TALE VED FREDERIKSHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPRISUDDELING 3. MARTS 2006

TIL LISA SØRENSEN

 

I aften er det 3. gang Frederikshavn Kommunes integrationspris uddeles, og uden at forklejne de to tidligere vil jeg mene, at baggrunden for dette års integrationsprisuddeling er helt speciel.

 

Ude i verden raser muslimer mod Danmark. Det samfund, som for 10 år siden blev anset for at  være et af gæstfrihedens, tolerancens og humanismens fædrelande, er nu blevet symbolet på Vestens hovmod, arrogance, nedladenhed og undertrykkelse af mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk.

 

For en overfladisk betragtning ser det ud, som om hadet mod Danmark udspringer af en serie tegninger, men man skal ikke tage fejl: Danmarks renommé – såvel i dele af den vestlige verden  som i den muslimske – har de sidste 5 år været på retur. Diplomater, erhvervsfolk, studerende med stipendiater i udlandet, rygsæksturister og andre, der har hele verden som deres arena, har længe berettet om den kritiske indstilling til den danske flygtninge/indvandrer-politik, de mødes med, når de bevæger sig rundt – også i os venligtsindede lande.

 

Hvordan er det kommet dertil, at man kan være flov over at være dansk og ikke længere er stolt af sin nationale identitet?

 

Jeg er ikke i tvivl.

 

 De seneste 5 år har  den førte politik i det her land systematisk forringet vilkårene for udlændinge, og debatklimaet har været forpestet af politiske partiers og mediers vedholdende og  unuancerede angreb på mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk. Den bestandige formidling af negative historier om etniske minoriteter har bidraget til at gøre en alt for stor del af den danske befolkning fremmedfjendsk – og de stramninger, som et folketingsflertal har gennemført de seneste år, er tilsyneladende skruen uden ende. Og selv nu, hvor hele verden  har fået øje på Danmark som et fremmedkritisk samfund, fortsætter folketingsflertallet uanfægtet sine bestræbelser på at gøre tilværelsen så besværlig for de etniske minoriteter som muligt. Senest er der  stillet forslag om at stramme betingelserne for at få statsborgerskab. Det vil fremover kræve noget, der minder om en studentereksamen  at få adgang til den sikreste vej til integration: at få dansk statsborgerskab og dermed ret til at vælge og stille op til Folketinget. Selv folk, der har været udsat for tortur, skal igennem eksamensmøllen for at blive fuldt integreret og anerkendt som statsborger. Forstå det, hvem der kan!

 

Set i det lys er det ikke så sært, at  Danmark har mistet sin uskyld og nu bliver set på med måbende og kritiske øjne ude i den store verden.

 

Integrationsrådet i Fr.havn kan ikke mildne det uvejr, Danmark for tiden er kastet ud i på globalt plan. Men vi kan yde vores beskedne bidrag til, at luften for de etniske minoriteter i vores egn af landet mildnes. Til den ende har vi i Integrationsrådet bl.a. etableret en integrationspris, med hvilken vi gerne vil anerkende (citat)

 

” særlige initiativer, som sigter mod at styrke integrationen af etniske minoriteter i det frederikshavnske lokalsamfund og styrke ligestillingen mellem gammeldanskere og nydanskere.”

 

2005- prisen går til Lisa Sørensen i respekt for det kolossale og prisværdige arbejde, hun har ydet bl.a. i FMF (Frederikshavn Multietniske Forening) og FFK (Frederikshavn Firma Klubber).

 

Lisa Sørensen har i sit integrationsarbejde særligt haft fokus på kvinder. Gennem sit utrættelige virke har hun ikke blot ydet sit bidrag til etnisk ligestilling, men især forfægtet minoritetskvinders ret til et udadvendt og aktivt liv og haft et fint blik for de menneskelige ressourcer, der her kan frigøres til integrationens og samfundets bedste. Den kontakt og den fortrolighed, som Lisa Sørensen har skabt til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk – og her tænker jeg ikke mindst på de unge, usikre, forældreløse piger, hun har taget sig af – afslører en evne til at se potentialet i alle de mennesker, hun omgås. Jeg vil gerne citere fra en af de kvinder, Lisa har haft på sit hold

 

”Det er første gang, siden jeg kom til Danmark, at jeg har oplevet en så god og vedvarende interesse for min psyke og fysik. Jeg har deltaget i andre aktiviteter tidligere, men Lisa interesserer sig også for individet, og det motiverer mig meget.”

 

Og en af de forældreløse piger skønnede på Lisa ved at udtale:

 

                      ”Efter jeg har mødt Lisa, og vi laver idræt sammen, er mit liv blevet gladere. ..

                      Lisa var som en veninde, en god person”

 

Netop det forhold, at Lisa Sørensen evner at benytte sine faglige kvalifikationer som idrætslærer  og idrætsleder som indgangsvinkel til at etablere den tætte, personlige kontakt, som kan skaffe lydhørhed og modtagelighed i forhold  til kvinderne og pigerne, er formentlig den afgørende nøgle til forståelsen af, hvorfor hun har så stor succes med integrationsarbejdet.

 

En anden nøgle til forståelsen af Lisa Sørensens succes som integrator er hendes evne til at arbejde sammen med andre organisationer og mennesker. I flæng kan jeg  - udover FMF og FFK – nævne, SIFK, FUF, det kommunale system og ikke mindst Røde Kors.

 

Og netop her hos Frederikshavn Multietniske Forening i de nye lokaler i Th Bergsgade 6 skal Lisa Sørensen nu fra 1. april til igen at samarbejde med FMF i et nyt projekt, som FMF har fået EU-tilskud til, og som handler om at løfte livskvaliteten for nydanskere gennem idræt, sund kost, familiedage og at hjælpe dem med ansøgninger til arbejdsmarkedet, udannelser m.v.  Som tidligere nævnt er det især kvinder, projektet henvender sig til, og som jeg har forstået det, er det geniale, at Lisa og hendes projektassistent får såvel mødrene som deres døtre som målgruppe, hvorved døtrene kan fungere som tolke over for minoritetskvinderne. Genialt! Flere fluer slås derved med et smæk .

 

På Integrationsrådets vegne vil jer gerne ønske dig alt mulig held med dit nye projekt, som starter til april. Jeg er overbevist om, at det nok skal lykkes.

 

Kære Lisa Sørensen.

 

I min research til talen her i aften er jeg stødt på så mange komplimenter og roser til dig, at det er mig en stor fornøjelse at kunne overrække dig integrationsprisen i år. Og med den indsats, du har ydet, og den indsats, du fremover kommer til at yde for at fremme integrationen af etniske minoriteter og styrke ligestillingen mellem gammeldanskere og nydanskere, ser jeg et lys i det øjeblikkelige mørke, der har sænket sig over Danmark, og som nogen ser som et sammenstød mellem civilisationer.

 

Din indsats kan bidrage til, at vi får vendt sammenstødet til samarbejde mellem og respekt for forskellige kulturer.

 

Tak for indsatsen – og til lykke med prisen.

 

Og tak til Multietnisk Forening, som lægger lokaler til festen her i aften.

 

 

 

Paul Rode Andersen

Medlem af Integrationsrådet i Frederikshavn

 

Paul Rode Andersen er næstformand for Integrationsrådet og er udpeget af byrådet som byrådsmedlem (SF) (og for øvrigt også valgt for SF til Forberedelsesudvalget i Ny Frederikshavn Kommune (Nuv. Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner)

pra@frederikshavn.dk

 

Interesserede kan høre denne og  andre taler ved Frederikshavn Integrationsråds prisoverrækkelse til Lisa Sørensen samt billeder derfra på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060303lisasprisfest64kbps.htm