21.02.06  Annoncekampagne med de seneste stramninger i reglerne for at opnå dansk statsborgerskab:

 

ERKLÆRING OM MODSTAND MOD NYE KRAV TIL STATSBORGERSKAB

 

Vi tager afstand fra de nye stramninger af reglerne for tildeling af dansk stats-borgerskab. Det er på høje tid at få såvel lovgivning som menneskesyn tilbage på et  anstændigt spor, så Danmark igen kan blive et åbent og tolerant samfund.

 

Vi mener at nye danskere, der søger dansk statsborgerskab, skal mødes med et ’Velkommen’ og ikke med stadig flere stramme krav. Vi skal sikre et rummeligt Danmark med højt til loftet til glæde for alle uanset etnisk baggrund.

 

Derfor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi opfordrer regeringen til at opgive stramningerne.

 

 

Kære venner

 

Vi har tidligere henvendt os om en annoncekampagne med de seneste stramninger i reglerne for at opnå dansk statsborgerskab, jævnfør TV-avisen i søndags (DR1 d. 19.02 kl. 21.00)

Annoncen indrykkes i Berlingske Tidende d. 31. marts. Vi har tilsagn på op mod 20.000 kr, hvilket svarer til minimumbeløbet, så vi er sikre på, at kampagnen bliver til noget.  Jo flere penge, desto større annonce.

 

Et evt. overskud går som tidligere meddelt til RCT. (Forsknings- og rehabiliteringscenteret for torturofre)

 

Beløb indsættes på konto nr:  6448-270-317 i Nordea reg. nr.  2137 og mail tilsagnet til komiteen, så vi er sikre på at jeres organisations navn kommer med.

 

 

Med venlig hilsen

 

Komiteen mod stramningerne af statsborgerskabsreglerne

 

v. Mette Jacobsen

meja@ioc.dk

 

og Birthe V Samuelsen

birthev@ioc.dk

38158556 / 40256849

Sprogcenter IA