Landshøring om fremmedangst, flygtninges vilkår og asyl-lotteriet

 

 den 24. – 25 marts 2006 på Brandbjerg Højskole -  med tilmelding senest 15. marts

 

NB opdateret d. 11.03.06 med mere præcist program med vægtning af et fremtidigt ”fællesinitiativ” – koordinerende paraply?

 

                Fredag den 24. marts

 

kl. 14.30- 15.00                  Ankomst og indkvartering

kl. 15.00-15.30                   Velkomst og præsentation

                                            Kaffe i kantinen

 

kl. 15.30-16.20                   Foredrag

                                            Biskop Kjeld Holm: Angst og mod

 

kl. 16.30-18.00                   Morten Kjærum: Kort historisk rids over dansk udlændingelovgivning  fra 1983.

                                            Oplæg i øvrigt ved:

                                            Forfatteren Stig Dalager,

læge og psyk. Bente Rich,

                                            advokat Bjarne Overmark,

                                            et medlem Folketingets opposition

                                            Cases: Menneskeskæbner i klemme

 

kl. 18.00-19.00                   Aftensmad

 

kl. 19.30-21.00                   Diskussion i grupper

                                            Erfaringsudveksling, fælles tiltag,

                                            fælles platform

21.00-  ??                           Cafe med underholdning.

                                            Sergio  Marini fra Emigrantspor synger og spiller

                                            oplæsning Stig Dalager

                                           

 

 

Lørdag den 25. marts

 

kl. 8.00-8.30                       Morgenmad

 

kl. 9.30-10.00                     Oplæg til workshops

 

kl. 10.15-11.25                   Workshops:

                  Et fremtidigt” fællesinitiativ” – organisation og arbejdsgrundlag.(se oplæg nederst)

                        Traumatisering og asylcentre (v.psyk. Annemarie Gottlieb & psyk. Bente Rich)

                        Sprogcentre, integration og arbejdsmarked (v. sproglærer            Britt Lægsgaard)

                        Hvad er vi oppe imod i juraen? (v. advokaterne Anne Land og Hans Boserup)

 Events- idebank (v. journalist Kjeld Pries)

 

kl. 11.30-12.50                   Diskussion i plenum, fremlæggelse af forslag til vedtagelse, fælleserklæringer og arbejdsplaner

 

kl. 13.00-13.50                   Middag

 

kl. 14.00-14.30                   Oplæg til høring

 

kl. 14.30-16.00                   Offentlig høring

ordstyrer Henrik Rosager, Center for Konfliktløsning.

I panelet: prof. dr.teol Svend Andersen, forfatteren Stig Dalager, psyk. Bente Rich, advokat Hans Boserup og  læge Anne Nielsen

 

                                            Kaffe

 

kl. 16.00-16.30                   Afrunding og afrejse

 

PS Pr 11. marts er det især ønskeligt med flere tilmeldinger af ildsjæle der aktuelt arbejder med at hjælpe flygtninge med asylsager og andre problemer med udlændingemyndighederne - og således at alle aktive  flygtningevennegrupper og netværk i Danmark er repræsenteret  for at kunne opbygge et effektivt koordinerende flygtningehjælper-netværk (men med bevarelse af de nuværende gruppers identitet og selvstændighed.)

munde ud i et konkret forarbejde til et arbejdsfællesskab.

 
NB. DET VIL VÆRE MULIGT KUN AT DELTAGE I DEN ENE AF DAGENE
 
Kære alle sammen.
 
Dette var  indbydelsen til Landshøring på Brandbjerg Højskole. Den må gerne videresendes til nogle, I mener vil være interesserede i det fælles formål.
Baggrunden for landshøringen er de senere års udvikling for vort land:
Stadig større polarisering, stadig mere fremmedangst, vrede og fordomme fra både "os", danskere, og "de andre", fremmede. Regningen herfor betaler især flygtninge og asylansøgere. De mange sørgelige udvisningssager, "nitterne" i "asyl-lotteriet", og den seneste tids hetz og frygt får os til at kalde til landshøring med forudgående oplæg og diskussion.
 
Høringen planlægges af "Præsteinitiativet 2005-06" . Vi har kontakt til andre faggrupper og græsrodsbevægelser, der har meldt sig med kritik af udviklingen i vores holdning til fremmede, herunder særlig problemer i asylreglerne. Vi forventer, at mange forskellige grupper og enkeltpersoner vil deltage i arrangementet.
Blandt deltagerne vil være advokater, journalister, læger, lærere, psykiatere, psykologer, socialarbejdere, teologer og præster samt repræsentanter fra lokale og regionale grupper.
 
 
Høringen vil finde sted på Brandbjerg Højskole v. Vejle
Fredag den 24.- lørdag den 25. marts 2006
Se skolens adresse nedenfor!
 
Arrangementet begynder fredag eftermiddag med foredrag, oplæg og gruppedrøftelser, hvor de enkelte grupper kan belyse deres erfaringer med asylansøgeres vanskeligheder og bud på, hvorledes de kan afhjælpes. Det skal drøftes, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for en ændring af flygtninges vilkår i Danmark og genskabe en praksis, der bygger på humanitære værdier. Lørdag foregår den egentlige offentlige høring, hvortil pressen er indbudt. 
 
 
Blandt mange stikord kan nævnes:
               Polarisering og marginalisering
               Samtale og debattone
               Torturofre og Post Traumatisk Stress Syndrom
               Mulighed for(eller mangel på) humanitært ophold
               Hjemsted i farlige lande og farlige områder, herunder krigszoner
               Udvist - og hvad så? ulovligt ophold uden lægehjælp!
               Tvangsskilsmisser
               Usikkerhed om det retlige grundlag (lovens mange mulige udlægninger)
               24-årsreglen og tilknytningskravet anvendt på flygtninge
               Nedskæringer på sprogundervisningen
               De nye krav til statsborgerskab
               Ytringspligt
               Fælles fodslag
 
Det vil glæde os, om du trods den korte frist vil deltage og delagtiggøre andre i din viden på området! Hvis du er med på arbejdet for et fortsat samarbejde på fælles platform, bedes du tage forslag med til fælles formål. Jo enklere og kortere, jo bedre!
 
Da vi og denne høring ikke er på finansloven, må vi forudse, at alle deltagere selv skal betale for deltagelsen. Høringen udgør til gengæld et stykke arbejde, der kan komme mange mennesker til gavn, der nu kommer i klemme i "Asyl-lotteriet".
 
Brandbjerg Højskole vil sørge for måltider og indkvartering (på dobbeltværelser) fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Vi har fået en specialpris, som er vi nødt til at bede jer om at betale selv. I prisen er ikke inkluderet drikkevarer til måltiderne. Nogle enkeltværelser kan stilles til rådighed mod en beskeden ekstrabetaling. 
Pris for fredag-lørdag, måltider og overnatning:      kr. 500
Pris for kun fredag                                                kr. 152
Pris for kun lørdag                                                kr. 197
 

NB. DET VIL ALTSÅ VÆRE MULIGT KUN AT DELTAGE I DEN ENE AF DAGENE

 
Ved tilmelding indbetales beløbet på "Præsteinitiativets" konto i 
Sparekassen Kronjylland, Assens Afdeling, 9550 Mariager
reg. nr.  9322  konto-nr. 000 33 324 62
 
Husk at angive navn ved betaling af beløbet! 
Hvis din betaling indløber sent, husk da at tage kvittering med til høringen.
 
Brandbjerg Højskoles adresse: Brandbjergvej 12,  7300 Jelling
 
Kørselsvejledning kan tilsendes.
 
Tilmelding til Bodil Hindsholm Hansen, Udbyneder Præstegård, 8970 Havndal, 
tlf. 86 47 02 25, e-mail: bhh@km.dk
Angiv venligst på tilmeldingen postadresse og tlf.-nr., e-mail adresse. Profession og gerne relation til flygtningearbejdet (f.eks. medlem af netværk, forening eller støttegruppe)
 

Nogle af jer har fået denne indbydelse tidligere men:

Selvom der nu er 55 tilmeldte, så er  der STADIG PLADS TIL FLERE OG DET ER AFGØRENDE AT VI BLIVER ET BREDT FORUM FOR AT NÅ ET GODT RESULTAT

 

Så hvis du endnu ikke har fået en påtænkt tilmelding afsted så kan det stadig nås

.

NB: Af hensyn til det praktiske arrangement skal vi have tilmelding senest den 15. marts
 
"Præsteinitiativet 2005/06"
Helle Myken, 
Knud-Erik Lægsgaard, 
Bodil Hindsholm Hansen
 

Som nævnt er det pr 11. marts  især ønskeligt med flere tilmeldinger af  ildsjæle der aktuelt arbejder med at hjælpe flygtninge med asylsager og andre problemer med udlændingemyndighederne - og således at alle aktive  flygtningevennegrupper og netværk i Danmark er repræsenteret  for at kunne opbygge et effektivt koordinerende flygtningehjælper-netværk. (Altså opbygge et  arbejdsfællesskab, men med bevarelse af de nuværende gruppers identitet og selvstændighed.)

munde ud i et konkret forarbejde til et arbejdsfællesskab.

 

Det kunne også være ønskeligt med deltagelse fra erfarne politifolk og embedsfolk i øvrigt fra den statslige og kommunale administration af  den stramme flygtningepolitik som er blevet engageret i flygtningenes situation - og ikke mindst asylmodtagere som nu er engageret i at hjælpe andre asylsøgere, og asylsøgere som har muligheden?.

Men alle ildsjæle engageret i asyl- og flygtningearbejde  både fra organiserede grupper som enkeltpersoner er velkomne til at melde sig og altså senest d. 15. marts

 
(lagt på af Arne Hansen d. 11. marts efter aftale med Bodil Hindsholm.)
 
 
Oplæg til arbejdet i workshoppen 
Et fremtidigt” fællesinitiativ” – organisation og arbejdsgrundlag. 
lørdag formiddag d. 25. marts 
 
D. 7. marts 2006
 
Kære tilmeldte eller interesserede i høringen på Brandbjerg Højskole den 24.-25.marts
 
Siden vi begyndte arbejdet med at tilrettelægge høringen på Brandbjerg Højskole, er ønsket om, at 2-dages-arrangementet skal munde ud i et konkret forarbejde til et arbejdsfællesskab blevet udtalt stærkt fra forskellig side.
Dette vil komme til at præge lørdagens workshops, plenum og den afsluttende offentlige høring.
 
Som afsæt for dette arbejde sender planlægningsgruppen fra "Præsteinitiativet" hermed et forslag ud. Det er tænkt som et diskussionsoplæg og har i høj grad foreløbighedens præg. Lørdagens diskussioner kan ændre meget i dette udspil, men vi håber, de vil have et konkret og konstruktivt resultat.
 
Hvis modtageren af dette oplæg er kontaktperson for flere andre, skal jeg bede om, at dette videresendes.
 
Med venlig hilsen    Bodil Hindsholm Hansen
 
 
"Præsteinitiativets" arbejdsgruppe
                                                                            
Forslag til organisationsform og arbejdsgrundlag for en fremtidig fælles platform,
arbejdstitel: "Fællesinitiativet"
 
 
1. 
Navn
Vi skal finde et godt navn for "fællesinitiativet"
Forslag fra os:
               "Folkeinitiativet" (eks. Folkeinitiativet for anstændig (eller human) flygtningepolitik)
               "Folk og Flygtninge" 
Foreslået i øvrigt har været "Tolerancebevægelsen",  "Fællesskabet"
Der kommer formentlig et slående godt forslag til "fællesinitiativet"s navn
 
2.
Organisationsform
Vi foreslår at, "fællesinitiativet" er organiseret som et it-netværk med en fælles hjemmeside og  indbyrdes samarbejde mellem eksisterende foreninger, netværk, grupper og enkeltpersoner. 
Alle foreninger, netværk og grupper beholder deres selvstændige profil, arbejdsform og organisation.
Nærmere om organisationsformen, f.eks. talsmand/-mænd, styregruppe, kontaktpersoner må drøftes på høringsarrangementet på Brandbjerg Højskole.  
Der modtages med taknemmelighed forslag dertil!
 
3.
Økonomi
Vores forslag:
Til driften opkræves et årligt bidrag på min. ...kr. pr enkeltmedlem og ...kr. pr. netværk eller forening. Der søges derudover støtte i fonde m.v. til ansættelse af lønnet arbejdskraft.
 
 
4.
Hvem kan optages?
Alle foreninger, netværk, grupper og enkeltpersoner, der kan tilslutte sig "fællesinitiativets" målsætning, kan optages.
 
5.
Det praktiske arbejde
Det praktiske arbejde former sig efter den enkelte forenings, gruppes eller netværks principper.
Grupperne støtter, hjælper, informerer og inspirerer hinanden gensidigt gennem det interne netværk såvel som gennem arrangementer og aktioner.
 
6.
Målsætning
Meget løseligt skitseret lyder vore forslag:
"Fællesinitiativets" formål er at arbejde for en ændring af den danske flygtningepolitik, så landet atter har en human flygtningepolitik og at arbejde for en holdningsændring, så mennesker af anden herkomst ikke behandles ringere end danskere.
 
Forfulgte må ikke udvises  fra Danmark, men skal have asyl:
Dvs. mennesker, der er flygtet fra forfølgelse på grund af 
etnisk tilhørsforhold,
politisk overbevisning,
religiøst tilhørsforhold,
køn og social gruppe
krig, borgerkrig eller borgerkrigslignende  tilstande
 
Familier til flygtninge må ikke splittes ad ved udvisning fra Danmark, og der skal indføres et særligt hensyn til børnene.
 
Ved alvorlig sygdom, hvor der ikke foreligger asylgrundlag, skal en læge vurdere sygdommens alvor og konsekvenserne ved ophør af behandling. Er sygdommen livstruende eller vil behandlingsophør medføre handikap for den syge, skal der gives humanitært ophold.
 
Sagsbehandlingstiden fra ansøgningens indgivelse til afgørelsen må være til max. 1 år.
Overskrider udlændingemyndighederne denne frist, eller begås der andre graverende fejl, skal der gives adgang til asyl.
Flygtninge, hvis sager har trukket ud i årevis på grund af afslag og genoptagelse, skal nu tildeles asyl eller humanitært ophold. Årelang uvished er umenneskelig og stærkt nedbrydende.
 
Asylcentrene skal nedlægges.
Asylansøgere skal have tilbudt en midlertidig bolig og have mulighed for at arbejde. Børnene skal have ret til undervisning i dansk skole, ligesom alle voksne skal have tilbud om intensivt kursus i dansk sprog og danske forhold. Det vil lette den senere integration.
Alle asylansøgere skal modtages med et sundhedstjek (med inddragelse af tropesygdomme, tb og andre smitsomme sygdomme). Torturofre skal tilbydes behandling for såvel fysiske som psykiske sygdomme og mén.
 
Vedr. muligheden for at erhverve dansk indfødsret: 
Der skal stilles krav om danskkundskaber på niveau med "Dansk 2". 
Der skal være mulighed for dispensation fra krav til dansk sprog og kultur for flygtninge med traumer efter f.eks. krig eller tortur (PTSD).
 
 
I al foreløbighed
 
Bodil Hindsholm Hansen, "Præsteinitiativet"