18.07.06  Bilagsoversigt til FMFs ansøgning til NY Frederikshavn om lokalestøtte jf http://www.arnehansen.net/060718FMF+LLanssoegnlejnyfrh.htm

 

Selve ansøgningen af 18.07.06 fra Frh. Multietniske Forening om kommunal lokalestøtte

 

Bilag A om Projekt Løft Livskvalitetens aktiviteter i FMFs lokaler i Th Bergsgade 6

 

Bilag A.1. Ansøgning af 13.07.06 til Ny Frederikshavn kommune fra Lisa Sørensen leder af Løft Livskvaliteten om kommunal økonomisk støtte til fortsat brug af Th Bergsgade 6.

Jf http://www.arnehansen.net/060713lisaprojekhuslyfmftnyfrh.jpg

Bilag A.2. Løft Livskvaliteten for minoritetskvinder og – unge og bliv integreret.. d. 13.07.06 - jf  http://www.arnehansen.net/060713lisaprojekhuslyfmftnyfrhs2.jpg

Bilag A.3. Løft Livskvalitetens sommertilbud d. 12.07.06 (også opdateret under www.fmef.dk )

Bilag A.4. Foto-serie: (ikke fremsendt pr email)

Bilag A.4.1 Tandlægebesøg 2. maj i lokalerne i Th Bergsgade 6 hos Frh Multietniske Forening

Bilag A.4.2  Cykeltræning d. 4. maj 2006 på Ørnevejen skole

Bilag A.4.3. Østens mystik –Løft Livskvaliteten Tehus, smagsprøver og udstilling .d 9-10 maj 2006

Bilag A.4.4. Foredrag om etniske minoriteter på Elling skole ..

Bilag  A.4.5 Unicef-march 8.06.06,

Bilag A.4.6  Besøg i Sund By- sundhedstjek d. 19. juni 2006

Bilag A.4.7  Fotoserier fra Sommerskolens store bagedag 4. juli 2006 i Th Bergsgade 6 hos FMF, 2 ark

Bilag A.4.8. IT-begynderkursus med start d. 10. juli 2006

Bilag A.4.9. Lektiehjælp i sommerferien i Th Bergsgade 6 d. 11. juli 2006

Bilag A.4.10 Rådgivning i kontoret og  Engelsk undervisning i lokalerne i Th Bergsgade 6

Bilag A.5. Snak med elever efter deltagelse i lektiehjælp  i dansk/engelsk d. 11.07.06 ( Frh. Lokalradios Dialogprograms webside http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060711arghavan64kbps.htm )

Bilag A.6 Hala har lært at cykle..art. af Hans Christensen i Nordjyskes Frh.sektion d. 15.07.06 ( her fra http://www.fmef.dk/index4.htm#3 eller www.fmef.dk hvor Løft livskvalitetens opdaterede aktiviteter er lettilgængelige for alle på internet. Og der henvises til følgende radioindslag i FLR-Dialog med omtale af projekt Løft Livskvaliteten:

 

 

Bilag B vedr. Frederikshavn Multietniske Forenings økonomi,

Bilag B.1.  Budget for 2007 for Frh Multietniske Forenings lokaleudgifter især

Bilag B.2. Økonomiudvalgets tilsagn om 53.000 kr d. 22. august 2005, sagsnr 4210088

Bilag B.3. Nordjyske Banks brev af 2.06.06 om huslejeregulering efter nettoprisindekset ,som med en     forhøjelse til 97.899 må være en forhøjelse på 1,97%

Bilag B.4. opkrævninger fra Forsyningen på 5.470,04 for vand (809,16), varme (3244,07), Renovation (229,16), Kloak (1187,65), El 806,87+123,69 I alt for 2 mdr maj og juni 6.400,60 x 6 = 38.403,36 pr år

Bilag B.5 Regning på gebyr for brug af kommunale lokaler til sport på 10.378, af 21.04.06

Bilag B.6 FMFs årsregnskab for 2005 revideret af  Part Nord Revision (ej pr email)

Bilag B.7 Frh Multietniske Forenings ansøgning til økonomiudvalget af 4.07.05 om lokalestøtte

 

 

Bilag C. Bilag vedr. Frederikshavn Multietniske Forenings virke og aktiviteter

Bilag C.1 Den konstituerede bestyrelse i Frederikshavn Multietniske Forening valgt d. 20.05.06 (også på http://www.arnehansen.net/060520FMF-bestyrelsepr20.05.06.doc )

Bilag C.2 23.05.06 Referat fra generalforsamlingen i FMF d. 20. maj 2006 (også på http://www.arnehansen.net/060525ReferatfraFMFgeneralfors20.05.06.doc )

Bilag C.3. 20.05.06 Beretningen fra bestyrelsen i FMF for 26.04.05- 18.05.06, 9 sider (også på http://www.arnehansen.net/060622FMFbestyrelsesberetningvedt.paageneeralfors.doc

Bilag C.4 Vedtægter for Frederikshavn Multietniske Forening vedtaget på generalforsamlingen d. 22.04.2004. (også  http://www.arnehansen.net/040422FMF-vedtaegter.htm )

Bilag C.5 Se evt under www.fmef.dk og http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/

 

Bilag D vedr. Frederikshavn Lokalradios Dialog-redaktions integrationsvirksomhed jf http://www.arnehansen.net/060718bilagDFLR-Dialogs%20integrationsvirke.doc