23.04.06
 
Om regeringens nye aktiviteter for asylbørnene:
 
"Det plaster dækker ikke engang et hjørne af såret!"
 
"Asylbørnene har brug for et hjem - ikke bare et ekstra fodboldmål. De har brug for tryghed - ikke bare mere modersmålsundervisning."
 
"Regeringens og DF's løsning på de iøjnefaldende problemer i de danske asylcentre er helt utilstrækkelige" udtaler en talsmand for det 
nye initiativ for bedre forhold for flygtninge og asylansøgere, sognepræst Bodil Hindsholm Hansen. "Det drejer sig jo om noget meget
mere grundlæggende end mere undervisning og flere aktiviteter for børnene. Det drejer sig om, at forældrene er utrygge og angste på
grund af den lange ventetid og udsigten til hjemsendelse. Angst og utryghed skaber syge forældre, og det smitter af på børnene.
Det er helt uforsvarligt, at børn skal leve sammen med psykisk syge forældre på så lidt plads, som der er eksempler på her."
 
"At regeringen og DF vil give børnene lidt mere undervisning og aktiviteter er så utilstrækkeligt, at det næsten er en hån.
Det plaster dækker  ikke engang et hjørne af såret." hedder det videre.
 
Der er brug for en langt mere gennemgribende reform:
Initiativet ønsker asylcentrene opløst, så der kun er modtagefaciliteter til akut brug. Asylansøgere må kunne placeres 
ude omkring i landet. 
Særlig børnefamilierne har brug for meget bedre boforhold; de har brug for kontakt med det omgivende samfund
 - og de har brug for noget så elementært som at skabe deres egen hverdag med indkøb, madlavning, rengøring.
 
Ventetiden og utrygheden er umenneskelig. 
Nu må der skæres igennem, så de asylansøgere, der har ventet i mere end et år, får midlertidig opholdstilladelse
og ret til også at arbejde. 
Hvor hjemsendelse er udsigtsløs på grund af borgerkrig, krig eller etnisk udrensning, må der gives humanitært ophold.
 
Danmark kan ganske enkelt ikke være de nuværende forhold bekendt.
Børnene skades for livet. Og det er de danske myndigheders ansvar, selvom integrationsministeren forsøger at kaste
skylden på forældrene. 
Lang tids usikkerhed om ens egen og familiens skæbne er psykisk lemlæstende og skader for altid integrationsevnen, 
som den danske regering ellers siger den lægger så megen vægt på, hedder det fra det nye initiativ, der hilser det
forøgede fokus på forholdene i landets asylcentre velkommen.
 
Det nye initiativ udsprang af landshøringen om fremmedangst, flygtninges forhold og asyllotteriet på Brandbjerg Højskole
i marts måned.
I slutningen af april mødes en arbejdsgruppe for at danne rammerne for det nye initiativ, der udover at forene kræfterne
i arbejdet for flygtninge og asylansøgere, også vil have fokus på problemerne i familiesammenføringssager og på
 integration i det danske samfund.
 
 
                                                 / Bodil Hindsholm Hansen
Tlf  86 47 02 25
BHH@KM.DK 
 
Lydoptagelser fra den omtalte landshøringen på Brandbjerg Højskole kan findes og aflyttes på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/  
hvor 11 Brandbjerg-optagelser ligger øverst – eller søg på Brandbjerg