Frederikshavn d. 27.09.05

 

Læserbrev til optagelse i Nordjyske Stiftstidendes Fr.havn-sektion og Lokalavisen snarest

 

Frh. Multietniske Forening arbejder for multikulturel integration i lokalsamfundet

 

”I nogle tilfælde vælger nydanskerne at lave deres egne foreninger, men det gavner ikke integrationen”. Sådan kan man læse i Nordjyskes lokalsektion s. 2 d. 25.09.05.

Bestyrelsen i Frh Multietniske Forening kan kun forstå udtalelsen som møntet på monoetniske foreninger.

 

Imidlertid er der risiko for at nogle kan misforstå udtalelsen derhen, at den også er møntet på en multietnisk forening som FMF. Derfor føler vi det nødvendigt at pointere,  at FMF blandt sine medlemmer har både danskfødte, afghanskfødte, irakiskfødte, kurdisk fødte, iransk fødte,  m.fl. 

F. eks består det store taekwondohold på 20 drenge, som var med til at give foreningsdagen d. 24/9 et drive med sin opvisning og træning af gæster og deltagelse i de andre foreningers aktiviteter,  består af  både afghanere, irakere, tyrkere og danskere, hvorfor man også i høj grad bliver nødt til at benytte dansk som fælles sprog.

 

Frederikshavn  Multietniske Forening  opfatter sit  integrationsarbejde  som første led i den langvarige og svære integrationsproces, som alle flygtninge må igennem som medborgere i det danske samfund. Vi arbejder for at skabe rammer, der kan give tryghed og et demokratisk fællesskab et sted, hvor man kan lære at forstå hinanden sprogligt og  mentalt. Og gennem dette og samvær med positive danskere kan man så  efterhånden skabe selvtillid, mod, myndiggørelse og andre kvalifikationer til at gå ud og ”banke på døren” til danskernes foreninger. Således får FMF en del henvendelser fra enkeltpersoner om at dyrke bestemte interesser. Disse videreformidler vi så til de relevante lokale foreninger.

 

Afslutningsvist er det måske relevant at spørge: Skal integration forstås sådan , at det er når nydanskerne har accepteret de danske værdier og lært at opføre sig som danskerne – f. eks i de danskes foreninger (assimilation)     

Eller drejer integrationsprocessen  sig snarere om at  både de forskellige etniske minoriteter og flertalsdanskerne lærer at indse nødvendigheden af at respektere hverandre gensidigt og gå ind i et ligeværdigt samarbejde om at skabe de bedste rammer for at alle kan få reelt lige muligheder for at klare sig i samfundet uanset fødested og afstamning. (Multikulturel og social integration)                

 

Hvis vi tager udgangspunkt i den sidstnævnte så vil vi i FMF hævde at den stadige udfordring i en multietnisk forening med at få de mange forskellige personer og kulturer til at fungere i samdrægtighed efter demokratiske spilleregler (jf. aktuel konflikt om rygning) er en virkelig  lære- og integrationsproces som da også har tiltrukket sig forskningsmæssig interesse jf. Peter Madsen:”Frivillige foreninger – en magisk løsning på integrationsgåden? http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050729petermadsenfmf64kbps.htm

Og her ønsker vi inderligt mange flere indfødte frederikshavnere som deltagere – ligesom vi gerne ser mange flere etniske minoriteter - børn som voksne - søge nye udfordringer i de danske foreninger.

 

Bestyrelsen i Frederikshavn Multietniske Forening på mødet d. 27. september 2005.                        

Yogachandiran Sathasivam, Hossein Sarvari, Shirindel Aziz, Vadivel Jeyaratnaganthan og Arne Hansen

 

(papirudgave med underskrifter er smidt ind af brevsprækken i Tordenskjoldsgade 2)