Frederikshavn d. 23.04.2006

 

Taler Røde Kors-asylcenterchef Chemnitz usandt eller uvidende?

 

” Virkeligheden er, at asylansøgerne på en lang række områder har fået forbedrede vilkår, siger Jørgen Chemnitz, leder af asylafdelingen i Dansk Røde Kors.” (citat fra DR.dk d. 21. april)

Røde Kors-lederen mener åbenbart at et modangreb er det bedste forsvar overfor psykiater Bente Richs kritik af at Røde Kors gennem sin passivitet har et stort medansvar  for at regeringen overfor befolkningen har kunnet legitimere sin stadig dårligere behandling af asylsøgere på Røde Korscentrene igennem mange år.

 

Bl.a.  sagde Chemnitz fredag morgen d. 21. april i p1 , at asylansøgere nu har mulighed for selv at lave mad. Det benægtes imidlertid af en forarget tidligere Røde Kors-medarbejder der hørte udsendelsen.

 

Jeg hørte selv Chemnitz tale om Røde kors åbenhed og imødekommenhed overfor ekstern interesse for asylsøgernes vilkår i asylcentrene.

 

Men med 13 års kontakt til Røde Kors-centret i Frederikshavn så springer især 4 episoder frem:

 

1. episode 1992-94

Fra starten i Frederikshavnerhallen blev asylsøgerne advaret imod mig som en farlig mand som de skulle undgå. Men måske blot en uheldig leder?

 

 

2. Episode 2002-2005

Jeg måtte dele min ubærlige viden  så jeg skrev et resume af en sag sendt til journalist, som dog aldrig reagerede. Jeg kopierer det ind her:

 

”Frh 8.07.04

kære …..

…der altså drejer sig om en sag der strakte sig over 2002-2003  og handler om RK-asylcentrets og systemets ligegyldighed og sjusk overfor psykisk syge og uforsvarlige materielle forhold til traumatiserede og syge personer uden folk til at dele piller ud til selvmordstruede, ingen døgnvagt efter kl. 16 . Umuligt at få tilset beboer, der ligger bevidstløs hen efter selvmordsforsøg. (Jeg blev bedt om at blande mig udenom idet personalet fik besked om at henvise mig til den daværende chef som så gav mig den besked.) Umuligt at få eneværelser til psykisk syge der behøvede ro. Falck havde af RK fået besked om ikke at køre til asylcentret. Beboere måtte selv rekvirere taxa og betale. Røde kors glemte at afhente ordinerede piller og uddele dem til selvmordskandidat  RK effektuerede ikke   psykiater-henvisning til ambulant behandling hos psykolog         Til sidst ingen sygeplejerske i Fr.havn men kun i Aalborg

….

Nb. jeg må pointere, at der er sket omstruktureringer og yderligere nedskæringer siden da og der nu kan være andre folk der ikke er ansvarlige for hvad der foregik vinteren 2002 til foråret 2003…”

 

Der har dog været mange gode medarbejdere blot blev de med årene færre og færre og mere stressede pga. nednormeringer . OG nogle reagerede så ubegribeligt og utilgiveligt kyniske i deres blinde ligegyldige adfærd måske nødvendig overlevelsesmekanisme i det alles kamp mod alle-system som regeringens nedskæringer frembragte. Hvorimod andre fortsatte med at knokle i deres kald indtil de blev kørt ned psykisk med brudte familier og sygemeldinger til følge bl.a. som følge af angste desperate og aggressive beboere på alt for lidt plads, forpinte af udsigtsløshed som følge af regeringens stadig strammede asylregler, så asylsøgere, der ikke turde rejse tilbage, blev mere syge og personalekrævende.

 

Desværre blev regeringens diskriminerende regler overfor asylsøgernes sygdomme blåstemplet af Røde Kors tilsyneladende godtaget af  RK-personaler og også af de lokale sundhedsinstitutioner . (Flygtninge siger dog at når der var en indfødt dansker med så var behandlingen meget bedre – Men skal man glædes eller græde over det?) – Også hos det lokale sundhedspersonale var der dog mange heroiske undtagelser .

 

 

3. Episode 2004-2005

I forbindelse med Støttekredsens uddeling af små pengegaver til madkasseramte børnefamilier i august 2004 (hvor personalet støttede) fik jeg et tårevædet interview, især om hvordan børnene led. Jeg glemmer aldrig moderens reaktion da optageren ved afslutningen faldt på gulvet og hun hørte bogstaveligt sit håb om endelig at komme til orde  blive knust. Man kan stadig høre en optagelse lavet 9 dage senere på linket http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/040905Madkasseramtekrirakere.htm som straks blev emailet rundt til medierne og Røde kors asylafdeling - kun få dage før familien blev beordret til eksklusionslejren Aunstrup.

 

Allerede i oktober 2004 emailede jeg  linket http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/041007mobilisering.dk.dansk.htm til en lydoptagelse af Bente Richs kritik af forholdene på asylcentrene til Røde Kors og emailede igen linket til et interview med Bente Rich  jf http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050130benterichasylsoegerbehandling.htm,  men da havde Røde Kors asylafdeling dog allerede demonstreret Chemnitz ”åbenhed og tilgængelighed” ved at have lukket for modtagelse af sådanne e-mails – så intet skete.

 

4. episode er fra d. 27. januar 2006: Chemnitz tale ved lukningen contra interview med ansat.

Der var ingen beklagelser over regeringens stramninger, forringelser og forlængelser af de tilbud Røde Kors kunne tilbyde asylsøgerne.

Altså forstår man godt at Chemnitz nu er i knibe og derfor må ty til at sminke den forværrede virkelighed..

 

Det blev utilsigtet dokumenteret af en Røde Kors-medarbejder med 12 års arbejde i Røde Kors asylafdeling, som i et interview bagefter kunne fortælle om hvordan vilkårene var blevet stadig dårligere for asylsøgerne som blev syge af de mange års udsigtsløse ophold, så nu havde hun fået nok. Jf http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060127annevanggaardasylcenter64kbps.htm

 

Men det er glædeligt at medierne endelig viser interesse efter at  frivillige, berørte faggrupper og generelt etisk og samfundsansvarlige ved juletid begyndte at sige fra  jf  http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/   og nu støttet af Red Barnet, FN og andre internationale humanitære organisationer.

 

Arne Hansen, frivillig flygtningerådgiver

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn

Tlf 98425542

post@arnehansen.net