Læserbrev – sendt til Dagbladet Information d. 28.03.06 men afvist

Khader-myten vokser i mediernes selvsving

 

"Khadar er en mediedarling" Udtaler Pia Kjærsgaaard ifølge Information tirsdag d. 28. marts.

Jeg er for en gangs skyld enig med Pia, men så er det også stort set slut med at være enig med artiklen "En hel nations forhåbninger", som skal bære Informations forside med kæmpebilledet af Khader med teksten "foreneren og brobyggeren mellem dem og os".

 

Hvorfor "googler" I bare og interviewer de "kommunikationseksperter" der er kloge på alting - uanset om de kender noget til substansen -  samt Khaders venner..

Hvorfor spørger I ikke flygtningevenner og flygtninge om Khaders flygtningepolitiske troværdighed? Eller spørger de moderate muslimske dialog-grupperinger som i årevis har arbejdet målbevidst på at forene islam og demokrati, men som Khader vist for en stor del fik udrenset fra indflydelse i det Radikale Venstre? Og kan det tænkes at mange som har fulgt med kan huske Khaders initiativ og støtte til  starthjælpens forløber under den forrige regering, integrationsydelsen?

 

Er det virkelig "en forener og brobygger mellem "dem og "os"" der som leder af en helt ny gruppe lader sig misbruge af Fogh  til at stille op til at være de gode assimilerede muslimer( contra de øvrige onde) der bliver taget til nåde og accepterer at være de eneste der bliver inviteret til møde med statsministeren og priviligeret med økonomisk støtte  og åbenbart accepterer Foghs og Asger Aamunds "del og hersk" politik.

Demokratiske Muslimers støtteforenings formand  Aamunds foreslår jo at erhvervslivet skal favorisere medlemmer af demokratiske muslimer i deres ansættelser, som om vi levede i en sovjetrepublik.

Og Khader  fremturer åbenbart i fejlen og kampen for sine privilegier - senest ved at sige nej til Kamal Qureshis forslag om at de 3 folketingsmedlemmerne med minoritetsbaggrund skulle mødes og snakke tingene igennem før Foghs næste møde med en bredere kreds af minoritetstalsmænd

 

Hvis I havde spurgt Kamal Qureshi så ville I få at vide at han arbejdede som konstruktiv brobygger i "familien" sammen med blandt andet nogle af erhvervsfolkene i det der nu er blevet til det prisværdige internationale samarbejde Co-Existence of Civilizations - alt imedens "mediedarlingen" Khader havde travlt med offentligt og enevældigt at ekskludere et medlem af Demokratiske Muslimer eller nedværdigelse til  mundhuggeri med Abu Laban - og senest lavet et opreklameret  forsvindingsnummer på en dyster baggrund. Men alt sammen da meget billig medie-underholdning .

Med venlig hilsen

Arne Hansen,

Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn, post@arnehansen.net