Såe de uuuu, mener Hvilshøj

Af Bjarne Laustsen, MF (S)

 

Christiansborg, den  4.11. 2005

BL/nem

 

En dygtig slagteriarbejder, som er født i Kosova, skal udvises. Er det rimeligt, når en stor nordjysk virksomhed som Danish Crown i Sæby har brug for Agron Shala, som pågældende medarbejder hedder? Han har dygtiggjort sig under sine syv år i Danmark. Han har job og betaler skat, kort fortalt: han har gjort alt det, som vi danskere forventer af folk, der kommer her til landet. De skal naturligvis hurtigt lærer dansk og blive selvforsørgende, hvad Agron Shala har gjort til ug. I processen har han fået stor hjælp fra Danish Crowns integrationsprogram, for DC er en virksomhed, som iøvrigt har førstepladsen i at integrere nydanskere i virksomhederne. Men nu vil integrationsministeren så udvise Agron Shala efter fire års arbejde på slagteriet.

 

Kollegerne blev så rasende, at de i løbet en times tid fik indsamlet 350 protestunderskrifter, som jeg har aflevet til integrationsministeren – iøvrigt med stor opbakning fra virksomheden. Desværre var ministerens reaktion, at Shala skal ud straks eller interneres i Sandholmlejren. Så bliver han en udgift på finansloven i stedet for den indtægt for det danske samfund, som han har været hidtil.

 

Det ville være rimeligt, at Shalas advokats klage får opsættende virkning, så han kan fortsætte sit arbejde. Shala er ikke en trussel mod nogen, og han kan ikke rejse ud af landet. Indtil man finder ud af, om hans sag er behandlet korrekt, kan han ligeså godt have fortsat sit arbejde. Integrationsministeren påstår, at virksomheden ikke har afleveret oplysninger om hans funktioner og indsats på virksomheden. Det er ikke tilfældet. Jeg har set alle de relevante dokumenter i sagen og har ved selvsyn konstateret, at alle nødvendige oplysninger er tilgået integrationsministeriet. Derfor er det urimeligt, at Rikke Hvilshøj nu fremsætter trusler om at politianmelde DC.

 

Hvis nogen har begået fejl i denne sag, er det hverken DC eller Agron Shala. Hver eneste uge siden juni 2005, hvor man bad Shala blev bedt om at rejse ud, har de danske myndigheder modtaget hans skat på ca. 3000 kr. om ugen uden videre. Det er da et skoleeksempel på, at offentlige myndigheder ikke taler sammen.

 

Jeg kan godt forstå, hvis DC og andre virksomheder vil konkludere, at det ikke er umagen værd, når regeringen fører sig frem på den måde i stedet for at kvittere for den store integrationsindsats, mange virksomheder gør. Man kan diskutere meget i denne sag, men her er det administrationen, ikke loven, der halter. For i andre tilsvarende tilfælde har folk fået ret til at blive, og det håber jeg også bliver tilfældet for Agron Shala.