Danmark bryder FNs Børnekonventions artikel  39 .

 

”Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler til at fremme fysisk og psykisk helbredelse og resocialisering af et barn der er offer for enhver form for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling  (…) Sådan helbredelse og resocialisering skal finde sted i omgivelser der fremmer barnets sundhed, selvrespekt og værdighed.”

 

Sådan står der bl.a. i Børnekonventionens paragraf 39.

 

FN´s Organisation for Flygtninge, UNCHR, har tidligere stærkt kritiseret forholdene i de danske asylcentre, blandet via FNs flygtningehøjkommisær Antonio Gutierrez under sit besøg i Danmark i december sidste år.

Ifølge Politiken 20. april har mindst 300 af de 700 børn der bor på asylcentrene boet der i mere end 3 år : 220 børn i mere end 4 år og 93 børn i mere end tre år. I alt opholder der sig 2.479 personer i asylcentrene. Generelt er ventetiden på asylcentrene tredoblet i løbet af 4 år ifølge Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. 

 

Udlændingestyrelsen og Integrationsministeren har således opgivet vildledende og stærkt underdrevne tal til pressen i første omgang i den debat der er opstået i kølvandet på Forfatterinitiativets besøg og  artikler fra Sandholmlejren. og efter Udlændingeudvalgets besøg

De afviste asylansøgere er hovedsageligt irakere og Kosovo-albanere, hvor hjemlandet ikke vil modtage dem.- I Irak, fordi modtagerlandet ikke mener, at der er sikkert nok, og i  Kosovo, fordi man ikke vil modtage flygtninge der ikke frivilligt ønsker at vende hjem.

 

Den lange ventetid har også økonomiske konsekvenser for det danske samfund: ifølge Politiken den 22. april står 12 flygtningefamilier for lidt over en fjerdedel af de samlede udgifter til asylansøgernes sundhedsbehandling, selvom de kun udgør 0, 7 procent af den samlede ansøgerskare, og det drejer sig om bl.a. døgnanbringelser og psykiatrisk behandling. For en familie alene har udgifterne i løbet af et år været på over 5 millioner kr. ifølge tal fra Udlændingestyrelsen. Man kan spørge sig selv hvem det er der er berettiget til humanitær opholdstilladelse, hvis ikke familier som disse er det.

 

De Radikale og Socialdemokratiet har nu forslået at ingen asylansøger må sidde mere end et år i en flygtningelejr og at intet barn må sidde mere end et halvt år. Desuden at afviste asylansøgere som ikke har kunnet hjemsende inden for en vis periode, skal have en midlertidig opholstilladelse og ret til at søge arbejde på ordinære vilkår.

Eyvind Vesselbo (V) og Henriette Kjær (K) har stillet forslag om lovændringer selv om deres partier er medansvarlige for den håbløse situation, som asylansøgerne lever under.  I skrivende stund ser det ud til, at regeringen vil blokere for selv meget små forbedringer for børnene:  at børnene skal have modersmålsundervisning, tilbud om deltagelse i idrætsorganisation lokalt, og børnefamilier skal have 2 værelser, fordi Dansk Folkeparti ikke vil stemme for.

 

I Danmark vælger man at isolere børnene på centrene med deres ofte dybt traumatiserede forældre, ofte i et enkelt værelse til hele familien, og lade børnene få undervisning i Røde Kors’ Center-skoler.

Man må som Politiken gør det den 22. april spørge sig selv, om Røde Kors i denne sag opfatter sig selv som administrator af asylcentre og som regeringens forlængede arm frem, eller om de som en  interesseorganisation kæmper for at  (…) ” forhindre menneskelig  lidelse i Danmark”.

 

I Norge og Sverige har afviste asylsansøgeres børn ret til almindelig skolegang i en af lokalsamfundets skoler, Endvidere må afviste ansøgere bo hvor de vil, modtagelsescentrene er kun et tilbud. Forældrene har lov til at søge arbejde på normale vilkår (i Norge fra start af, i Sverige hvis man regner med at en afgørelse vil tage mere end 4 mdr), og har ellers ret til forsørgelse.

 

 

SOS mod Racisme mener:

SOS mod Racisme mener ligesom de øvrige der har protesteret mod regeringens afvisning af en menneskelig behandling af asylansøgere og deres børn, at Integrationsministeriet bør give humanitær opholdstilladelse til de berørte nu.  Alt andet har enorme menneskelige omkostninger for både børn og forældre. Hvis en asylansøger har opholdt sig i Danmark i mere end et år, bør vedkommende have asyl eller anden form for opholdstilladelse - det er et umenneskeligt pres at påføre folk, at lade dem sidde år efter år uden at vide, om de er købt eller solgt, og uden at kunne foretage sig noget fornuftigt. Børnenes chancer for udvikling og uddannelse forspildes.

 

Hele sagen udstiller endnu engang  regeringens katastrofale samarbejde med Dansk Folkeparti, som også på dette område kategorisk afviser enhver form for forbedringer for asylansøgere og deres børn.

 

Se i øvrigt Dansk Flygtningehjælps forslag til forbedringer af asylansøgernes forhold på www.flygtning.dk  Læs mere om forholdene i asylcentrene i Politiken og på hjemmesiden for Støttekredsen for Flygtninge i Fare: www.stoettekredsen.dk .