Opdateret d. 4.01.07

Kontingentsatser for Frederikshavn Multietniske Forening gældende fra 2006 –  med nye lokaler i Th Bergsgade 6 :

 

Medlemmer på SU eller arbejdsløse             50 kr.  om året som skal betales inden 15. januar

Enkeltmedlemmer i arbejde                        100 kr. om året

Familier inklusive børn under 18 år             150 kr. om året

 

Betalingen skal ske senest d. 15. januar – og altså kun en gang årligt (mod før 3 gange dvs. En drastisk nedsættelse for at alle skal have mulighed for at blive medlemmer)

 

For alle gælder det at frivillige bidrag  - udover kontingentet – er meget velkomne?

 

måned, og er en person efter en rykning  stadig i restance ved månedens udløb, så fortabes medle             Nye brugere kan tidligst afkræves kontingent efter tredje gang man benytter FMF-tilbud  - og for børn og unge vil det første kvartal være gratis. Og kassereren kan også lade det gælde nye voksne.    

                                                                                                                                                            Kursusledere og andre særligt aktive kan som påskønnelse få  eftergivet kontingent, hvis deres økonomi tilsiger det

 

                                                                                                                                                            Enhver må yde sit for at vi alle kan nyde. – og kan nyde gavn af offentlige tilskud som solidarisk hjælp til selvhjælp.

 

Man kan betale i Spar Nord på konto 9006 1305 6844 37 Enten i Hånbækcentret eller i Danmarksgade 48, eller over netbank Husk at få skrevet jeres medlemsnummer og  navn på og put udskriften i tegnebogen til evt. fremvisning og få det gerne byttet til et medlemskort.

- eller man kan betale til den ansvarlige for den aktivitet du deltager i (som du også skal vise medlemskort/kvittering hvis du bliver bedt om at dokumentere at du allerede har betalt)

-  eller betal  til kasserer Arne Hansen  - når du møder ham eller besøg ham på Sønderjyllands Alle 35, - og så får du udleveret medlemskort som kvittering

 

(Ifølge FMFs vedtægter §4.2 gælder, at ”Kvartalskontingentet skal betales senest d. 15. januar og er en person efter rykning stadig i restance ved månedens udløb, så fortabes medlemsfordele”)

Vedtægterne kan læses på http://www.arnehansen.net/000401FMF-vedtaegter.htm

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen kasserer  i Frh Multietniske Forening

Sønderjyllands Alle 35, tlf. 98425542, post@arnehansen.net 

 

Opdateret d. 4.01.07