På Frederikshavn Multietniske Forenings vegne er jeg glad for at vi kan give husrum til integrationsrådets prisfest for Lisa Sørensen som vi også er glade for får integrationsprisen som hun efter vores mening helt har fortjent

 

Medlemmerne af Multietnisk Forening vil også gerne udtrykke sin tak til integrationsrådets enstemmige beslutning om at støtte til at multietnisk Forening igen skulle have lokaler. Og vi takker Frederikshavn kommunes økonomiudvalg for det økonomiske tilskud så vi blev i stand til at leje disse centralt beliggende lokaler.

 

Derfor beder bestyrelsen for Frh Multietniske Forening nu alle etniske minoriteter i vores nye storkommune der også omfatter sæby og Skagen om at komme og bruge vore lokaler enten ved at deltage i Lisas kvinde-ungeprojekt der starter 1 april  og altså ikke er en aprilnar

eller ved at blive medlem i Frh multietniske Forening. Det er afgørende for at vi fortsat kan få kommunalt tilskud.

 

Jeg har lagt en liste interesserede kan skrive sig på og her kan man også læse hvad årskontingentet er .

 

Til slut vil vi byde Lisa velkommen til at genoptage samarbejdet som vi tdiligere har været så glade for .

 

Jeg vil opfordre interesserede til at gå ind på Frederikshavn Lokalradios Dialogredaktions hjemmeside www.arnehanen.net/dialog og lytte til lisas fortælling om sit engagement i det nu så nødvendige integrationsarbejde for at få vores fælles danske samfund tila t hænge sammen så vil alle kan trives i fællesskab. Netop i dag fik jeg en email om en forsoningsmøde i Aalborg arrangeret af  de politiske partier fra partiet Venstre og alle øvrige venstre-over.

 

Til lykke Lisa

 

Medlemmer på SU eller arbejdsløse           50 kr.  om året

Enkeltmedlemmer i arbejde                        100 kr. om året

Familier inklusive børn under 18 år             150 kr. om året

 

Arne tlf 98425542   post@arnehansen.net

 

Læs forslagsstillerens begrundelsen for at Lisa skulle have integrationsprisen på http://www.arnehansen.net/051107forslaglisashaintegrationspris.htm

 

Hør taler og musik fra Integrationsrådets prisfest for Lisa Sørensen på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060303lisasprisfest64kbps.htm