Foretræde i Integrationsministeriet torsdag den 3. august kl.10

Fra Leif Bork Hansen bork.hansen@mail.tele.dk  

 

Hardy Hansen, formand for Foreningen Fred og Forsoning - Mandela Center Danmark, samt tidligere medlem af folketinget og SID-formand,  og jeg har anmodet om fornyet foretræde i Integrationsministeriet torsdag den 3. august kl.10 for at finde en løsning for de sultestrejkende iranene og for dem, på hvis de vegne de sultestrejker.

Med venlig hilsen Leif.

 

 

 Kanal 4 Frederiksberg lokal TV http://www.kanal-4.dk/  sender reportagen fra slotspladsen med taler af Hardy Hansen og Anne Marie Helger bl.a  torsdag aften kl. 20:00 og fredag morgen klokken 9:00.

 

Og Kanal 4 tager ind i Holberggade 6 torsdag før 10:00 venter udenfor for en kommentar efter mødet.

 

Læs i øvrigt lederen i Politiken i dag "Iranske Sten" Hvor der bl.a står": IRAN har genoptaget stening til døde for utroskab, en middelalderlig brutalitet, som landet i december 2002 gav EU et skriftligt løfte om at suspendere. Mindst seks iranske kvinder venter nu på stening. En mand og en kvinde blev stenet til døde i maj i største hemmelighed, formentlig på grund af løftet til EU. Tidligere blev alle interesserede i et lokalsamfund inviteret til at deltage som kollektive bødler…." se  http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=468536  

 

(videresendt af  Arne Hansen med tilføjelsen at man kan læse mere og følge med på http://www.arnehansen.net/index2.htm#2  og høre på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/