(Pr 22.09.05)

Kontanthjælp og starthjælp 2005:

 

 

Kontanthjælp

 

Forsørger                             11.397

Ej forsørger                          8.577            

Ung udeboende                    5.527            

Ung hjemmeboende             2.668

 

Kontanthjælpsnedsættelse

Ægtepar for hver efter 6 måneder:              542

 

Loft over kontanthjælpen

Gifte/samlevende forsørgere 11.397

Gifte/samlevende ej forsørgere                   8.577

Enlige, forsørgere                                       14.218

Enlige, ej forsørgere                                   11.397

 

Unge efter 6/9 måneder aktiv tilbud

Udeboende                                                4.596

Hjemmeboende                                         2.285

 

 

Starthjælp

Gifte/samlevende over 25 år 4.583

Enlige over 25 år                                        5.527

Unge udeboende                                        4.583

Unge hjemmeboende                                 2.278

Forsørgertillæg enlige                                 1.382

Forsørgertillæg, gifte/samlevende                1.146

 

 

60 årige uden pensionsret

fyldt 60 år, ikke optjent pensionsret            6.969

tillæg børn under 18 år.                              2.305

 

 

 

 

 

Høj timefradrag                                          30,33 (for starthjælpsmodtagere og for de der få nedsat kontanthjælp, det er for ordinært arbejde)

Lav timefradrag                                          12,45 (eks løntilskud og ægtefælle modtager hjælp samt almindelig kontanthjælpsmodtagere)

 

 

 

Generelt kan man søge oplysninger på Danmarks officielle hjemmeside www.Danmark.dk

Integrationsministeriets hjemmeside www.inm.dk kan bruges til at holde sig opdateret omkring regeringens integrationspolitik

Information om uddannelsesstøtte findes på http://www.su.dk

 

Udfærdiget af socialrådgiver Charlotte Humphries , Socialrådgiverforeningens integrationsudvalg

 

Hør også fra Charlotte Humphries kursus ”Hvad er min ret og hvad er min pligt” afholdt af Frederikshavn Multietniske Forening 20,27 august og 10 september 2005 på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050820chhumphries-retogpligt64kbps.htm

 

Information om Asyl og familiesammenføring findes opdateret på Udlændigestyrelsens hjemmeside www.udlst.dk

 

Retsinformation indeholder love og bekendtgørelser i deres fulde længde på http://www.retsinfo.dk/

 

Socialministeriet  http://www.social.dk/

 

Klagekomiteen for etnisk ligebehandling  http://www.klagekomite.dk/

Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandlings opgave er at behandle konkrete klager over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Klagekomitéen kan også behandle klager over, at en person er blevet udsat for urimelig behandling som følge af, at vedkommende har klaget over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. 

 

Dokumentations og rådgivningscenter om racediskrimination http://www.drcenter.dk/  som er uafhængigt af politisk bestemte retningslinjer

 

http://www.drcenter.dk/også behandle klager over, at en person er blevet udsat for urimelig behandling som følge af, at vedkommende har klaget over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. 

Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandlings opgave er at behandle konkrete klager over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Klagekomitéen kan også behandle klager over, at en person er blevet udsat for urimelig behandling som følge af, at vedkommende har klaget over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.