Videresendt – fra Ulla:

 

Irak - FOLKEMORD PÅ FULD HØJDE MED HITLER OG ANDRE KRIGSFORBRYDERE

 

Fra Ulla Roder <b_u_r_2003@yahoo.dk>

 

En video

 

http://informationclearinghouse.info/article12443.htm

 

 

Enhver kastet bombe, enhver affyret kugle i denne terrorkrigs navn skal produceres et eller andet sted;

 

 Og hvor end dette sted er, kan der rejses modstand.

 

 

 

Støt Kvinder for Freds netværkets arbejde. Få tilsendt 'Køkkenrullen'  - Giro 5 71 87 08 - kr. 150,-. Udkommer 10 gange årligt.

Kvinder for Fred v/Anita Petersen, Svend Trøsts Vej 5, 1. 1912 Frederiksberg.

----------------------------------------------------------------------------

 

Spontan kommentar af Arne Hansen:

Videresendt mail. Mail tilbage hvis var uønsket . Aht autenticiteten videresendes e-mails normalt uden redaktionelle indgreb og det gælder også overskriften, idet den  viser noget om hvad afsenderen ser som det væsentlige og hvilke tanker om og referencer til den aktuelle offentlige diskurs der har motiveret til den politiske  handling at deltage i debatten.

 

Og set i den aktuelle debat om ytringsfrihedens grænser, hvor forhånelse af mindretals religiøse følelser åbenbart er blevet acceptabelt hos de "toneangivende" , så må de store tilhængere heraf  herunder Fogh vel kunne tåle relevant kritik..

 

I den aktuelle sag hvor en flygtningeadvokat i et lidt skingert og enkelt billedsprog har sammenlignet Foghs integrationsmøder med muslimer med  at Hitler holdt møde med jødeorganisationer...  , så vil de fleste vel umiddelbart tænke at det er for overdrevet selvom overdrivelse kan fremme forståelsen og vel er et ret anerkendt pædagogisk princip.

 

Men set i lyset af en flygtningeadvokats og frivillige flygtningerådgiveres erfaringer og nyligt et par tusinde læger, præster psykologers protester ud fra samme bitre erfaringer med det inhumane danske asylpolitik som med åbne øjne udviser til (højrisiko for) tortur og død og så de nedenstående reaktioner og eksempler fra det danske samund så får man mere forståelse for at nogen i et øjebliks desperation kan kan gribe til slige sammenligninger.

 

- 1. For der er ingen i Folketinget der i den anledning (vist) har forsøgt sig med konkrete forslag til lempelser endsige stillet en mistillidsdagsorden i folketinget for at få væltet Fogh

 

- 2. og med de danske mainstream mediers generelle ligegyldighed overfor regeringens stadig mere inhumane asylpolitik ja ordet flygtninge er nærmest forsvundet fra medierens sprogbrug. Oftest er fungere medierne som  mikrofonstativ for Foghs fæller som nu i aftes i DRs radioens p1- telefonprogram radioprofilen (fter Tv-profilen), hvor Pia Kjærsgaard uimodsagt af Tv-avisens journalist Tina Gøtche fik lov til endnu engang at fordreje FN-generalsekretærens udtalelse d. 26.02.06 i Doha i Qatar jf. http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=1936

 

"In truth, the present conflicts and misunderstandings probably have more to

do with proximity than with distance. The offensive caricatures of the

Prophet Muhammad were first published in a European country which has

recently acquired a significant Muslim population, and is not yet sure how

to adjust to it. And some of the strongest reactions ­ perhaps especially

the more violent ones ­ have been seen in Muslim countries where many people

feel themselves the victims of excessive Western influence or interference."

 

(fordreje) til at FNs generalsekretær har udtalt, at vi danskere skal tilpasse os muslimerne. Hvorimod alle, der gør sig den ulejlighed at læse den engelsksprogede kilde ovenfor nok vil mene skal forstås som tilpasning til situationen og her som med min danskfødte norske ven Henrik Brobergs ord  :"Det er helt tydelig for mig at Kofi Annan på en ytterst forsiktig men

samtidig reflektert måte snakker om at Danmark ennå ikke har klart å

tilpasse seg SITUASJONEN at landet i det siste har fått en betydelig

muslimsk befolkning."

 

D. 2.03.06 videresendte jeg Henrik Brobergs korrektion til alle danske medier, og da havde andre allerede lagt indlæg på DRs hjemmeside. Imidlertid fortsætter  danske medier uantastet kanoniseringen af Dansk Folkepartis hatespeech-oversættelse, og altså senest d. 22.03.06 i DR.

 

-  3. Og da Udlændingestyrelsen nu endelig er blevet kritiseret fra alle sider pga. statsrevisorernes rapport, - men uden at jeg har endnu har set  et ord om kritik af asylsagsbehandlingen som sådan (selv om vi er mange der har råbt op i henved 20 år) - samtidigt med at den formastelige asyladvokat med den billedlige sammenligning mellem Fogh og Hitler - sammen med  alle der kan mistænkes for på et eller andet tidspunkt at have tænkt samme tanker , - bliver kritiseret af de ramte og Foghs villige redskaber som f.eks advokatrådet der er repræsenteret i Flygtningenævnet - og velvilligt viderebragt af medierne.

 

Det viser at ikke engang den tænkte sammenligning af Foghs og Hitlers inhumane handlinger kan få journalisterne/redaktionssekretærerne til at spærre øjnene  op og kigge efter  eller efterlyse en sammenhæng mellem flygtningeadvokatformandens skingre anklage mod Danmarks mægtigste mand og så en autoritativ sønderlemmende kritik af Foghs   Udlændingestyrelse, (som han jo straks i 2001 satte sin superminister Haarder i spidsen for - og dermed fik den veldokumenterede Askan-sagen på sin samvittighed)

 

Men hvor længe skal Pia Kjærsgaards inhumane fremmedfjendske diskurs styre medierne og dette land?

 

Ja så må det i et demokrati være borgernes pligt at prøve at gå ind og blande sig for at prøve at nuancere debatten ved tilføje manglende aspekter (her Foghs angrebskrig) i Fogh-Hitler-diskussionen og komme den svagest stillede til hjælp! Derfor lader jeg e-mailens overskrift der nævner Hitler stå uændret  i den nuancerede diskussions og ytringsfriheds navn.

 

- 4. For få dage siden - og inden flygtningeadvokatens allegori - blev jeg af en flygtningedreng fra et muslimsk land spurgt efter litteratur til en opgave han ville skrive om "oppositionen imod Hitler". Jeg spurgte ikke om motivationen, men nu efter Hitler-balladen er jeg blevet nysgerrig. Hvad kan eutanasi give associationer til i hans hoved hvis han havde fulgt med i debatten om traumatiserede flygtninges fratagelse af  ret til statsborgerskab? Og hvilke dagblade kunne Goebbels antijødiske retorik få ham til at tænke på hvis han havde kunnet klare at læse dem?

OG hvis han havde fulgt debatten om de stadig skrappere antiterrorloves krænkelser af privatlivet fred og mistænkeliggørelse af alle demokratiske politiske aktivister i og med efterretningstjenesters adgang til at tjekke al elektronisk kommunikation - og han nu følger Venstres Irene Simonsens anklager mod ikke blot Anders Chr. Jensens sammenligning med Hitler men også anklager både SF og de 12 forfatteres udtalelser fra før jul, ville han så ikke som muslim blive bange for at skrive om Hitler af frygt for at komme i efterretningstjenestens søgelys og om ikke før så når han læser om Gestapos metoder. Og han ville måske  fortryde at han skrev om oplysninger om oppositionen imod Hitler i en e-mail til mig.

Og han vil måske blive meget sur på en dansker som mig der kan bringe ham i efterretningstjenestes søgelys og jeg vil når jeg trykker på sendeknappen have forrådt ham.

 

Men jeg nægter stadig at tro på dette skræmmebillede, så jeg sender alligevel e-mailen. Og jeg gør det fordi jeg inderst inde er bange for at vi i øjeblikket er på vej i den retning, og jeg føler som previlligeret  i og af det danske samfund som har betalt min akademisk uddannelse i samfundsfag og historie et særligt ansvar for at sige min mening.

 

Dels på baggrund af  egne erfaringer med flygtningesager, og Fogs kyniske fjernelse af muligheden for at søge asyl via danske ambassader i udlandet(§7.4),

 

- og hvordan vi ved Irakkrigens start oplevede det paradoks at  den krig der ifølge Fogh blev startet for at befri irakerne for Saddam Husseins diktatur blev startet af den selv samme regering Fogh, som helt op til krigens første dag gjorde hvad den kunne for at deportere skræmte asylsøgere tilbage til selv samme Diktator.

- OG nu vil Justitsministerens håndlangere jo hverken tillade den prisværdige whistleblower Grewil  at få hans dom prøvet ved højesteret  eller lade anmeldelsen af Jyllandspostens karikaturer  prøvet ved en uafhængig domstol i Danmark(på trods af at alle de muslimer jeg har snakket med har følt karikaturerne respektløse - i det mindste på vegne af nogle af deres trosfæller) 

- og  det sker alt sammen samtidigt med at regeringen er med til at udsulte  appelinstansen den Europæiske menneskeretsdomstol, så den er ved at blive sat ud af spillet gennem tilsanding i sager så vi ender i en tilstand af retsløshed for den demokratiske opposition . ER det det vi vil?

 

Men kan nogen dokumentere at jeg er forkert på den, så vil jeg være parat til at undskylde og det gælder også statsministeren hvis han vil acceptere en undersøgelse af både 

- A) konsekvenserne af de sandsynligvis mange  justitsmord der er blevet begået mod en del af de afviste asylsøgere,

 

- og B) hans håndtering af karikatur-sagen og evt. konsekvenser(nødvendig forudsætninger) for

1) afbrænding af danske flag (som Helle Thorning Schmidt i øvrigt kappes med Pia Kjærsgaard om at være mest ked af) 

- og 2) konsekvenser i form af afgrundsdyb selvforstærkende grøftegravning både mellem DFs, Venstres,( Ks og SDs) bange eller fremmedhadske nationalistiske danskere - contra humane frisindede danskere med solidarisk verdensborgerbevidsthed,

- og 3)dels DFs, Venstres,( Ks og SDs) s…contra "muslimerne" 

- og 4) endeligt mellem DF+V+K+Sd (+ Radikales?) tilhængere + Naser Khaders assimilerede "demokratiske Muslimer"( som ifølge Asger Aamund nu bør inkluderes i OS og sættes forrest i arbejdsløshedskøen )

-  contra det brede spektrum af muslimer lige fra de moderate grupper Muslimer i Dialog og Kritiske muslimer, der har arbejdet for dialog og integration i mange år til den tvetungede Abu Laban som alle nu er blevet rubriceret som "DEM onde udemokratiske" muslimer,

 

- og C) samt hans angrebskrig mod irakerne og alle dets konsekvenser.

 

Her må specielt afbrændinger af det danske flag  være spændende for alverdens historikere og samfundsvidenskabsforskere for hvorvidt det er Foghs udiplomatiske berøringsangst overfor 11 muslimske landes ambassadører eller Foghs Irak-krig eller dem begge var nødvendige forudsætninger for at afbrændinger af det danske flag kunne ske. Eller at den væsentligste nødvendige forudsætning  for flagafbrændingen når det kom til stykket var den diskriminerende og hårdhændede fordanskende tvangsassimileringspolitik som Fogh-flertallet i folketinget  gennemførte fra 2002, som reelt bidrog til en segregering, adskillelse og grøftegravning uden lige.?

 

Hvis historikere som Lars Hedegaard giver tvetungede rundrejsende imamer hele æren, (uden at medtage den omtalte respektløse tvangsassimilering som væsentlig historiske baggrund), så vil norske forskere sikkert bede om en forklaring på hvorfor Norge så hurtigt slap ud af karikatur-krigen og spørge hvorfor danskerne var så klodsede at de ikke som i Norge straks fik samlet alle muslimske organisationer, den avis der bragte karikaturerne  og så inklusionsministeren(ja det hedder han efter regeringsskiftet efter det fælles valgoplæg fra Arbejderpartiet, Centerpartiet og Socialistisk Venstreparti) om et entydigt og effektivt kommunikeret fælles undskyldende forsoningsbudskab. Dertil kan man undskylde Fogh at han gennem alliancen med DF og deraf følgende materielle stramninger og hatespeechs for længst havde sat denne mulighed for at samle alle muslimske organisationer under det danske flag overstyr - og når han så samtidigt ikke er i stand til at tage fejl og følgelig ikke kan rette dem, så har han i sandhed malet sig og os alle sammen op i en krog, men som der altså kun er os selv til at sørge for at vi kommer helskindet ud af igen.

 

 

Hvad er så det næste som anstændige i dette land kan gøre for at råbe vor regeringen og vores folkevalgte medansvarlige op.

 

Jeg kalder ikke på desperate handlinger som vi allerede har set nok af. Spørg bare RK-medarbejdere i deporteringslejrene (uden for referat pga. deres tavshedspligt) som må forvalte Røde Kors neutralitetsproncip, som om  Foghs regeringsapparet og dets institutionelt chikanerede asylfanger (måske på vej op til 8. år og i "udvisningsposition" pga. Fogs 2002-indskrænkninger i asylgrundlaget)  er jævnbyrdige)?

 

Men det er på tide at danskerne igen begynder at tænke politisk og gå sammen efter deres samvittighed (religiøst eller humanetisk baseret), men denne gang som humane verdensborgere og som har en konkret sag lige til at samle op: At kræve en human asylpolitik Vi må vise vore repræsentanter i Folketinget at det er alvor.

Og skal vi tro at oppositionspartier vil føre en human flygtningepolitik så må de starte med at kræve Foghs afgang ved at stille et dagsordensforslag der udtrykker mistillid til regeringen på grund af dens flygtningepolitik. Hvordan skulle befolkningen ellers få øjnene op for Danmarks skandaløst stramme og konventionskrænkende asylpolitik.?

 

Ellers vil vore børnebørn om føje år spørge hvorfor vi ikke i tide bakkede op om ham der som drengen i Kejserens nye klæder sagde højt at Fogh havde blod på hænderne", når nu alle havde hørt om Askan-sagen - i stedet for at lade ofrene føle "den nådesløse verdens blinde ligegyldighed" jf Halfdan Rasmussens digt " Ligegyldighed:

Ikke bødlen gør mig bange,

ikke hadet og torturen,

ikke dødens riffelgange

eller skyggerne på muren.

Ikke nætterne, når smertens

sidste stjerne styrter ned

- men den nådesløse verdens

- blinde ligegyldighed

 

Da jeg ikke kunne huske hele verset og så i Google søgte på "Verdens blinde ligegyldighed" så modtog jeg følgende hjemmesideadresse: http://home19.inet.tele.dk/antinazist/koncentrationslejrene.htm

Lad Google råde. Jeg beholder overskriften i den tilsendte e-mail her - vel vidende at mange andre er meget værre end ham vi har medansvar for.

 

Det nyeste eksempel herpå er  de regerende afghanske mullaer bag den truende dødsdom mod Rahman  fordi han tidligere er konverteret til kristendommen .

 

Og for blot 3 måneder siden var En herboende afghaner stærkt engageret i en international aktion for på samme måde at redde en højlærd afghansk mulla og islamolog fra dødsstraf fordi han som redaktør til sit blad om kvindefrigørelse havde sagt god for en artikel der argumenterede for at der ikke i Koranen og andre hellige skrifter kunne argumenteres for at utro kvinder skulle stenes og ej heller at muslimer der konverterede til kristendom eller andre religioner skulle straffes. Han blev reddet måske takket være at min afghanske ven bl.a kontaktede det danske udenrigsministerium som fungerede fint her og der var samarbejde mellem EU-landenes diplomater.

 

Men hvorfor skal Jyllandsposten, Dansk Folkeparti og andre tankeløse folk absolut have lov at genere min muslimske ven Det er jeg oprørt over at Fogh er med til at stimulere. Behandl vore muslimske danskere ordentligt. Vi vil beholde dem.

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen