Asylcentre – overholder vi menneskerettighederne?

 

 

Fra  folkesagen@folkesagen.dk

 

Folkesagen for Værdig Asylpolitik præsenterer:

 

Asylcentre – overholder vi menneskerettighederne?

Oplysende debataften på Rødovre Bibliotek, mandag den 15. maj kl. 19-21

 

I den sidste tid har der været massiv kritik af forholdene på de danske

asylcentre, også fra overraskende kanter. Mange mener, at forholdene på

centrene og behandlingen af asylansøgerne generelt er direkte umenneskelig

og i strid med menneskerettighederne. Men hvordan forholder det sig

egentlig? Vi ved, at Danmark har skrevet under på FN’s

flygtningekonvention og børnekonventionen, men hvilke krav stiller disse

egentlig og overholder vi dem? Få danskere har været på et asylcenter og

har altså svært ved at skelne mellem reel kritik og hysteri. Folkesagen

for Værdig Asylpolitik inviterer derfor alle interesserede til oplysende

paneldebat om forholdene på de danske asylcentre. I panelet sidder:

 

HELGE NØRRUNG, advokat med speciale i asylsager

BENTE RICH, psykiater med mange års erfaring fra behandling af asylansøgere

JOHN DYRBY, Socialdemokratiets integrationsordfører

Ordstyrer: Lea Korsgaard, journalist på Politiken

 

For yderligere information kontakt Folkesagen på tlf. 26 17 06 25 eller

folkesagen@folkesagen.dk  

 

(Red:) Man kan læse mere om Folkesagen for en Værdig Asylpolitik på http://www.folkesagen.dk/

 

Og man kan høre et interview med en respræsentant fra Folkebevægelsen på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060325liseandersen64kbps.htm

 

(videresendt til de nærmeste politisk ansvarlige i regering og Folketing - samt mange engageret i problematikken.

Mail gerne tilbage hvis denne email var uønsket.