Integrationsrådet i Frederikshavn tildeler Lisa Sørensen  integrationsprisen for 2005

 

Forslagsstillerens begrundelse for at give integrationsprisen til  Lisa Sørensen:

 

Frederikshavn d. 7. november 2005

 

Til integrationsrådet  ved sekretær  Bente Kiel

 

Jf annonce om kandidater til integrationsprisen så kommer jeg på stående fod kun i tanker om en kandidat, men til gengæld en oplagt kandidat som både er frivillig og har arbejdet professionelt med integration.

 

Det er Lisa Sørensen. Saltebakken 42,  tlf  98431511, mob 61713311, post_lisa@hotmail.com

Hun arbejder i øjeblikket frivilligt som svømmelærer i Frederikshavn Multietniske Forening og har tidligere arbejdet i ”jobtræning”i FMF jan.- juni 2004 og opnåede epokegørende resultater med at lave aktiviteter for kvinder især  i vores daværende foreningslokaler eller Multietniske Center som Lisa døbte det. Desværre nedlagde socialudvalget hendes jobtræningsplads (uden at FMFs klage hjalp eller integrationsrådet blev inddraget som vi bad om)

FMF søgte så Integrationsministeriet om penge til at Lisa kunne fortsætte arbejdet men vi fik afslag med begrundelsen at pengene var sluppet op.

Imidlertid havde FFK uden at FMF var orienteret da allerede også søgt om Lisa til et integrationsprojekt fokuseret til integration igennem sport, som slap igennem Og her er det mit indtryk igennem mit journalistiske arbejde at Lisa har fortsat succesen indtil denne pose var brugt op .I Frh Multietniske Forening er vi stadig så glade for Lisa Sørensens tidligere indsats en indsats hun stadig videreføre som frivillig svømmelærer mm for kvinderne (i det omfang lovkravet til arbejdsløses begrænsede frivillige arbejde kræver det) at vi i september havde ansøgt Det sociale koordinationsudvalg  om ansættelse af Lisa i arbejdsmarkedsprojekt , men det blev til vores overraskelse afslået (uformelt har vi fået oplyst at der var få penge og man ville overlade det nye lovbefalede ”formidlingsråd??” i storkommunen at disponere fra ca april 2006. I øvrigt er vi skuffede over at integrationsrådets plads i koordinationsrådet stod tom til koordinationsrådets møde d 28. sept. hvor FMFs ansøgning blev behandlet…..)

 

Ovenstående ”brok” skal opfattes som et autentisk udtryk for hvor højt jeg på baggrund af 20 års integrationsarbejde værdsætter Lisa Sørensens indsats og kvalifikationer som integrationsarbejder og derfor i denne sammenhæng er ude af stand til at skjule min ærgrelse over at vi gentagne gange har mistet muligheden for at udnytte Lisas ressourcer i integrationsarbejdet i Frederikshavn kommune. (Og a propos fremmødet sidste år så må integrationsprisuddelingen vel bruges aktivt til at fremme frederikshavnernes medansvar for at inkludere alle. Uanset ”prismodtager” vil jeg foreslå at modtageren inddrages i festplanlægningen. Og integrationsrådene i Sæby og Skagen bør vel denne gang inviteres med.)

 

Derfor vil jeg gerne være med til at give Lisa æren som frivillig integrationsarbejder, som ikke blot igennem sit arbejde har befordret etnisk ligestilling men  især har forfægtet minoritetskvindernes ligestilling med et godt blik på hvilke menneskelige ressourcer der her kan frigøres til hele samfundets gavn.

Vinterbaderen Lisa Sørensen er så indlysende en kandidat til integrationsprisen, at der mig bekendt (en væsentlig reservation) ikke findes nogen 2 eller 3 (som min kiropraktor sagde da han i sin tid anbefalede svømning til at holde min morbus becterev i ave) . Svømmelæreren Lisa Sørensen er mit bud på en integrationspriskandidat der gennem sin eksemplariske daglige indsats for etnisk og kønsmæssig ligestilling reelt er med til at holde racismen og den spirende fascisme i vores samfund i ave )

 

Grundet tidnød vil jeg så nu nøjes med at henvise til et par tidligere dokumenter - inklusive links - som beskriver Lisas indsats, idet jeg vil opfordre til at bruge de anførte links som er det mest autentiske vidnesbyrd om Lisa..

 

Fodnote Jeg vil glæde mig til den dag hvor det er oplagt at indstille personer fra etniske minoriteter med flygtningebaggrund og jeg ser da også muligheder i horisonten.

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35 , tlf 98425542, post@arnehansen.net

 

Bilag:

 

Klip fra FMF ansøgning til Det Sociale Koordinationsudvalg 13. september 2005:

 

Og til dette job har bestyrelsen i Frederikshavn Multietniske Forening stor tillid til at Lisa Sørensen vil være velegnet. Lisa Sørensen har allerede under sin korte ansættelse i Frederikshavn Multietniske Forening i første halvår af 2004 (indtil offentlige jobtræningspladser blev nedlagt) bevist, at hun kan komme i god kontakt med minoritetskvinderne i Frederikshavn og opnå deres fortrolighed og endog hengivenhed (ikke mindst for unge usikre forældreløse pigers vedkommende) Lisa Sørensen viste i høj grad sine evner til at se potentialet i de mennesker hun kommer i kontakt med og få dem sat i gang og sætte ind for at få fjernet barrierer f. eks at etablere cyklekursus.

Se gerne uddybning i bilag A.

 

………

Bilag  A.

A1. Her kan som dokumentation henvises til at aflytte udtalelser af  f.eks. Karuna Jeyaratnaganthan: http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/040624Karunaomlisasloebetraening64kbps.htm

Her skal gengives et citat fra interviewet:

”Det er første gang siden jeg kom til Danmark, at jeg har oplevet en så god og også vedvarende interesse for min psyke og fysik. Jeg har deltaget i andre aktiviteter tidligere, men Lisa hun interesserer sig også for individet, og det motiverer mig meget.

Vi har også beskæftiget os med yoga, afspænding og strækningsøvelser, og Lisa hun er god til at forklare, hvordan vores krop har gavn af disse.

Desuden har vi også haft løbeture ude i skoven. Og det har været en fantastisk oplevelse at tage ud i naturen. Vi har løbet i 45 min, men Lisa sætter et stille og roligt tempo og vi nyder det alle som et godt venindeløb.

Jeg håber at mange andre fremover også kan få gavn og glæde af de aktiviteter, som Lisa Sørensen er så god til at sætte i gang.”

Netop det at Lisa Sørensen kan bruge sine faglige kvalifikationer som idrætsleder som indgangsvinkel til at etablere den tætte personlige kontakt, som kan skaffe lydhørhed og modtagelighed var nok et afgørende punkt i Lisa Sørensens daværende succes.

 

Et andet deltagerinterview kan høres på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/040625mariasimaaziza64kbps.htm     

 

A2. Og Lisa fortæller selv:” Jeg kan også mærke at de 4 forældreløse unge piger nok har det største behov og den største tilknytning til mig….                                                                                                                                      Her kunne jeg pege på xxxxxx som jo har været med helt fra den svære Opstart. Hun har nydt løbeture, gymnastik og svømning og at kunne få en fortrolig snak med mig som voksen. og fortalte også gerne både mig og de andre om hvor meget hun skønnede på at vi havde et sammenhold.              

Hun sagde: "Lisa mit liv er blevet meget gladere efter jeg har mødt dig og vi laver idræt sammen"” Og til et medlem af FMF-bestyrelsen har xxxxxx d. 20.07.04 udtalt: ”at det var sjovt at være med, man blev glad, Lisa var som en veninde, en god person.” (citatet er fra en tidligere ansøgning til Integrationsministeriet ,

http://www.arnehansen.net/040914ansoegning-Lisa-S-i-kvinde-boerne-ungeprojekt.doc som man måtte beklage man ikke havde midler til alligevel,  (måske fordi vi søgte om hvad vi konkret så der var brug for i Frederikshavn og ikke (uærligt) tilpassede os en enkelt af  integrationsministeriets præfabrikerede projektkategorier))

(Arne Hansen)