ERKLÆRING OM MODSTAND MOD NYE KRAV TIL STATSBORGERSKAB

 

 

 

Vi tager afstand fra de nye stramninger af reglerne for tildeling af dansk stats-borgerskab. Det er på høje tid at få såvel lovgivning som tone tilbage på et  anstændigt spor, så Danmark igen kan blive et åbent og tolerant samfund.

 

Vi mener at nye danskere, der søger dansk statsborgerskab, skal mødes med et ’Velkommen’ og ikke med stadig flere stramme krav. Vi skal sikre et rummeligt Danmark med højt til loftet til glæde for alle uanset etnisk baggrund.

 

Derfor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi opfordrer regeringen til at opgive stramningerne og gå tilbage til reglerne som gjaldt før den 8. december 2005.

 

 

 

 

Modtaget  af post@arnehansen.net fra 

 

-----Original Message-----

From: Birthe V. Samuelsen [mailto:birthev@ioc.dk]

Sent: 30. januar 2006 08:56

 

 

Kære venner,

 

Vi har forfattet en erklæring mod de nye regler for dansk statsborgerskab, den er vedhæftet mailen. Den skal indrykkes i Jyllandsposten og evt. Metroxpress som annonce - underskrivere får partiets / organisationens navn i annoncen, men vi kan ikke påtage os at indrykke personnavne.

 

Vi vil appellere til jer om at udbrede erklæringen inden for jeres organisation og til alle jeres kontakter. I første omgang vil vi gerne have en tilbagemelding om, hvorvidt I vil  deltage og med hvilket beløb.

 

Ønsket er, at vi indsamler tilstrækkeligt med penge til en halv side i Jyllandsposten + en side i Metroxpress; men måske må vi nøjes med 1/4 side i Jyllandsposten. Overskydende beløb, der ikke anvendes til annoncen doneres til:

 

RCT (Rehabiliterings- og Forskningscenteret for Torturofre)

Borgergade 13

1300 Kbh. K

 

Den endelige annonce vil være i et smukt og iøjnefaldende layout, men det er ikke færdigt endnu.

 

Med venlig hilsen

 

Komiteen mod stramningerne af statsborgerskabsreglerne

 

v. Mette Jacobsen

meja@ioc.dk

 

og Birthe V Samuelsen

birthev@ioc.dk

38158556 / 40256849

Sprogcenter IA