fængselsophold, flugt, uhyrligt hårdt, mener centerleder Bodil Lousdal.

- Hvor vi i dag har ventelister på mellem tre og seks måneder, så frygter vi, at de vil blive op til dobbelt så lange. Det vil gå hårdt ud over de flygtninge, der render rundt med voldsomme ubehandlede traumer, der forhindrer dem i at komme videre i livet, siger hun til Arbejderen.

Risikoen er, at traumerne ender som en kronisk tilstand. Det er hårdt for den enkelte, men det går også ud over omgivelserne, venner og familie, understreger centerlederen.

- Den forebyggende indsats vil lide et voldsomt tilbageslag, hvis vi ingen penge får, mener Bodil Lousdal.

Ender amtets budgetforhandlinger med nul kroner til traumatiserede flygtninge, kan amtet risikere alligevel at stå med regningen, indrømmer Bent Pedersen.

- Flygtninge kan i fremtiden frit vælge, hvilket center de vil behandles på, men regningen lander i sidste ende hos os, siger han og tilføjer at han derfor finder det rimeligt, at Nordjyllands Amt selv har et tilbud, så psykisk lidende flygtninge ikke skal rejse rundt i landet efter hjælp.

Amtets forhandlinger om budgettet for 2006 skal være afsluttet i oktober.
/Noc